Quy trình nghiên cứu khoa học là vấn đề đầu tiên mà bạn đọc cần quan liêu tâm. Các bạn đọc ở phía trên thường là những nghiên cứu sinh bậc sau đại họchoặc các bạn sv năm cuối, trước lúc tốt nghiệp khóa họchoặc các nhà nghiên cứu vào lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Bạn đang xem: 3 giai đoạn của quá trình nghiên cứu


Chuẩn bị trước các bước cho quá trình thực hiện luận văn, luận án,chúng tôi đề xuất quy trình nghiên cứu tổng quát gồm 6 bước theo biểu thị ở Hình 1.

*

Hình 1. Quy trình nghiên cứu khoa học

Bước 1 – Tiếp cận nghiên cứu

Người đọc phải trả lời câu hỏi:

“Tại sao tôi lại thực hiện nghiên cứu?”

“Hiện tại, tôi thực hiện nghiên cứu để giải quyết vấn đề nào của doanh nghiệp?”

“Nghiên cứu thực hiện sẽ hỗ trợ hình thành giải pháp nào đến doanh nghiệp, tổ chức…?”

Hoặc người đọc có thể tham khảo ý kiến chuyên viên để tìm ra vấn đề. Chuyên viên có thể là cấp trên, ban lãnh đạo hoặc các nhà nghiên cứu nhiều năm (thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư…).

Phân tích số liệu thứ cấp sẽ sở hữu lại cái nhìn thực tế về vấn đề tồn đọng.

Kết quả của Bước 1 sẽ hình thành số đông “Lý vì nghiên cứu”,bao gồm cả lý vị thực tiễn và lý vày lý thuyết.

Bước 2 – Xác định vấn đề

Vấn đề phân tích được xác định thông qua:

Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Từ đó đưa ranhững câu hỏi nghiên cứu.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng của nghiên cứu là gì? Đối tượng khảo sát là ai? Phạm vi không gian ở đâu và thời gian trong bao lâu? Phạm vi dữ liệu sơ cấp/thứ cấp trong giai đoạn nào?

Ý nghĩa sau khi thực hiện nghiên cứu: Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa lý thuyết.

Và kết cấu của nghiên cứu. Đối với luận văn giỏi luận án định tính thường có kết cấu 3 chương, còn với luận văn tốt luận án với tính chất định lượng thường có kết cấu 5 chương.

Ví dụ: Kết cấu 5 chương của luận văn tuyệt luận án thực hiện theo hướng định lượng:

Chương 1: Tổng quan liêu nghiên cứu;

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu;

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thang đo;

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận;

Chương 5: Hàm ý quản trị và kết luận.

Ví dụ: Kết cấu 3 chương của luận văn tốt luận án thực hiện theo hướng định tính:

Giới thiệu;

Chương 1: Cơ sở lý luận;

Chương 2: Phân tích thực trạng;

Chương 3: Đề xuất giải pháp;

Kết luận.

Bước 3 – Thiết kế nghiên cứu

Thực hiện những công việc bao gồm:

1. Xác định cơ sở lý thuyết, những lý thuyết tương quan có sử dụng trong nghiên cứu. Đặc biệt là lý thuyết cơ bản, lý thuyết “xương sống” của nghiên cứu cần phải được trình bày trọng tâm, chi tiết.Quá trình áp dụng lý thuyết vào nghiên cứu được hướng dẫn cụ thể dựa trên chuỗi bài viếtvề“Lý thuyết nghiên cứu thông dụng”.

Lý thuyết nghiên cứu và phân tích thông dụng

2. Lược khảo, trình bày các nghiên cứu liên quan ở trong và ngoài nước. Đây là phần giúp củng cố thêm vào cho những lý thuyết đã được trình bày trước đó. Qua đó cho thấy tình hình nghiên cứu vào lĩnh vực hiện tại. Vì vậy, cần phải đảm bảo về số lượng, chất lượng và tính cập nhật của những nghiên cứu liên quan này.

