Trong quá trình lập Báo cáo tài thiết yếu thì tmáu minc Báo cáo tài đó là một giữa những quá trình đặc biệt rất cần được làm cho. Vậy cần xem xét gì Khi lập ttiết minh Báo cáo tài chính xuất xắc nộp Bản thuyết minh BCTC qua mạng thế nào hãy cùng khám phá nhé!

I. Thuyết minc Báo cáo tài chính

1. Thuyết minh Báo cáo tài đó là gì?

Thuyết minc Báo cáo tài chính là bản được lập ra để giải ưng ý những biết tin cùng bổ sung ý nghĩ đến bình thường để người đọc nắm rõ về tình trạng hoạt động sản xuất – sale, thực trạng tài chính cũng như kết quả sale của doanh nghiệp vào kỳ report nhưng những bảng báo cáo không giống ko thể trình diễn rõ ràng và chi tiết. lúc đọc Bản thuyết minc Báo cáo tài thiết yếu bất kỳ bên đầu tư làm sao cũng tất cả thể hiểu một phương pháp đầy đủ với đúng đắn nhất về tình hình tài chủ yếu hiện tại của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

2. Thuyết minc BCTC gồm những nội dung nào?

Dù giải pháp viết khác nhau, nhưng tựu thông thường lại mỗi Bản thuyết minh Báo cáo tài bao gồm thường gồm những nội dung cơ bản sau:

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Chuẩn mực kế toán thù và chế độ kế toán áp dụng Các cơ chế kế tân oán áp dụng tin tức bổ sung cho những khoản mục trình diễn vào báo cáo kết quả HĐKD

II. Bản thuyết minc Báo cáo tài chính

1. Mục đích của Bản thuyết minch Báo cáo tài chính

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một phần ko không thể thiếu trong quy trình lập Báo cáo tài chủ yếu của doanh nghiệp cùng được lập yêu cầu với mục đích:

Phân tích chi tiết những báo cáo số liệu đã được trình diễn vào bảng cân nặng đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động marketing, report lưu chuyển tiền tệ để người đọc hiểu rõ hơn Có thể trình bày những công bố khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết mang đến việc trình diễn trung thực, hợp lý Báo cáo tài bao gồm Mô tả mang tính tường thuật hoặc đối chiếu bỏ ra tiết những lên tiếng số liệu đã được trình diễn vào Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sale, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các ban bố cần thiết khác theo yêu thương cầu của những chuẩn mực kế tân oán cụ thể.

2. Nguyên tắc lập với trình bày Bản thuyết minch Báo cáo tài chính

Về nguyên tắc lập, doanh nghiệp lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chủ yếu dựa bên trên những quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chủ yếu này. Đồng thời lúc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm dạng đầy đủ và dạng bắt lược thì doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minch Báo cáo tài chủ yếu chọn lọc theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài bao gồm giữa niên độ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực về phương pháp lập Bản thuyết minc Báo cáo tài chính. Về nội dung trình bày vào Bản thuyết minh Báo cáo tài thiết yếu của doanh nghiệp cần phải đảm bảo những yêu cầu cơ bản sau đây:

Trình bày những báo cáo theo quy định của những chuẩn mực kế tân oán chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính không giống (những thông báo trọng yếu) Các công bố về cơ sở lập với trình diễn Báo cáo tài chủ yếu cũng như những cơ chế kế toán cụ thể được chọn, áp dụng đối với những giao dịch cùng những sự kiện quan trọng Cung cấp thông báo bổ sung chưa được trình diễn trong các Báo cáo tài bao gồm không giống mà lại cần thiết cho việc trình diễn trung thực cùng hợp lý thực trạng tài chính của doanh nghiệp

3. Cơ sở lập Bản thuyết minch Báo cáo tài chính

Bản thuyết minch Báo cáo tài thiết yếu được lập đề nghị với cơ sở là căn cứ vào:

Bảng cân nặng đối kế tân oán, Báo cáo kết quả hoạt động marketing, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo Bản thuyết minc Báo cáo tài chủ yếu năm trước Sổ kế toán thù tổng hợp Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp bỏ ra tiết gồm liên quan Tình hình thực tế của doanh nghiệp cùng các tài liệu tương quan không giống

4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu

a. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Trong phần này, người lập cần nêu rõ các vấn đề sau:

Hình thức sở hữu vốn gồm có cửa hàng Nhà nước, công ty cổ phần, chủ thể trách nhiệm hữu hạn, cửa hàng hợp danh tuyệt doanh nghiệp tư nhân. Đối với doanh nghiệp bao gồm vốn đầu tư nước ngoại trừ phải thuyết minch rõ Lĩnh vực marketing, ngành nghề kinh doanh bao gồm thể là sản xuất công nghiệp, marketing thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực marketing. Cần nêu rõ và cụ thể Chu kỳ sản xuất, marketing thông thường Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp vào năm tài bao gồm gồm ảnh hưởng đến BCTC: Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp luật, diễn biến thị trường, đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài bao gồm, những sự kiện sáp nhập, phân tách, bóc tách, cầm cố đổi quy mô… có ảnh hưởng đến BCTC của doanh nghiệp Cấu trúc doanh nghiệp gồm danh sách những đơn vị nhỏ, danh sách những chủ thể liên kết kinh doanh, liên kết, danh sách những đơn vị trực thuộc hạch toán thù phụ thuộc

b. Kỳ kế toán thù, đơn vị tiền tệ sử dụng vào kế toán

Ở đây, người lập cần nêu cụ thể 2 vấn đề sau: ký kết kế toán năm với đơn vị tiền tệ sử dụng vào kế tân oán.

c. Chuẩn mực cùng Chế độ kế tân oán áp dụng

Chế độ kế toán thù áp dụng: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán nào: Chế độ kế toán thù doanh nghiệp, Chế độ kế toán thù doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản, Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa với nhỏ Tuim bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán thù cùng Chế độ kế toán. Trường hợp ko áp dụng chuẩn mực kế tân oán nào thì phải ghi rõ.

d. Các chính sách kế tân oán áp dụng vào trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Nguyên ổn tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam Các loại tỷ giá chỉ hối đoái áp dụng vào kế toán: Ngân mặt hàng lựa chọn tỷ giá để áp dụng vào kế toán; Tỷ giá áp dụng lúc ghi nhận và đánh giá bán lại tài sản; Tỷ giá bán áp dụng lúc ghi nhận cùng đánh giá bán lại nợ phải trả; Các loại tỷ giá bán áp dụng trong giao dịch khác Nguyên ổn tắc xác định lãi suất thực tế (tốt còn gọi là lãi suất hiệu lực) sử dụng để chiết khấu loại tiền đối với những khoản mục được ghi nhận theo giá bán trị hiện tại, giá chỉ trị phân bổ, giá trị thu hồi… Nguyên ổn tắc ghi nhận những khoản tiền cùng các khoản tương đương tiền Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài bao gồm cần tạo thành 6 phần riêng biệt đối với: chứng khoán thù sale, những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, những khoản cho vay, các khoản đầu tư vào đơn vị bé, cửa hàng liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị không giống với các phương pháp kế toán đối với những giao dịch khác tương quan đến đầu tư tài chính Nguyên tắc kế tân oán nợ phải thu Nguim tắc ghi nhận hàng tồn kho gồm nguyên ổn tắc ghi nhận hàng tồn kho, phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, phương pháp hạch toán thù sản phẩm tồn kho, phương pháp lập dự chống giảm giá bán hàng tồn kho Nguim tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài bao gồm, Bất động sản đầu tư gồm nguim tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình dung, ngulặng tắc kế tân oán TSCĐ thuê tài chủ yếu, nguim tắc kế tân oán Bất động sản đầu tư Ngulặng tắc kế toán những hợp đồng hợp tác sale (BCC) tạo thành hai phần: Đối với bên góp vốn với đối với bên nhận vốn góp (mặt thực hiện việc điều hành, tạo ra ngân sách chung) Nguim tắc kế toán thù thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại gồm nguyên tắc kế tân oán tài sản thuế thu nhập hoãn lại, nguyên ổn tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả Nguyên tắc kế toán thù ngân sách trả trước Nguyên tắc kế tân oán nợ phải trả Ngulặng tắc ghi nhận vay mượn và nợ phải trả thuê tài chủ yếu Nguyên ổn tắc ghi nhận với vốn hoá các khoản chi phí đi vay Nguim tắc ghi nhận chi phí phải trả Ngulặng tắc với phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả bao gồm ngulặng tắc ghi nhận dự phòng phải trả và phương pháp ghi nhận dự chống phải trả Nguim tắc ghi nhận lệch giá chưa thực hiện Nguyên ổn tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi Nguyên ổn tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu Nguyên tắc cùng phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác gồm doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ cùng lệch giá hợp đồng xây dựng Nguim tắc kế toán thù những khoản giảm trừ lệch giá Nguim tắc kế toán thù giá vốn mặt hàng bán Ngulặng tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Có ghi nhận đầy đủ ngân sách lãi vay mượn (kể cả số trích trước), lỗ chênh lệch tỷ giá bán của kỳ báo cáo không? giá cả bán sản phẩm và chi phí quản lý doanh nghiệp: Có ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng với ngân sách quản lý doanh nghiệp phát sinh vào kỳ không? Các khoản điều chỉnh giảm chi phí bán sản phẩm và ngân sách quản lý doanh nghiệp là gì? Nguim tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Các nguim tắc và phương pháp kế tân oán khác: Nêu rõ những nguyên ổn tắc và phương pháp kế toán khác với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là Báo cáo tài bao gồm của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam vày Bộ Tài bao gồm ban hành.

