Quy trình nghiên cứu khoa học là vấn đề đầu tiên mà bạn đọc cần quan tâm. Các bạn đọc ở trên đây thường là những nghiên cứu sinh bậc sau đại họchoặc các bạn sinh viên năm cuối, trước khi tốt nghiệp khóa họchoặc các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực gớm tế – xã hội.

Bạn đang xem: 17 bước của quy trình nghiên cứu y học


Chuẩn bị trước các bước mang đến quá trình thực hiện luận văn, luận án,chúng tôi đề xuất quy trình nghiên cứu tổng quát gồm 6 bước theo bộc lộ ở Hình 1.

*

Hình 1. Quy trình nghiên cứu khoa học

Bước 1 – Tiếp cận nghiên cứu

Người đọc phải trả lời câu hỏi:

“Tại sao tôi lại thực hiện nghiên cứu?”

“Hiện tại, tôi thực hiện nghiên cứu để giải quyết vấn đề nào của doanh nghiệp?”

“Nghiên cứu thực hiện sẽ hỗ trợ hình thành giải pháp nào đến doanh nghiệp, tổ chức…?”

Hoặc người đọc có thể tham khảo ý kiến chuyên viên để tìm ra vấn đề. Chuyên viên có thể là cấp trên, ban lãnh đạo hoặc các nhà nghiên cứu lâu năm (thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư…).

Phân tích số liệu thứ cấp sẽ mang lại cái nhìn thực tế về vấn đề tồn đọng.

Kết quả của Bước 1 đã hình thành phần đa “Lý vì chưng nghiên cứu”,bao gồm cả lý vì thực tiễn và lý vì chưng lý thuyết.

Bước 2 – Xác định vấn đề

Vấn đề phân tích được xác định thông qua:

Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Từ đó gửi ranhững câu hỏi nghiên cứu.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng của nghiên cứu là gì? Đối tượng khảo sát là ai? Phạm vi không khí ở đâu và thời gian trong bao lâu? Phạm vi dữ liệu sơ cấp/thứ cấp vào giai đoạn nào?

Ý nghĩa sau khi thực hiện nghiên cứu: Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa lý thuyết.

Và kết cấu của nghiên cứu. Đối với luận văn tuyệt luận án định tính thường có kết cấu 3 chương, còn với luận văn hay luận án có tính chất định lượng thường có kết cấu 5 chương.

Ví dụ: Kết cấu 5 chương của luận văn hay luận án thực hiện theo hướng định lượng:

Chương 1: Tổng quan liêu nghiên cứu;

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu;

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thang đo;

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận;

Chương 5: Hàm ý quản trị và kết luận.

Ví dụ: Kết cấu 3 chương của luận văn giỏi luận án thực hiện theo hướng định tính:

Giới thiệu;

Chương 1: Cơ sở lý luận;

Chương 2: Phân tích thực trạng;

Chương 3: Đề xuất giải pháp;

Kết luận.

Bước 3 – Thiết kế nghiên cứu

Thực hiện những công việc bao gồm:

1. Xác định cơ sở lý thuyết, những lý thuyết liên quan có sử dụng vào nghiên cứu. Đặc biệt là lý thuyết cơ bản, lý thuyết “xương sống” của nghiên cứu cần phải được trình bày trọng tâm, đưa ra tiết.Quá trình áp dụng lý thuyết vào nghiên cứu được hướng dẫn cụ thể dựa vào chuỗi bài viếtvề“Lý thuyết nghiên cứu thông dụng”.

Lý thuyết phân tích thông dụng

2. Lược khảo, trình bày các nghiên cứu tương quan ở vào và ngoài nước. Đây là phần giúp củng cố thêm vào cho những lý thuyết đã được trình bày trước đó. Qua đó đến thấy tình hình nghiên cứu vào lĩnh vực hiện tại. Vì vậy, cần phải đảm bảo về số lượng, chất lượng và tính cập nhật của những nghiên cứu liên quan này.

Bảng 1 đây so sánh sự khác biệt giữa Luận văn Thạc Sĩ và Luận án Tiến Sĩ vào trình bày nghiên cứu liên quan.