Bảng 1 phía trên so sánh sự khác biệt giữa Luận văn Thạc Sĩ và Luận án Tiến Sĩ trong trình bày nghiên cứu liên quan.

Bảng 1. So sánh biệt lập giữa Luận văn Thạc Sĩ và Luận án Tiến Sĩ

Luận văn Thạc sĩ

Luận án Tiến sĩ

Số lượng

Nghiên cứu trong nước: 4~6

Nghiên cứu kế bên nước: 4~6

Nghiên cứu vớt trong nước: 8~10

Nghiên cứu kế bên nước: 8~10

Chất lượng

Sử dụng lý thuyết và phương pháp nghiên cứu (định tính/lượng) tương tự

Sử dụng lý thuyết và phương pháp nghiên cứu làm cơ sở đến nghiên cứu mới của tác giả

Tính cập nhật

Nghiên cứu được công bố vào 5~10 năm gần nhất

Nghiên cứu được công bố trong 3~7 năm gần nhất

Về chất lượng của nghiên cứu liên quan, dù trong giỏi ngoài nước cần phải:

- Sử dụng mô hình lý thuyết tương tự;

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu (định tính xuất xắc định lượng) thô sơ hơn nghiên cứu hiện tại. Như vậy sẽ mang đến thấy tính mới trong nghiên cứu của bạn;

- Quy mô, phạm vi nghiên cứu tương tự hoặc nhỏ hơn;

- Nghiên cứu với số mẫu ít hơn;

- Phương pháp thu thập mẫu hạn chế hơn;

- Kĩ thuật phân tích số liệu lạc hậu hơn…

Nghiên cứu của bạn sau thời điểm hoàn thành có thể khắc phục được những yếu điểm nêu trên thì có nghĩa bạn đã trình bày được “khe hổng nghiên cứu”. Điều này sẽ hỗ trợ đắc lực hình thành lý do nghiên cứu (được trình bày ở Bước 1 – Tiếp cận nghiên cứu).

3. Trình bày bài học tởm nghiệm từ các doanh nghiệp, tổ chức đi trước. Điều lưu trọng điểm là chọn doanh nghiệp, tổ chức nào đến phù hợp? Đơn giản là lựa chọn dựa bên trên sự tương thích về quy mô, tầm ảnh hưởng, doanh số, sản lượng, tầm nhìn, trình độ, chiến lược… nhưng lại tại sao doanh nghiệp, tổ chức đó lại hoàn thành được mục tiêu và kết quả mà nghiên cứu tốt doanh nghiệp, tổ chức hiện tại vẫn hướng đến.

4. Từ đó, đề xuất tế bào hình nghiên cứu cũng như đặt ra các giả thuyết mà nghiên cứu cần kiểm định. Đây là kết quả quan tiền trọng cần phải đạt được.

5. Trình bày chi tiết lại quy trình nghiên cứu bằng hình ảnh. Công cụ Microsoft Visio hỗ trợ có ích để bạn có thể trình bày những hình ảnh, biểu tượng trực quan. Đi kèm với mọi hình ảnh, bảng biểu đều cần lời trích dẫn và giải thích ý nghĩa. Như vậy, nghiên cứu mới có tính liên kết và tuần tự cao.

Quy trình nghiên cứu chi tiết cho nghiên cứu định lượng như ở Hình 2. Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA với sự hỗ trợ của phần mềm phân tích thống kê SPSS.

*

Hình 2. Quy trình nghiên cứu định lượng

6. Thiết kế bảng câu hỏi (hay thang đo) bao gồm:

- Bảng câu hỏi nháp tuyệt Thang đo nháp;

- Bảng câu hỏi sơ bộ hay Thang đo sơ bộ;

- Và Bảng câu hỏi chính thức tốt Thang đo chính thức.

Những công cụ được sử dụng đến kiểm định thang đo bao gồm:

- Kiểm định độ tin cậy bằng hệ số tin cậy CA (Cronbach’s Alpha).

- Phân tích nhân tố khám EFA (Exploratory Factor Analysis).

