*

*
Giới thiệu
*

Liên kết websiteĐại học Duy TânCổng biết tin sinh viênDiễn đàn Duy TânĐoàn tkhô giòn niên - Đại học tập Duy Tân

*


*


*


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách những học phần thuộc Khối kiến thức dạy dỗ đại cương trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Điều kiện nhân 2 ma trận


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận những học tập phần Toán thù học, Vật lý, Hóa học cùng Sinc học làm việc những công tác huấn luyện và đào tạo của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Xây dựng công tác, kế hoạch giảng dạy cùng nhà trì tổ chức triển khai quy trình giảng dạy các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


Hai ma trận nhân được với nhau lúc số cột của ma trận trước bằng số hàng của ma trận sau.

Ma trận tích có cấp = số hàng của ma trận trước x số cột của ma trận sau.

Tổng quát: A(mxn)B(nxp) = C(mxp)

Ví dụ: A(2x3).B(3x5) = C(2x5) tuy thế B(3x5)A(2x3) không thực hiện được.

C(3x2)D(2x4) = E(3x4) nhưng D(2x4)C(3x2) không thực hiện được.

Trong một số trường hợp, phép nhân có thể thực hiện được Lúc đổi chỗ hai ma trận tuy vậy kết quả của ma trận tích sẽ khác nhau.

Cụ thể: A(1x3)B(3x1) = C(1x1) tuy nhiên B(3x1)A(1x3) = D(3x3). Hai ma trận tích C và D sự khác biệt vì C, D là nhị ma trận vuông khác cấp nhau.

Từ phép nhân hai ma trận, ta có phép lũy thừa. Phép lũy thừa trên ma trận chỉ thực hiện được bên trên ma trận vuông.

A^0 = I

A^1 = A

A^2 = A.A

Tổng quát, ta có A^(n)=A^(n-1).A

Bài tập: đến A là ma trận vuông và f(x). Tính f(A).

Xem thêm: Dùng Băng Vệ Sinh Nào Tốt Webtretho, Dùng Băng Vệ Sinh Vải Có Tốt Không

Ví dụ: A là ma trận vuông cấp 2 và f(x) = x^2+3x-4. Khi đó f(A) = A^2+3A-4A^0.