Bảng 1. So sánh khác biệt giữa Luận văn Thạc Sĩ và Luận án Tiến Sĩ

Luận văn Thạc sĩ

Luận án Tiến sĩ

Số lượng

Nghiên cứu vãn trong nước: 4~6

Nghiên cứu quanh đó nước: 4~6

Nghiên cứu vãn trong nước: 8~10

Nghiên cứu xung quanh nước: 8~10

Chất lượng

Sử dụng lý thuyết và phương pháp nghiên cứu (định tính/lượng) tương tự

Sử dụng lý thuyết và phương pháp nghiên cứu làm cơ sở đến nghiên cứu mới của tác giả

Tính cập nhật

Nghiên cứu được công bố trong 5~10 năm gần nhất

Nghiên cứu được công bố trong 3~7 năm gần nhất

Về chất lượng của nghiên cứu liên quan, dù trong giỏi ngoài nước cần phải:

- Sử dụng mô hình lý thuyết tương tự;

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu (định tính giỏi định lượng) thô sơ hơn nghiên cứu hiện tại. Như vậy sẽ cho thấy tính mới vào nghiên cứu của bạn;

- Quy mô, phạm vi nghiên cứu tương tự hoặc nhỏ hơn;

- Nghiên cứu với số mẫu ít hơn;

- Phương pháp thu thập mẫu hạn chế hơn;

- Kĩ thuật phân tích số liệu lạc hậu hơn…

Nghiên cứu của bạn sau khoản thời gian hoàn thành có thể khắc phục được những yếu điểm nêu bên trên thì có nghĩa bạn đã trình bày được “khe hổng nghiên cứu”. Điều này sẽ hỗ trợ đắc lực hình thành lý do nghiên cứu (được trình bày ở Bước 1 – Tiếp cận nghiên cứu).

3. Trình bày bài học tởm nghiệm từ các doanh nghiệp, tổ chức đi trước. Điều lưu trung tâm là chọn doanh nghiệp, tổ chức nào cho phù hợp? Đơn giản là lựa chọn dựa bên trên sự tương thích về quy mô, tầm ảnh hưởng, doanh số, sản lượng, tầm nhìn, trình độ, chiến lược… tuy nhiên tại sao doanh nghiệp, tổ chức đó lại hoàn thành được mục tiêu và kết quả mà nghiên cứu xuất xắc doanh nghiệp, tổ chức hiện tại sẽ hướng đến.

4. Từ đó, đề xuất mô hình nghiên cứu cũng như đặt ra các giả thuyết mà nghiên cứu cần kiểm định. Đây là kết quả quan liêu trọng cần phải đạt được.

5. Trình bày bỏ ra tiết lại quy trình nghiên cứu bằng hình ảnh. Công cụ Microsoft Visio hỗ trợ có lợi để bạn có thể trình bày những hình ảnh, biểu tượng trực quan. Đi kèm với mọi hình ảnh, bảng biểu đều cần lời trích dẫn và giải thích ý nghĩa. Như vậy, nghiên cứu mới có tính liên kết và tuần tự cao.

Quy trình nghiên cứu chi tiết đến nghiên cứu định lượng như ở Hình 2. Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA với sự hỗ trợ của phần mềm phân tích thống kê SPSS.

*

Hình 2. Quy trình nghiên cứu định lượng

6. Thiết kế bảng câu hỏi (hay thang đo) bao gồm:

- Bảng câu hỏi nháp hay Thang đo nháp;

- Bảng câu hỏi sơ bộ tốt Thang đo sơ bộ;

- Và Bảng câu hỏi chính thức hay Thang đo chính thức.

Những công cụ được sử dụng đến kiểm định thang đo bao gồm:

- Kiểm định độ tin cậy bằng hệ số tin cậy CA (Cronbach’s Alpha).

- Phân tích nhân tố khám EFA (Exploratory Factor Analysis).

Quá trình kiểm định được trình bày đưa ra tiết vào mục “Bảng Câu Hỏi”.

Bước 4 – Thu nhập dữ liệu

Thu thập dữ liệu chính thức được sử dụng sau thời điểm thu được Bảng câu hỏi chính thức. Thu thập dữ liệu chính thức ở trên đây phân biệt so với thu thập dữ liệu sơ bộ ở Bước 3.

Quy trình thu thập dữ liệu bao gồm những bước tổng quát sau:

Xác định tổng thể.

Đơn vị chọn mẫu.

Cấu trúc mẫu.

Phương pháp chọn mẫu.

Cỡ mẫu xuất xắc kích thước chọn mẫu.

Sơ đồ chọn mẫu.

Tiến hành lấy mẫu.

Kiểm tra và mã hóa dữ liệu.

Xem thêm: Em biết gì về sự kiện giờ trái đất năm 2023 lan toả thông điệp "tiết kiệm điện

Cụ thể quá trình được hướng dẫn ở nội dung bài viết về “Dữ liệu nghiên cứu”.

