Mẫu báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ theo Thông bốn 200 mới nhất năm 2021. Tải về mẫu mã report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ tiên tiến nhất, giải đáp lập report lưu lại chuyển khoản tệ viết sẵn chuẩn 20đôi mươi.

Bạn đang xem: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp


Cửa Hàng chúng tôi chính sách Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu báo cáo giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo Thông bốn 200 tiên tiến nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc bao gồm bất cứ vấn đề luật pháp gì rất cần được tư vấn, vui mừng tương tác cùng với Shop chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 và để được support – hỗ trợ!

Báo cáo giữ chuyển khoản tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoàn toàn có thể được kế tân oán làm theo 2 pmùi hương pháp: thẳng cùng con gián tiếp. Trong bài viết này, Luật Dương Gia sẽ ra mắt mẫu báo cáo giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ thẳng và mẫu report lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ gián tiếp được phát hành kèm theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC cùng xem xét khi có tác dụng report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ.

*
*

Luật sư support các phương tiện của luật pháp về thuế trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mẫu report lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ

– Ấn vào liên kết sau nhằm cài đặt mẫu mã report lưu giao dịch chuyển tiền tệ: Tải về báo cáo giữ chuyển khoản tệ

– Để được tư vấn – chỉ dẫn phương pháp soạn thảo chủng loại báo cáo lưu giữ chuyển khoản tệ, vui lòng contact với Shop chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

Đơn vị báo cáo:…… Mẫu số B 03 – DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm….

Đơn vị tính: ………..

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ hoạt động gớm doanh
1. Tiền thu tự bán sản phẩm, hỗ trợ hình thức dịch vụ cùng lệch giá khác 01
2. Tiền bỏ ra trả cho những người hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa cùng dịch vụ 02
3. Tiền đưa ra trả cho người lao động 03
4. Tiền lãi vay đang trả 04
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp lớn sẽ nộp 05
6. Tiền thu không giống tự chuyển động tởm doanh 06
7. Tiền bỏ ra không giống đến vận động ghê doanh 07
Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ hoạt động gớm doanh 20      
 
II. Lưu chuyển tiền từ bỏ vận động đầu tư
1.Tiền chi để buôn bán, sản xuất TSCĐ và những gia tài dài hạn khác 21
2.Tiền thu trường đoản cú thanh khô lý, nhượng chào bán TSCĐ với các gia sản dài hạn khác 22
3.Tiền chi giải ngân cho vay, download các vẻ ngoài nợ của đơn vị khác 23
4.Tiền thu hồi giải ngân cho vay, phân phối lại những phương pháp nợ của đơn vị chức năng khác 24
5.Tiền đưa ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác 25
6.Tiền thu hồi chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác 26
7.Tiền thu tiền lời giải ngân cho vay, cổ tức cùng lợi tức đầu tư được chia 27
Lưu chuyển khoản thuần tự chuyển động đầu tư 30      
 
III. Lưu chuyển tiền trường đoản cú chuyển động tài chính
1. Tiền thu từ xây đắp CP, dìm vốn góp của nhà snghỉ ngơi hữu 31

2. Tiền trả lại vốn góp cho các công ty sở hữu, mua lại CP của người sử dụng đang thi công 32
3. Tiền thu trường đoản cú đi vay 33
4. Tiền trả nợ gốc vay 34
5. Tiền trả nợ gốc mướn tài chính 35
6. Cổ tức, ROI đang trả cho chủ snghỉ ngơi hữu 36
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trường đoản cú hoạt động tài chính 40      
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60  
Ảnh hưởng trọn của biến đổi tỷ giá ăn năn đoái quy thay đổi nước ngoài tệ 61
Tiền và tương đương chi phí vào cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70
Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì công ty chưa phải trình bày cơ mà ko được tiến công lại “Mã số” chỉ tiêu

 Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Kế tân oán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 – Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán

 Đối với người lập biểu là những đơn vị dịch vụ kế tân oán đề xuất ghi rõ Số chứng từ hành nghề, tên với xúc tiến Đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Đơn vị báo cáo:……………. Mẫu số B 03 – DN

 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo cách thức loại gián tiếp) (*)

Năm….

