Nếu như bạn là người tiêu dùng máy tính đang lâu thì có lẽ rằng lỗi Has stopped working không còn vượt không quen với chúng ta nữa đúng không?

Lỗi này thì nó ko trừ bất cứ một phần mềm/ ứng dụng hay như là 1 lịch trình như thế nào ra cả… bất cứ phần mềm/áp dụng nào cũng có thể xẩy ra lỗi này.


Vậy lỗi Has stopped working này là gì và nguyên ổn nhân vì đâu nhưng mà nó lại bị nlỗi vậy? bản thân có làm gì đâu