*

Quan điểm Toàn cầu Cambridge là gì?

Quan điểm Toàn cầu Cambridge là một chương trình chuyển đổi độc đáo, giúp học sinh ở tất cả các bậc học ở nhà trường phát triển các kỹ năng chung thiết yếu, bao gồm tư duy phản biện, nghiên cứu và cộng tác.

Bạn đang xem: Cầu tiếng anh là gì

Chương trình tập trung phát triển kỹ năng đầy sáng tạo và hấp dẫn này đặt hoạt động học tập hàn lâm vào một bối cảnh thực tế ngoài đời thực. Chương trình mở ra cơ hội phát triển các kỹ năng cần thiết để học sinh từ 5 đến 19 tuổi có thể đạt được thành công ở bậc học phổ thông và đại học cũng như trong sự nghiệp tương lai.

Chương trình này tập trung vào cách thức mà học sinh ngày nay ưa thích học tập, bao gồm làm việc theo nhóm, hội thảo, dự án và làm việc cùng với các học sinh khác trên toàn thế giới. Trọng tâm của chương trình là phát triển khả năng tư duy phản biện của học sinh về một loạt các vấn đề toàn cầu có nhiều cách hiểu khác nhau.

Chương trình dành cho đối tượng nào?

Chương trình này dành cho học sinh từ 5 đến 19 tuổi, xuyên suốt từ Cambridge Primary đến Cambridge Advanced. Mỗi cấp học được thiết kế dựa trên sự phát triển của học sinh, không phân biệt là ở một cấp học Cambridge trước đó hay là ở một hệ thống giáo dục khác.

Phương pháp tiếp cận linh hoạt của chúng tôi có nghĩa là các trường có thể cung cấp toàn bộ các cấp học của chương trình Quan điểm Toàn cầu Cambridge, hoặc có thể chỉ tập trung vào một số cấp học cụ thể. Tiến triển qua các cấp học khác nhau sẽ cho phép xây dựng các kỹ năng thông qua việc ôn lại và tiếp cận với những khái niệm ở các cấp độ sâu hơn và trong các bối cảnh khác nhau.

Chương trình Quan điểm Toàn cầu Cambridge Primary mới

Chúng tôi vui mừng giới thiệu chương trình Quan điểm Toàn cầu Cambridge trong chương trình tiểu học của chúng tôi cho học sinh từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình này sẽ bắt đầu được giảng dạy từ tháng 6 năm 2018 trở đi.

Chương trình phát triển các kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tư duy, cộng tác và giao tiếp. Chương trình này củng cố sự liên kết giữa chương trình Cambridge Primary của chúng tôi và các môn học Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai, toán học, khoa học và công nghệ thông tin và truyền thông ICT Starters.

Tìm hiểu thêm

Chương trình Quan điểm Toàn cầu Cambridge Lower Secondary mới

Chương trình Quan điểm Toàn cầu Cambridge Lower Secondary mới của chúng tôi dành cho học sinh từ 11 đến 14 tuổi bắt đầu được giảng dạy từ năm 2018.

Chương trình này xuyên suốt từ bậc tiểu học, được xây dựng dựa trên sự phát triển của học sinh, nhưng cũng có thể được giảng dạy độc lập.

Chương trình được thiết kế nhằm đảm bảo các kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tư duy, cộng tác và giao tiếp được phát triển liên tục. Chương trình thúc đẩy học sinh khám phá và đưa ra đánh giá về các vấn đề toàn cầu mà học sinh quan tâm.

Tìm hiểu thêm

Cambridge IGCSE

Nội dung liên môn của chương trình Quan điểm Toàn cầu Cambridge IGCSE giúp học sinh phát triển năng lực tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu và phân tích các quan điểm khác nhau trong khi trao đổi các ý tưởng một cách rõ ràng.

Thường dành cho học sinh từ 14 đến 16 tuổi, Cambridge IGCSE được xây dựng trên cơ sở chương trình trung học cơ sở của chúng tôi, mặc dù không bắt buộc phải hoàn thành bậc học đó trước khi bắt đầu Cambridge Upper Secondary.

Chương trình này là sự chuẩn bị tuyệt vời cho chương trình Quan điểm Toàn cầu & Nghiên cứu ở Cambridge International AS & A Level.

Tìm hiểu thêm

Cambridge International AS và A Level

Chương trình Quan điểm Toàn cầu & Nghiên cứu Cambridge International AS & A Level khuyến khích học sinh từ 16 đến 19 tuổi tư duy phản biện và phân tích, vận dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau để đánh giá các luận điểm và các vấn đề từ những góc nhìn khác nhau.

Học sinh sẽ khám phá và đưa ra đánh giá về các vấn đề toàn cầu có liên quan và có tầm quan trọng đối với cuộc sống của mình.

Tìm hiểu thêm

Cambridge AICE Diploma

Chứng chỉ Cambridge AICE Diploma dành cho học sinh từ 16 đến 19 tuổi. Chứng chỉ này yêu cầu nắm vững nhiều môn học thuộc ba nhóm chính: Toán học và Khoa học, Ngôn ngữ, Nghệ thuật và Nhân văn, cùng với một môn học cơ bản bắt buộc, Quan điểm Toàn cầu & Nghiên cứu Cambridge International AS Level.

Tìm hiểu thêm


*

Hỗ trợ trực tuyến cho Quan điểm Toàn cầu Cambridge

Điểm độc đáo của chương trình Quan điểm Toàn cầu Cambridge là Trang Học tập Trực tuyến (Online Learning Area) chuyên biệt – miễn phí dành cho các trường giảng dạy môn học này. Trang này cho phép các trường học trên toàn thế giới tiếp cận các nguồn tư liệu, khóa học và xây dựng các cộng đồng trực tuyến.

Xem thêm: Đơn Vị Đo Khối Lượng Riêng Là Gì, Công Thức Tính Khối Lượng Riêng

Để tạo tài khoản trên trang học tập, hãy hoàn tất biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.