Đơn vị tính: ………..

Chỉ tiêu Mã số Ttiết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
 
I. Lưu chuyển tiền từ bỏ vận động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01
2. thay đổi cho các khoản
– Khấu hao TSCĐ cùng BĐSĐT 02
– Các khoản dự phòng 03
– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá bán ân hận đoái bởi đánh giá lại các khoản mục chi phí tệ bao gồm nơi bắt đầu ngoại tệ 04
– Lãi, lỗ từ chuyển động đầu tư 05
– Chi tiêu lãi vay

– Các khoản điều chỉnh khác

06

07

3. Lợi nhuận từ vận động marketing trước thay đổi vốn lưu động 08
– Tăng, bớt các khoản nên thu 09
– Tăng, giảm sản phẩm tồn kho 10
– Tăng, giảm các khoản buộc phải trả (Không đề cập lãi vay yêu cầu trả, thuế thu nhập cá nhân công ty lớn đề nghị nộp) 11
– Tăng, bớt chi phí trả trước 12
– Tăng, giảm hội chứng khoán kinh doanh 13
– Tiền lãi vay đang trả 14
– Thuế thu nhập cá nhân công ty lớn vẫn nộp 15
– Tiền thu khác tự hoạt động kinh doanh 16
– Tiền bỏ ra khác cho vận động khiếp doanh 17
Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ chuyển động gớm doanh 20      
         
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ vận động đầu tư
1.Tiền bỏ ra nhằm bán buôn, thành lập TSCĐ với các tài sản lâu năm khác 21
2.Tiền thu từ tkhô giòn lý, nhượng bán TSCĐ với những gia tài lâu năm khác 22
3.Tiền bỏ ra cho vay, mua các điều khoản nợ của đơn vị chức năng khác 23
4.Tiền tịch thu giải ngân cho vay, bán lại các biện pháp nợ của đơn vị chức năng khác 24
5.Tiền chi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác 25
6.Tiền thu hồi chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác 26
7.Tiền thu lãi cho vay vốn, cổ tức và lợi nhuận được chia 27
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ hoạt động đầu tư 30      
 
III. Lưu chuyển khoản trường đoản cú vận động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhấn vốn góp của công ty sngơi nghỉ hữu 31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các nhà download, mua lại cổ phiếu của chúng ta sẽ chế tạo 32
3. Tiền thu tự đi vay 33
4. Tiền trả nợ nơi bắt đầu vay 34
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35
6. Cổ tức, ROI đã trả đến công ty slàm việc hữu 36
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ vận động tài chính 40      
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50  
Tiền và tương tự tiền đầu kỳ 60  
Ảnh hưởng của biến đổi tỷ giá chỉ ăn năn đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền với tương tự chi phí vào cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70
Ghi chú: Các tiêu chí không có số liệu thì doanh nghiệp chưa phải trình diễn nhưng ko được tấn công lại “Mã số chỉ tiêu”.

 Lập, ngày … mon … năm …

Người lập biểu Kế toán thù trưởng Giám đốc

(Ký, chúng ta tên) (Ký, bọn họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

– Số chứng từ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Đối với người lập biểu là các đơn vị các dịch vụ kế toán thù đề xuất ghi rõ Số chứng từ hành nghề, tên và liên hệ Đơn vị cung ứng hình thức kế toán thù. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Mẫu Báo cáo lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ (chủng loại viết sẵn)

– Ấn vào link sau để cài mẫu mã report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (chủng loại viết sẵn): Tải về báo cáo lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ

– Để được hỗ trợ tư vấn – chỉ dẫn phương pháp soạn thảo mẫu mã report lưu giữ chuyển tiền tệ (mẫu viết sẵn), vui vẻ contact với Cửa Hàng chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CÔNG TY CP…….. Mẫu số B 03 – DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo cách thức trực tiếp) (*)

Năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền trường đoản cú hoạt động khiếp doanh        
1. Tiền thu tự bán hàng, hỗ trợ hình thức với marketing khác 01   36,790,000 123,677,800
– Doanh thu        
– Chênh lệch khoản yêu cầu thu        
2. Tiền đưa ra trả cho những người cung cấp hàng hóa cùng dịch vụ 02   (197,469,370) (313,705,160)
– Gía vốn bán hàng        
– Trừ chênh lệch vào mặt hàng tồn kho        
– Trừ chênh lệch khoản nên trả cho những người bán        
3. Tiền bỏ ra trả cho những người lao động 03   (98,260,878) (211,042,000)
4. Tiền bỏ ra trả lãi vay 04      

Lập, ngày … mon … năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, chúng ta tên) (Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Nguim tắc lập với trình bày report lưu giữ chuyển tiền tệ

Doanh nghiệp ko đề xuất nhưng khuyến nghị lập báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ. Phương pháp lập Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ được khuyên bảo cho những thanh toán giao dịch thông dụng tốt nhất, doanh nghiệp căn cứ vào bản chất từng thanh toán nhằm trình diễn các luồng chi phí một cách cân xứng giả dụ chưa tồn tại giải đáp cụ thể trong Thông tứ này.

Các khoản đầu tư thời gian ngắn được coi là tương tự chi phí trình diễn trên báo cáo giữ giao dịch chuyển tiền tệ chỉ bao gồm những khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn tất cả thời hạn tịch thu hoặc đáo hạn không thực sự 3 tháng có khả năng đổi khác dễ ợt thành một khoản tiền khẳng định với không có rủi ro khủng hoảng trong biến hóa thành chi phí kể từ ngày cài đặt khoản đầu tư kia tại thời khắc report. Ví dụ kỳ phiếu bank, tín phiếu kho bạc, chứng từ chi phí gửi… bao gồm thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày thiết lập.

Doanh nghiệp đề nghị trình diễn những luồng chi phí trên Báo cáo giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo bố một số loại hoạt động: Hoạt hễ kinh doanh, hoạt động chi tiêu cùng vận động tài chính:

– Luồng chi phí trường đoản cú hoạt động sale là luồng chi phí phát sinh tự những vận động tạo thành lệch giá chủ yếu của người tiêu dùng và các chuyển động không giống không phải là những hoạt động chi tiêu hay chuyển động tài chính;

– Luồng chi phí từ bỏ chuyển động đầu tư là luồng tiền phát sinh tự các hoạt động sắm sửa, tạo, thanh lý, nhượng chào bán các TSCĐ, BĐSĐT, các gia tài lâu dài không giống, cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng không giống và các khoản chi tiêu không giống không được phân các loại là những khoản tương đương tiền;

– Luồng tiền tự hoạt động tài chính là luồng chi phí tạo ra từ bỏ những chuyển động tạo ra các chuyển đổi về bài bản cùng kết cấu của vốn công ty download cùng vốn vay mượn của bạn.

Doanh nghiệp được trình diễn luồng chi phí từ bỏ những vận động kinh doanh, hoạt động đầu tư chi tiêu và chuyển động tài bao gồm theo cách thức phù hợp duy nhất cùng với Điểm lưu ý kinh doanh của khách hàng.

Các luồng chi phí tạo nên từ bỏ những hoạt động sale, hoạt động đầu tư và chuyển động tài bao gồm dưới đây được báo cáo trên đại lý thuần:

– Thu tiền và chi trả tiền hộ người sử dụng nhỏng tiền mướn thu hộ, chi hộ và trả lại cho chủ tải tài sản;

– Thu tiền với đưa ra tiền đối với các khoản gồm vòng xoay nhanh khô, thời gian đáo hạn nthêm như: Mua, bán ngoại tệ; Mua, phân phối những khoản đầu tư; Các khoản đi vay mượn cùng giải ngân cho vay ngắn hạn không giống bao gồm thời hạn tkhô hanh tân oán không thực sự 3 mon.

