Đăng nhập
*

*

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

chúng tôi Cổ phần Chứng Khoán thù suviec.com xin trân trọng thông báo:

Biểu giá tiền hình thức dịch vụ thanh toán chứng khoán phái sinh

T

Nội dung

Mức giá thành quy định

Thời điểm thu

1

Phí thanh toán giao dịch phái sinh trên suviec.com

·

· -Miễn tầm giá giao dịch: trong khoảng thời gian nửa năm đầu kể từ ngày mngơi nghỉ tài khoản

· - 1.000 đồng/ 1 HĐTL: từ tháng máy 7 Tính từ lúc ngày mở tài khoản

·

· 2. Áp dụng mang lại KH thông thường

· - 1.000 đồng/ 1 HĐTL

Thu trên số vừa lòng đồng khớp lệnh theo ngày

2

Phí giao dịch thanh toán bệnh khoán phái sinh (phí tổn thanh toán giao dịch đề nghị trả ssinh hoạt giao dịch thanh toán bệnh khoán)

Thu bên trên số hòa hợp đồng khớp lệnh theo ngày

Hợp đồng tương lai chỉ số

2.700 đồng/ 1 HĐTL

Hợp đồng sau này trái khoán chủ yếu phủ

4.500 đồng/ 1 HĐTL

3

Các khoản phí các dịch vụ cần trả VSD

· Thu thời hạn vào ngày mùng 1 mon kế tiếp

· Đối cùng với TKGDPS trên suviec.com cảm thấy không được chi phí khía cạnh để thu tiền phí, suviec.com sẽ tiến hành rút ít chi phí ký kết quỹ nhằm thu phí

· Thương Mại & Dịch Vụ cai quản vị thế

2.550 đồng/vừa lòng đồng/tài khoản/ngày

· Thương Mại Dịch Vụ thống trị gia sản ký quỹ

0,0024% quý giá lũy kế số dư gia sản ký kết quỹ (tiền + quý giá bệnh khoán thù tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng

· Tối nhiều không thật 1.600.000 đồng/tài khoản/mon,

· Tối thiểu ko rẻ rộng 3đôi mươi.000 đồng/tài khoản/

4

Quy định khác

Để cung ứng Khách mặt hàng rời khủng hoảng rủi ro tạo ra tổn phí quản lý tài sản đề nghị trả mang đến VSD mon tiếp đến, trên ngày làm việc sau cùng của mon hiện nay, suviec.com đang rút ít toàn bộ chi phí ký quỹ trên thông tin tài khoản ký quỹ trên VSD về thông tin tài khoản giao dịch phái sinch của Khách sản phẩm trường hợp đáp ứng nhu cầu điều kiện:

· Số dư cam kết quỹ = số tiền ký quỹ có thể rút; và

· Số dư cam kết quỹ ≤ 2.500.000 VNĐ

· Ghi chú: Số chi phí này hoàn toàn có thể thay đổi theo phương tiện của suviec.com từng thời kỳ