Nổi Bật

Tại sao phải nghiên cứu quản trị học là gì? tại sao cần học quản trị học?

Quản trị là quá trình hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát công việc và những nổ lực của con người, đồng thời vận dụng một cách có hiệu quả mọi tài nguyên, để hoàn thành các mục tiêu đã định, khái niệmquản trị là quá trình thực hiện các tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để phối hợp hoạt động của các cá nhân và tập thể nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra của tổ chức

Tại sao phải nghiên cứu hành vi khách hàng là gì? có những phương pháp nào?

Nghiên cứu hành vi khách hàng là gì? có những phương pháp nào?nghiên cứu hành vi khách hàng là gì? có những phương pháp nào?nghiên cứu hành vi khách hàng là gì? có những phương pháp nào?thời đại công nghệ số hóa phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ giúp tăng trải nghiệm khách hàng, tăng doanh số và giảm chi phí tốt hơn, tuy nhiên, thách thức lớn nhất đó chính là môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp phả