e. Các cơ chế kế toán áp dụng vào trường hợp doanh nghiệp ko đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Chính sách tái phân loại tài sản cùng nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn

Nguyên tắc xác định giá bán trị:

Các khoản đầu tư tài chính; Các khoản phải thu; Các khoản phải trả; Hàng tồn kho; TSCĐ, Bất động sản đầu tư; Các tài sản với nợ phải trả không giống.

f. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình diễn trong Bảng Cân đối kế toán

Trình bày và so sánh chi tiết các số liệu đã được trình diễn trong Bảng Cân đối kế toán thù Doanh nghiệp được chủ động đánh số thứ tự của công bố đưa ra tiết được trình diễn trong phần này theo ngulặng tắc phù hợp với số dẫn từ Bảng Cân đối kế toán thù với đảm bảo dễ đối chiếu cùng gồm thể so sánh giữa các kỳ Đối với các khoản mục yêu cầu thuyết minch theo giá chỉ trị hợp lý, trường hợp ko xác định được giá chỉ trị hợp lý thì phải ghi rõ nguyên do Trường hợp doanh nghiệp tất cả áp dụng hồi tố nắm đổi chế độ kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố không nên sót trọng yếu của những năm trước thì phải điều chỉnh số liệu so sánh (số liệu ở cột “Đầu năm”) để đảm bảo nguyên tắc gồm thể đối chiếu với giải trình rõ điều này. Trường hợp bởi vì nguyên do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “Đầu năm” không tồn tại khả năng so sánh được với số liệu ở cột “Cuối năm” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minch BCTC

g. Thông tin bổ sung cho những khoản mục trình diễn trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Chỉ Số Vn Index Là Gì - Tổng Quan Thị Trường Chứng Khoán

Trình bày cùng so sánh chi tiết các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị tính giá trị trình diễn vào phần “Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày vào Báo cáo kết quả hoạt động gớm doanh” là đơn vị tính được sử dụng vào Báo cáo kết quả hoạt động sale. Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuyết minh BCTC năm trước. Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ: Báo cáo kết quả hoạt động marketing năm nay; Sổ kế toán tổng hợp; Sổ với thẻ kế toán đưa ra tiết hoặc Bảng tổng hợp đưa ra tiết có liên quan Doanh nghiệp được chủ động đánh số thứ tự của biết tin đưa ra tiết phù hợp với số dẫn từ Báo cáo kết quả hoạt động sale với đảm bảo dễ đối chiếu cùng có thể so sánh giữa các kỳ Trường hợp vày nguyên nhân làm sao đó dẫn đến số liệu ở cột “Đầu năm” không tồn tại khả năng đối chiếu được với số liệu ở cột “Cuối năm” thì điều này phải được nêu rõ vào Bản thuyết minc BCTC.

h. tin tức bổ sung mang đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trình bày cùng so sánh các số liệu đã được thể hiện vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp gồm tải hoặc tkhô nóng lý các khoản đầu tư vào chủ thể con hoặc đơn vị marketing khác thì những luồng tiền này phải được trình diễn thành những chỉ tiêu riêng rẽ biệt bên trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Đơn vị tính giá bán trị trình diễn vào phần “tin tức bổ sung cho các khoản mục trình diễn trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” là đơn vị tính được sử dụng vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuyết minh BCTC năm trước; Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập bên trên cơ sở số liệu lấy từ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm nay; Sổ kế toán tổng hợp; Sổ và thẻ kế toán bỏ ra tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết bao gồm tương quan

i. Những ban bố khác

Ngoài những biết tin quan tiền vào đã trình bày, doanh nghiệp gồm thể trình bày trong số phần bên trên nhằm cung cấp lên tiếng mô tả bằng lời hoặc số liệu theo quy định của các chuẩn mực kế toán thù cụ thể Tuỳ theo yêu cầu và đặc điểm thông báo theo quy định từ điểm 1 đến điểm 7 của phần này, doanh nghiệp bao gồm thể đưa ra biểu mẫu chi tiết, cụ thể một cách phù hợp cùng những lên tiếng đối chiếu cần thiết