Quá trình kiểm định được trình bày đưa ra tiết trong mục “Bảng Câu Hỏi”.

Bước 4 – Thu nhập dữ liệu

Thu thập dữ liệu chính thức được sử dụng sau thời điểm thu được Bảng câu hỏi chính thức. Thu thập dữ liệu chính thức ở phía trên phân biệt so với thu thập dữ liệu sơ bộ ở Bước 3.

Quy trình thu thập dữ liệu bao gồm những bước tổng quát sau:

Xác định tổng thể.

Đơn vị chọn mẫu.

Cấu trúc mẫu.

Phương pháp chọn mẫu.

Cỡ mẫu hay kích thước chọn mẫu.

Sơ đồ chọn mẫu.

Tiến hành lấy mẫu.

Kiểm tra và mã hóa dữ liệu.

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Viết Báo Cáo Kết Quả Thảo Luận Nhóm Trang 28 Lớp 4

Cụ thể quá trình được hướng dẫn ở bài viết về “Dữ liệu nghiên cứu”.

Bước 5 – Phân tích thực trạng và Dữ liệu

Bước này phân tách làm hai phần. Phân tích thực trạng doanh nghiệp, tổ chức đang gặp phải bằng nguồn dữ liệu thứ cấp. Và Phân tích dữ liệu sơ cấp (thông quan tích lũy dữ liệu bao gồm thức) thu thập được từ Bước 4.

Dữ liệu thứ cấp về quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức, loại hình tởm doanh, chính sách phát triển, tình hình kinh doanh, dự báo thị trường… Kết hợp với các biểu đồ, hình vẽ bổ trợ quá trình mổ xẻ, phân tích những khó khăn. Kết quả làm nổi bậc vấn đề cần nghiên cứu. Và hỗ trợ mang đến quá trình đề xuất những giải pháp, hàm ý quản trị.

Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp có tính chất quyết định đến kết quả nghiên cứu. Mục đích chính thông qua kết quả này là:

- Kiểm định tế bào hình, cũng như giả thuyết nghiên cứu đề xuất ở Bước 3. Gián tiếp khẳng định hay bác bỏ một phần tế bào hình “sương sống” trong điều kiện, thị trường hiện tại.

- Xác định được mức độ tác động (cao giỏi thấp), các mối quan tiền hệ nhân – quả trong gớm tế – xã hội…

- Cơ sở vững chắc mang đến quá trình đề xuất giải pháp, hàm ý quản trị đến doanh nghiệp, tổ chức…

Những phân tích và phần mềm được sử dụng phổ biến vào phân tích định lượng:

- phân tích độ tin yêu thang đo với hệ số Cronbach"s Alpha - phần mềm SPSS.

- Phân tích nhân tố khám phá
EFA(mô hình nhân tố) – Phần mềm SPSS.

- Phân tích hồi quy bội – Phần mềm SPSS.

- Phân tích hồi quy nhị phân tốt hồi quy Binary – Phần mềm SPSS.

- Phân tích nhân tố khẳng định CFA(mô hình đo lường) – Phần mềm AMOS.

- Phân tích cấu trúc tuyến tính SEM (mô hình cấu trúc) – Phần mềm AMOS.

- Phân tích hồi quy chuỗi thời gian (Time-series) – Phần mềm EVIEWS.

Để có được kết quả phân tích dữ liệu sơ bộ, các nhà nghiên cứu chấp nhận những giả thuyết thống kê về số liệu, nghĩa là dữ liệu đạt tiêu chuẩn đến phân tích thống kê, sau phân tích, phải xoay lại kiểm định dữ liệu có đủ tiêu chuẩn xuất xắc không. Như thế, kết quả nghiên cứu mới được công nhận.

Những kiểm định và công cụ được sử dụng phổ biến vào phân tích định lượng:

- Phân tích đối sánh – Hệ số đối sánh Pearson.

- Phân tích phương không nên ANOVA:Kiểm định trung bình 2 nhóm – Kiểm định t,Kiểm định trung bình trên 2 nhóm – Kiểm định F.