Bước 5 – Phân tích thực trạng & Dữ liệu

Bước này chia làm hai phần. Phân tích thực trạng doanh nghiệp, tổ chức sẽ gặp phải bằng nguồn dữ liệu thứ cấp. Và Phân tích dữ liệu sơ cấp (thông quan tích lũy dữ liệu chính thức) thu thập được từ Bước 4.

Dữ liệu thứ cấp về quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức, loại hình ghê doanh, chính sách phát triển, tình hình ghê doanh, dự báo thị trường… Kết hợp với các biểu đồ, hình vẽ bổ trợ quá trình mổ xẻ, phân tích những khó khăn. Kết quả làm nổi bậc vấn đề cần nghiên cứu. Và hỗ trợ mang lại quá trình đề xuất những giải pháp, hàm ý quản trị.

Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp có tính chất quyết định đến kết quả nghiên cứu. Mục đích chính thông qua kết quả này là:

- Kiểm định mô hình, cũng như giả thuyết nghiên cứu đề xuất ở Bước 3. Gián tiếp khẳng định hay bác bỏ một phần mô hình “sương sống” trong điều kiện, thị trường hiện tại.

- Xác định được mức độ tác động (cao giỏi thấp), các mối quan hệ nhân – quả trong khiếp tế – xã hội…

- Cơ sở vững chắc đến quá trình đề xuất giải pháp, hàm ý quản trị mang đến doanh nghiệp, tổ chức…

Những phân tích và phần mềm được sử dụng phổ biến trong phân tích định lượng:

- so sánh độ tin yêu thang đo với thông số Cronbach"s Alpha - ứng dụng SPSS.

- Phân tích nhân tố khám phá
EFA(mô hình nhân tố) – Phần mềm SPSS.

- Phân tích hồi quy bội – Phần mềm SPSS.

- Phân tích hồi quy nhị phân tốt hồi quy Binary – Phần mềm SPSS.

- Phân tích nhân tố xác định CFA(mô hình đo lường) – Phần mềm AMOS.

- Phân tích cấu trúc tuyến tính SEM (mô hình cấu trúc) – Phần mềm AMOS.

- Phân tích hồi quy chuỗi thời gian (Time-series) – Phần mềm EVIEWS.

Để có được kết quả phân tích dữ liệu sơ bộ, các nhà nghiên cứu chấp nhận những giả thuyết thống kê về số liệu, nghĩa là dữ liệu đạt tiêu chuẩn mang lại phân tích thống kê, sau phân tích, phải xoay lại kiểm định dữ liệu có đủ tiêu chuẩn hay không. Như thế, kết quả nghiên cứu mới được công nhận.

Những kiểm định và công cụ được sử dụng phổ biến trong phân tích định lượng:

- Phân tích đối sánh – Hệ số tương quan Pearson.

- Phân tích phương không đúng ANOVA:Kiểm định trung bình 2 nhóm – Kiểm định t,Kiểm định trung bình trên 2 nhóm – Kiểm định F.

- Kiểm định tế bào hình:Kiểm định biến thành phần – Kiểm định Student,Kiểm định toàn bộ tế bào hình – Kiểm định Fisher.

- Kiểm định tự đối sánh tương quan – Hệ số Durbin-Watson.

- Kiểm định phương không đúng sai số nắm đổi – Biểu đồ phân tán phần dư.

- Kiểm định đa cộng tuyến – Hệ số R2, kiểm định Fisher (thống kê F), thống kê t (mô hình hồi quy).

Cách phân tích và tiêu chuẩn kiểm định được trình bày vào từng tế bào hình phân tích định lượng.

Bước 6 – Kết luận và Báo cáo

Dựa vào kết quả nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tiền khả thi, hàm ý những chính sách mới mang đến doanh nghiệp, tổ chức…

Nỗ lực riêng rẽ của doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu là chưa đủ. Cần có sự phối hợp của các ban ngành chức năng thông qua hệ thống chính sách, pháp luật. Vì thế, cần đặt ra kiến nghị đối với các cơ sở có thẩm quyền.

Vấn đề không nên sót nghiên cứu khó tránh khỏi yêu cầu việc trình bày những hạn chế là cần thiết. Cũng như, từ đó, đề xuất hướng nghiên cứu mang lại những nghiên cứu tiếp theo là phần ko thể thiếu.

Kết thúc.

Để có thể thấu gọi tường tận cácbước thực thi quy trình phân tích khoa học tập trong kinh tế - thôn hội cũng như phương thức vận dụng các phần mềm như Excel, SPSS, AMOS, EVIEWS, MINITAB, MS PROJECT… vào xử lý dữ liệu thì cuốn sách NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG kinh TẾ - XÃ HỘI & Hướng dẫn viết luận văn/luận án 2023 sẽ là sự việc lựa chọn không thể quăng quật qua. Tham khảo nội dung sách sau đây.

