Khóa học .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Blog .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
*
*
*
Các mô hình công ty lớn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh doanh nghiệp lớn là một nghành nghề dịch vụ hết sức thịnh hành nhưng mà bạn đi làm hàng ngày sử dụng giờ Anh vẫn tiếp tục xúc tiếp. Sau trên đây công ty chúng tôi đã ra mắt tới các bạn các mô hình công ty lớn bằng tiếng Anh. Cùng UNI Academy tìm hiểu nhé!

cũng có thể bạn quan liêu tâm:


1. Các loại hình công ty bằng giờ đồng hồ Anh

A limited liability company: công ty trách rưới nhiệm hữu hạn.

Bạn đang xem: Loại hình doanh nghiệp tiếng anh

A limited liability company is an enterprise in which: A member shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken to contribute to lớn the enterprise. (Công ty trách nát nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp lớn, trong đó: Thành viên chịu đựng trách nhiệm về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia tài khác của người sử dụng vào phạm vi khoản đầu tư cam kết góp vào doanh nghiệp)

One thành viên limited liability companies: cửa hàng trách nhiệm hữu hạn một member.

A one member limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred to as company owner); the company owner shall be liable for all debts & other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company. (chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình công ty vị một đội chức hoặc một cá nhân làm chủ cài đặt (dưới đây điện thoại tư vấn là nhà thiết lập công ty); công ty thiết lập chủ thể chịu trách nhiệm về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia sản không giống của doanh nghiệp vào phạm vi khoản đầu tư điều lệ của công ty).

Partnership: đơn vị phù hợp danh.

Partnership is a legal size of business operation between two or more individuals who nói qua management and profits. There must be at least two members being co-owners of the company jointly conducting business under one comtháng name (hereinafter referred khổng lồ as unlimited liability partners); in addition to lớn unlimited liability partners there may be limited liability partners. (chúng tôi hợp danh là hiệ tượng vận động kinh doanh phù hợp pháp giữa nhị hoặc những cá nhân bao gồm thuộc quyền thống trị cùng ROI. Cần yêu cầu có ít nhất nhì thành viên là công ty thiết lập chung của công ty, cùng cả nhà sale dưới một tên chung (dưới đây hotline là thành viên thích hợp danh); không tính những thành viên hợp danh rất có thể tất cả thành viên góp vốn.)

Private enterprise: Doanh nghiệp tư nhân.

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property. (Doanh nghiệp tư nhân là loại hình công ty lớn vì chưng một cá nhân quản lý với trường đoản cú chịu đựng trách nát nhiệm bằng cục bộ gia sản của chính bản thân mình về toàn cục buổi giao lưu của doanh nghiệp).

Shareholding companies: Công ty cổ phần.

Xem thêm: Tải My Talking Tom Apk Miễn Phí, Tải My Talking Tom

A shareholding company is an enterprise in which: The charter capital shall be divided into equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts và other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed khổng lồ the enterprise & shareholders may freely assign their shares lớn other persons. (shop CP là mô hình công ty, vào đó: Vốn điều lệ được tạo thành đa phần cân nhau Hotline là cổ phần. Cổ đông chỉ Chịu trách nát nhiệm về các số tiền nợ và nghĩa vụ gia sản khác của bạn vào phạm vi số vốn liếng đã góp vào doanh nghiệp lớn cùng người đóng cổ phần bao gồm quyền tự do ủy quyền CP của chính bản thân mình cho tất cả những người khác).