- Kiểm định mô hình:Kiểm định biến thành phần – Kiểm định Student,Kiểm định toàn bộ mô hình – Kiểm định Fisher.

- Kiểm định tự đối sánh tương quan – Hệ số Durbin-Watson.

- Kiểm định phương sai sai số cụ đổi – Biểu đồ phân tán phần dư.

- Kiểm định đa cộng tuyến – Hệ số R2, kiểm định Fisher (thống kê F), thống kê t (mô hình hồi quy).

Cách phân tích và tiêu chuẩn kiểm định được trình bày trong từng mô hình phân tích định lượng.

Bước 6 – Kết luận & Báo cáo

Dựa vào kết quả nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tiền khả thi, hàm ý những chính sách mới mang lại doanh nghiệp, tổ chức…

Nỗ lực riêng biệt của doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu là không đủ. Cần có sự phối hợp của các phòng ban chức năng thông qua hệ thống chính sách, pháp luật. Vì thế, cần đặt ra kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền.

Vấn đề không đúng sót nghiên cứu khó tránh khỏi buộc phải việc trình bày những hạn chế là cần thiết. Cũng như, từ đó, đề xuất hướng nghiên cứu mang đến những nghiên cứu tiếp theo là phần ko thể thiếu.

Kết thúc.

Để hoàn toàn có thể thấu phát âm tường tận cácbước xúc tiến quy trình phân tích khoa học trong kinh tế - thôn hội cũng như phương thức vận dụng các phần mềm như Excel, SPSS, AMOS, EVIEWS, MINITAB, MS PROJECT… vào xử lý dữ liệu thì cuốn sách NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG gớm TẾ - XÃ HỘI & Hướng dẫn viết luận văn/luận án 2023 sẽ là việc lựa chọn không thể vứt qua. Xem thêm nội dung sách sau đây.

Đào tạo nên Chương trình huấn luyện công khai Hệ cđ Hệ trung cung cấp Giáo trình - học tập liệu Giáo trình công tác sinh viên nghiên cứu và phân tích khoa học tập Đề tài phân tích Khảo thí và ĐBCL

