Trong cuộc đối thoại, đang có những lúc chúng ta luận bàn về một chủ đề hay đề tài làm sao kia. Vậy nếu người khác chỉ dẫn cách nhìn và chúng ta gật đầu đồng ý cùng với chủ kiến kia thì đáp lại ra sao?

1. Absolutely.

Bạn đang xem: Đồng ý tiếng anh là gì

Chắc chắn rồi.

2. Exactly.

Chính xác.

3. I couldn’t agree with you more.

Tôi tất yêu đồng ý rộng được nữa. (Nghĩa là trọn vẹn đồng ý)

4. I agree with you 100 percent.

Tôi gật đầu cùng với các bạn 100%.

5. You’re absolutely right.

quý khách trọn vẹn đúng.

6. That’s exactly how I feel.

Đúng như tôi nghĩ.

7. That’s so true.

Đúng là vậy.

8. That’s for sure.

Chắc chắn là nuốm.

9. I’m afraid I agree with James.

Tôi nghĩ là tôi đồng ý cùng với James.

10. I have sầu khổng lồ side with Mary on this one.

Về vụ việc này thì tôi đề nghị gật đầu đồng ý cùng với Mary thôi.

*

11. No doubt about it.

Không gồm gì đề xuất nghi hoặc cả.

12. You have sầu a point there.

Chỗ này các bạn nói đúng.

13. I was just going khổng lồ say that.

Tôi cũng định nói vậy.

14. Of course.

Dĩ nhiên rồi.

15. I think so, too.

Tôi cũng nghĩ về vậy.

16. I agree with you entirely.

Tôi trọn vẹn đồng ý cùng với chúng ta.

17. That’s a good point.

Nói tuyệt kia / Nói đúng kia.

18. I’d go along with that.

Tôi chấp nhận theo phía đó.

19. That’s just what I was thinking.

Đó và đúng là rất nhiều gì tôi đã nghĩ.

trăng tròn. I have no objection.

Tôi không phản bội đối gì.

21. I hold the same opinion.

Tôi gồm cùng ý kiến.

22. I have come to the same conclusion.

Tôi cũng đều có cùng Kết luận.

23. We are of one mind / of the same mind on that question.

Chúng tôi có thuộc chủ kiến / quan điểm cùng với thắc mắc đó.

24. (agree with negative sầu statement) Me neither / Neither vị I / I don’t think so either.

Xem thêm: Tải Chơi Game Songoku 10 + Game Songoku, 7 Viên Ngọc Rồng Nên Chơi Thử 1 Lần

(đồng ý với câu đậy định) Tôi cũng không nghĩ là vậy.

25.(slang) Tell me about it!

(từ bỏ lóng) Tôi cũng thấy vậy!

26. (slang) Quite so!

(từ lóng) Đồng ý!

Trên đó là gần như câu cùng cụm từ bỏ chúng ta cũng có thể áp dụng một phương pháp đa dạng mẫu mã chũm bởi nói “I agree with you”. (Tôi đồng ý cùng với bạn.)