Các luồng tiền gây ra từ bỏ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy thay đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán thù với lập Báo cáo tài chủ yếu theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời khắc tạo nên giao dịch.

Các giao dịch về đầu tư với tài chủ yếu không thẳng áp dụng chi phí tuyệt những khoản tương tự tiền không được trình diễn vào Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ, ví dụ:

– Việc download tài sản bằng phương pháp nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc trải qua nghiệp vụ mướn tài chính;

– Việc gửi số tiền nợ thành vốn góp của chủ thiết lập.

Các khoản mục tiền cùng tương tự chi phí vào đầu kỳ với thời điểm cuối kỳ, ảnh hưởng của biến đổi tỷ giá chỉ ân hận đoái quy thay đổi tiền với những khoản tương tự chi phí bằng ngoại tệ hiện bao gồm thời điểm cuối kỳ bắt buộc được trình diễn thành những chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển khoản tệ nhằm so sánh số liệu với những khoản mục tương xứng bên trên Báo cáo tình trạng tài chủ yếu.

Doanh nghiệp đề nghị trình diễn quý giá và nguyên nhân của những khoản chi phí và tương tự chi phí bao gồm số dư cuối kỳ bự vì công ty lớn sở hữu nhưng lại ko được áp dụng vày tất cả sự hạn chế của lao lý hoặc các ràng buộc không giống mà lại doanh nghiệp nên triển khai.

Trường vừa lòng doanh nghiệp đi vay mượn nhằm thanh khô toán thẳng mang đến bên thầu, bạn cung cấp hàng hóa, hình thức dịch vụ (chi phí vay mượn được đưa thẳng từ bên giải ngân cho vay lịch sự bên thầu, người cung ứng cơ mà không chuyển qua thông tin tài khoản của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp vẫn bắt buộc trình bày trên report giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ, cố kỉnh thể:

– Số tiền đi vay được trình diễn là luồng chi phí vào của vận động tài chính;

– Số tiền trả cho tất cả những người cung cấp sản phẩm & hàng hóa, hình thức dịch vụ hoặc trả đến đơn vị thầu được trình diễn là luồng tiền ra từ hoạt động marketing hoặc chuyển động đầu tư chi tiêu tùy thuộc vào từng thanh toán giao dịch.

Xem thêm: Bảng Bổ Trợ Tryndamere Rừng Mùa 7, Cách Lên Đồ Tryndamere Rung

Trường đúng theo doanh nghiệp tạo ra khoản thanh hao toán thù bù trừ với cùng 1 đối tượng người tiêu dùng, bài toán trình diễn report lưu lại chuyển tiền tệ được triển khai theo ngulặng tắc:

– Nếu câu hỏi thanh toán thù bù trừ liên quan mang lại những giao dịch được phân một số loại trong và một luồng tiền thì được trình diễn trên các đại lý thuần (ví dụ trong giao dịch thanh toán mặt hàng đổi hàng ko tương tự…).

– Nếu vấn đề tkhô nóng tân oán bù trừ tương quan mang lại những giao dịch thanh toán được phân loại trong các luồng chi phí không giống nhau thì công ty lớn không được trình diễn trên cửa hàng thuần nhưng phải trình diễn riêng biệt rẽ quý giá của từng thanh toán giao dịch (lấy ví dụ bù trừ tiền bán sản phẩm cần thu với khoản đi vay…)

Thương Mại Dịch Vụ pháp lý của Dương Gia

– Tư vấn các luật điều khoản về thuế – tài thiết yếu mới nhất;

– Tư vấn qua tổng đài về chủng loại báo cáo lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tư 200 new nhất;

– Tư vấn thẳng tại văn uống phòng về mẫu mã báo cáo lưu lại chuyển khoản tệ theo Thông tứ 200 new nhất;

– Soạn thảo mẫu báo cáo lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo Thông tứ 200 mới nhất;

– Liên hệ giải pháp sư xử lý những vụ việc liên quan cho mẫu mã report lưu lại chuyển khoản tệ theo Thông bốn 200 new nhất;