*


*
Quy trình phân tích khoa học

1. Tuyển lựa đề tài nghiên cứu


Xác định chủ đề là tìm vụ việc làm đối tượng người dùng nghiên cứu. Sự việc của công nghệ và thực tế là cực kỳ phong phú, xác định cho bản thân một vấn đề nghiên cứu không bắt buộc là vấn đề làm 1-1 giản. Phát hiện tại được vụ việc để nghiên cứu thỉnh thoảng còn khó khăn hơn cả xử lý nó và tuyển lựa đề tài nhiều lúc quyết định cả phương hướng chuyên môn trong sự nghiệp của bản thân bạn làm nghiên cứu. Nếu chọn đúng, phân tích của bạn sẽ đưa ra được rất nhiều điều thú vị. Ngược lại, nếu như khách hàng chọn sai, phân tích sẽ nghèo nàn và ko nói lên được điều gì xuất xắc ho. Vì vậy, khi xác minh đề tài nghiên cứu, người nghiên cứu cần chú ý tới những yêu cầu như:
Bước 1 trong các quy trình này được xem là kết thúc khi bạn đã sở hữu quyết định khá chắc chắn, chuẩn bị cho quá trình tiếp theo chứ chưa hẳn là lựa chọn đại một chủ đề nào đó, điều này đồng nghĩa các bạn phải tưởng tượng tương đối ví dụ về chủ đề của mình.
Câu hỏi nghiên cứu chính là vẫn đề cơ mà người nghiên cứu muốn “khám phá” khi triển khai công trình nghiên cứu của mình. Trong lúc đó phần luôn đi cùng thắc mắc nghiên cứu chính là những trả thuyết – các câu vấn đáp phỏng đoán. Cần lưu ý rằng đông đảo giả thuyết này được đưa ra dựa trên tác dụng của những phân tích trước đó hoặc ý kiến của tác giả, với một lượng số lượng giới hạn và chưa biết đúng hay sai. Nhờ vào những phỏng đoán này, người phân tích sẽ có hướng tìm kiếm để kiểm bệnh và gửi ra tóm lại trong cách cuối cùng.
Trong cách này, phương pháp nghiên cứu vớt cũng cần được làm rõ, vì chưng tùy thuộc vào thắc mắc nghiên cứu với những đk khách quan tiền thì phương thức nghiên cứu thực hiện sẽ khác nhau
Đề cương phân tích là văn bản dự kiến công việc đi, nội dung của công trình xây dựng và các bước tiến hành để trình ban ngành và tổ chức tài trợ phê duyệt, nó là cơ sở để triển khai việc với những đồng nghiệp. Tạo ra đề cương phân tích là một cách rất quan lại trọng, nó giúp cho người nghiên cứu vãn giành thừa thế chủ hễ trong quy trình nghiên cứu. Gồm đề cương cứng mới sắp xếp được kế hoạch chi tiết cho chuyển động nghiên cứu. Đề cương cứng và chiến lược tuy nhị văn bạn dạng này có khá nhiều điểm tương tự nhưng thật ra về tính chất là không giống nhau, kế hoạch chỉ vun ra diễn biến, trình tự các hoạt động, còn đề cương cứng đi vào các nội dung của việc nghiên cứu. Những nội dung nghiên cứu phải được trình bày rõ ràng, vừa đủ trong một đề cương.
Một một trong những nội dung quan trọng đặc biệt trong chuyển động nghiên cứu chính là thu thập, xử trí và đối chiếu dữ liệu. Cần xác minh rõ loại dữ liệu gì (định tính tốt định lượng, sơ cung cấp hay sản phẩm công nghệ cấp…) để tìm ra cách tích lũy hiệu quả, phù hợp.
Các dữ liệu tích lũy được không thể thực hiện ngay được mà buộc phải qua quy trình sàng thanh lọc để thải trừ các dữ liệu bị lỗi, thiếu tín nhiệm cậy. Sau thời điểm đã cách xử lý dữ liệu, người phân tích sẽ liên tục phân tích, hệ thống hóa dữ liệu để mang ra các kết luận kiểm định mang đến giả thuyết sẽ đặt ra lúc đầu và các review khác.
Đây chính là bước ở đầu cuối để xong xuôi một nghiên cứu. Ngay lập tức từ thương hiệu gọi, hoạt động này ưu tiền về “tư duy” với diễn dịch làm việc dạng viết để người đọc có thể hiểu và reviews cao unique của công trình.
Trong cách này người sáng tác cần chú ý đến câu chữ và văn phong, bởi đây là hai yếu đuối tố tác động đến review của người đọc/người bội nghịch biện so với công trình nghiên cứu.
Viết báo cáo tổng kết đề bài phải tiến hành nhiều lần, càng nhanh càng xuất sắc theo như chiến lược để người sáng tác có thời hạn xin chủ kiến từ tín đồ hướng dẫn hoặc những người có trình độ chuyên môn để chỉnh sửa một cách tốt nhất.
Nói chung, không có những quy tắc hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong phương pháp nghiên cứu cùng trình bày tác dụng nghiên cứu khoa học. Các quy tắc này còn có thể biến hóa tuỳ chăm ngành, tuỳ lever nghiên cứu cũng tương tự tuỳ tín đồ hướng dẫn hoặc chịu trách nhiệm khoa học của đề tài. Mỗi nhà kỹ thuật lại chịu đựng những áp lực nặng nề hành chính, quy định trình độ chuyên môn và thói quen nghiên cứu và phân tích trong đơn vị chức năng và chuyên ngành của mình. Tuy nhiên vẫn hoàn toàn có thể áp dụng những cách cơ bạn dạng trên góp một bạn làm công tác làm việc nghiên cứu rất có thể xây dựng một đề tài nghiên cứu và phân tích đạt hiệu quả.

*