cách thuyết phục sếp

Bạn cần làm gì khi bất đồng ý kiến với sếp

2013_10_16-chasing-money1 Cách bạn chấp nhận thất bại trong cuộc tranh luận sẽ củng cố niềm tin từ sếp dành cho bạn, và cũng đồng thời quyết định được việc sếp có tham khảo ý kiến của bạn cho những việc trong tương lai hay không. Dù bạn có đánh giá sếp mình như thế nào đi