III. Tổng hợp những Bản thuyết minc Báo cáo tài chủ yếu phổ biến nhất

1. Mẫu thuyết minc Báo cáo tài thiết yếu theo thông tư 200

*

*

*

*

2. Mẫu thuyết minh Báo cáo tài chính theo thông tư 133

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3. Mẫu thuyết minc Báo cáo tài bao gồm theo thông tư 107

*

*

*

*

4. Mẫu thuyết minch Báo cáo tài thiết yếu theo quyết định 48

*

*

*

*

*

*

IV. Hướng dẫn nộp thuyết minh Báo cáo tài chính qua mạng

1. Thao tác gửi Thuyết minc Báo cáo tài chủ yếu qua mạng

Để rời trường hợp lỗi ko gửi được thuyết minch báo cáo tài chính hoặc những thắc mắc tương quan đến thuyết minch báo cáo tài chủ yếu như gồm cần nộp thuyết minc báo cáo tài chủ yếu ko, ko nộp thuyết minh báo cáo tài bao gồm gồm bị phạt ko, gửi thuyết minh report tài bao gồm qua mạng như thế nào… bài xích viết dành riêng một phần để hướng dẫn cách nộp thuyết minch báo cáo tài chủ yếu. Thao tác gửi bản Thuyết minh report tài chính gồm 5 bước sau đây:Bước 1: Truy cập với liên kết sau đó, màn hình hiển thị sẽ hiện ra như sau:

*

Bước 2: Click chọn “Đăng nhập”

“Tên đăng nhập”: Đánh mã số thuế đơn vị vào, ví dụ: 1000256123 “Mật khẩu”: Đánh mật khẩu mà mình đã thiết lập từ trước vào, ví dụ: 123789 “Đối tượng”: chọn “người nộp thuế” Chọn “Đăng nhập”

*

Sau đó screen sẽ hiện lên giao diện như sau

*

Bước 3: Chọn “Tra cứu”

Tìm đến “Bộ report tài chính” đã gửi qua mạng Tích vào hình mũi tên màu xanh vào cột “gửi phụ lục”

*

Hệ thống hiển thị

*

Bước 4: Trong mục “Phụ lục” chọn “Thuyết minch report tài chính”

Chọn “Chọn tệp phụ lục” Tìm đến ổ lưu thuyết minch report tài thiết yếu, ví dụ: lưu ko kể thư mục với tên file: Bản thuyết minc report tài thiết yếu.docx

*

Bước 5: Chọn “Open”

Chọn “ký điện tử Hệ thống hỏi mã pin: Đánh mã pin vào, ví du mã pin: 123abc Chọn “Nộp phụ lục”

2. Kiểm tra coi tờ knhì đã gửi được chưa?

Để kiểm tra xem tờ khai đã được gửi chưa bạn thực hiện thao tác như sau:

Chọn “Tra cứu” Chọn đến trang gửi gần đây nhất

*

Khi cột cuối cùng có thông báo “Cơ quan liêu thuế chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT” thì lúc đó hồ sơ đã gửi thành công xuất sắc.

*

V. Kết luận

Trên đây là giải pháp gửi thuyết minch báo cáo tài bao gồm qua mạng cơ mà bạn cần biết. Bên cạnh đó, bài bác viết còn hướng dẫn làm thuyết minh báo cáo tài chính cũng như cung cấp những mẫu bản thuyết minch report tài thiết yếu theo thông tư 200, thông tư 133… Tuy bài viết đã cung cấp tương đối đầy đủ những đọc tin về bản thuyết minch báo cáo tài chính nhưng cũng không thể giải đáp hết mọi thắc mắc một phương pháp chi tiết với cụ thể nhất như lỗi ko nộp được thuyết minc báo cáo tài bao gồm, có bắt buộc nộp thuyết minh report tài chính ko, giải pháp lập thuyết minch báo cáo tài thiết yếu theo thông tư 200, thuyết minc report tài chính tiếng anh là gì, mẫu thuyết minc report tài thiết yếu file excel… Cuối thuộc cảm ơn cùng hẹn gặp lại trong bài bác viết tới!