*
Mùa nghiên cứu và phân tích khoa học đã bắt đầu nhưng các bạn lại chưa tồn tại một hình dung cụ thể về phần đa gì bản thân sẽ triển khai khi có tác dụng nghiên cứu? bạn có chút băn khoăn lo lắng khi chưa biết hành trình tiếp đây cần trải qua những bước nào? “Keep calm” cùng hãy cùng cộng đồng suviec.com đi tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc đó thông qua nội dung bài viết này nhé!

Tùy theo nút độ cụ thể và ý kiến của từng người, quy trình nghiên cứu khoa học rất có thể được chia ra nhiều bước khác nhau. Mặc dù nhiên, một công trình nghiên cứu và phân tích sẽ được thực hiện theo trình tự công việc chính ko thể bỏ qua, bao gồm:

– bước 1: chắt lọc đề tài nghiên cứu

– bước 2: khẳng định câu hỏi, trả thuyết và phương pháp nghiên cứu

– cách 3: thành lập đề cương cứng và lập chiến lược nghiên cứu

– cách 4: tích lũy dữ liệu và xử lý dữ liệu

– bước 5: Viết report kết trái nghiên cứu


Mục lục


1. Xác minh đề tài nghiên cứu

Như vậy, để ban đầu cho một nghiên cứu, bước thứ nhất cần có tác dụng là sàng lọc được vấn đề nghiên cứu. Rất có thể bạn sẽ đặt câu hỏi: “Làm cầm nào để triển khai điều đó?”. Tôi do dự chọn chủ đề nào? đề xuất nói rằng đấy là điều không thuận tiện với sinh viên, đặc biệt với các bạn sinh viên thứ 1 làm phân tích khoa học. Bởi vậy, bọn chúng mình đang mất ít nhiều thời gian để tìm kiếm được một đề tài hy vọng theo đuổi với đây cũng đó là một trở ngại nếu chúng mình không kiếm ra được.

Thông thường, sinh viên bao gồm 2 cách để lựa chọn đề tài. Thứ nhất là tự chắt lọc đề tài nghiên cứu, thứ hai là được giảng viên hướng dẫn, gợi ý lựa lựa chọn đề tài. Mặc dù nhiên, để dữ thế chủ động và nhận ra sự review cao tự giảng viên, chúng mình nên nỗ lực tìm đề tài chứ ko nên chờ đón quá các giảng viên hướng dẫn. Nên chọn lĩnh vực/mảng vụ việc bạn quan tiền tâm; kế tiếp bắt tay vào “đọc hăng say” để có thêm kỹ năng nền về vấn đề mình quan tâm, để biết được tình hình phân tích về vấn đề đó và search ra phần đa “khoảng trống” mà bạn cũng có thể phát triển trong nghiên cứu và phân tích của mình. Sự dữ thế chủ động tìm tòi, trí tuệ sáng tạo và sự kiên trì đó là trong những yếu tố mà lại một sinh viên có tác dụng NCKH cần phải có đấy bạn!

2. Xác minh câu hỏi, giả thuyết và phương pháp nghiên cứu

Bạn cần lưu ý để “chốt” được đề tài phân tích ở bước 1, bạn đã đề nghị đọc và nghiên cứu tương đối “đủ” một lượng tư liệu có tương quan đến chủ đề đó. Bước một trong các quy trình này được xem là hoàn thành khi bạn đã có quyết định khá chắn chắn chắn, sẵn sàng chuẩn bị cho quá trình tiếp theo; chứ chưa phải là chỉ “chọn đại” một đề tài nào đó. Điều này đồng nghĩa khi đó bạn vẫn phải tưởng tượng tương đối rõ ràng về chủ đề của mình, thể hiện bằng việc xác minh 3 yếu tố này trong bước thứ hai:

– câu hỏi nghiên cứu giúp là gì?

– mang thuyết nghiên cứu là gì?

– cách thức nghiên cứu sử dụng là phương pháp nào?

Nghiên cứu khoa học hoàn toàn có thể được hiểu đơn giản dễ dàng là việc vấn đáp các thắc mắc đặt ra bằng các phương thức nghiên cứu giúp khoa học. Vì chưng đó, bài toán đặt ra câu hỏi nghiên cứu vớt đúng và hay là siêu quan trọng. Thắc mắc nghiên cứu đó là vấn đề mà người phân tích muốn “khám phá” khi tiến hành công trình phân tích của mình. Trong những lúc đó, phần luôn luôn đi cùng thắc mắc nghiên cứu đó là những trả thuyết – các câu vấn đáp phỏng đoán. Cần lưu ý rằng đều giả thuyết này được đặt ra dựa trên tác dụng của những nghiên cứu và phân tích trước đó hoặc quan điểm của tác giả, với một trong những lượng giới hạn và không biết là đúng tuyệt sai. Nhờ vào những phỏng đoán này, người phân tích sẽ được đặt theo hướng tìm kiếm nhằm kiểm chứng và chuyển ra tóm lại trong cách cuối cùng.

Trong cách này, phương thức nghiên cứu vớt cũng rất cần được người nghiên cứu và phân tích làm rõ, bởi tùy nằm trong vào câu hỏi nghiên cứu cùng những điều kiện khách quan thì cách thức nghiên cứu áp dụng sẽ không giống nhau.

3. Xây dừng đề cương cứng và lập planer nghiên cứu

Thực tế, khi tác giả đã chốt được đề tài phân tích chính thức (theo yêu ước đã kể ở trên) thì những bước tiếp sau sẽ “bon bon” theo. Tại cách này, người nghiên cứu sẽ viết bản đề cương phân tích nhằm phác hoạ thảo những nội dung thiết yếu có trong công trình nghiên cứu của mình. Đây đã là văn bản mà nhóm nghiên cứu và phân tích gửi đến giảng viên thừa nhận xét cùng góp ý, nhằm mục tiêu giúp nhóm tất cả một form nội dung hoàn chỉnh nhất trước lúc bắt tay triển khai tiếp (đối với người học) hoặc gửi cho những đơn vị đánh giá (để xin tài trợ nghiên cứu). Lân cận đó, một kế hoạch nghiên cứu gắn những tiến trình triển khai với mốc thời gian ví dụ cũng sẽ tiến hành lập ra để giúp đỡ nhóm nghiên cứu dự loài kiến tiến độ tiến hành theo thời gian yêu cầu.

Cần lưu ý rằng trong thời gian thực hiện công việc này cùng cả sau đó, chuyển động đọc những tài liệu vẫn nên thường xuyên thực hiện nhằm tác giả liên tiếp đào sâu và tất cả thêm hầu như kiến thức, phát hiện tại mới liên quan đến đề tài nghiên cứu. Điều này sẽ rất hữu ích lúc nhóm tiến hành viết đại lý lí luận cũng tương tự thực hiện các bước tiếp theo.

4. Thu thập, xử lý và so với dữ liệu

Một trong số những nội dung quan trọng đặc biệt trong chuyển động nghiên cứu chính là thu thập, xử lí và đối chiếu dữ liệu. đề nghị chú ý, dù đoạn này được triển khai sau các bước trên, mặc dù người phân tích cần khẳng định trước những vấn đề tương quan đến bước này ngay từ đầu để thẩm định và đánh giá xem gồm khả thi để triển khai hay không.

Ví dụ như loại dữ liệu cần là loại gì (định tính giỏi định lượng, sơ cung cấp hay vật dụng cấp, …), tích lũy dữ liệu như vậy nào, việc tích lũy dữ liệu mong muốn có khả thi tốt không, sau khoản thời gian có tài liệu thì sẽ tiến hành xử lí như vậy nào, giải pháp phân tích tài liệu thu được ra sao, … Đây là đầy đủ vấn đề cần được dự loài kiến và nắm rõ ngay tự đầu, vì chưng nếu không, đến lúc đã tiến hành triển khai mà gặp mặt vấn đề với tài liệu thì nhóm sẽ chạm chán rất nhiều trở ngại để điều chỉnh, thậm chí có thể bỏ cuộc thân chừng.

Sau khi đang thu thập hoàn thành dữ liệu, người phân tích cần thực hiện xử lí xử lý để loại bỏ các dữ liệu bị lỗi, hoài nghi cậy hoặc lọc tài liệu để giữ lại dữ liệu phù hợp với mục đích nghiên cứu. Bên cạnh ra, fan nghiên cứu cũng sẽ thực hiện chạy những kiểm định và quy mô (nếu có). Những hoạt động xử lí trên rất có thể được triển khai bằng phần mềm (với tài liệu định lượng) và không bằng ứng dụng (với dữ liệu định tính). Ngay trong lúc xử lí được up load xong, người nghiên cứu và phân tích sẽ thường xuyên phân tích các tác dụng phát hiện để lấy ra các kết luận kiểm định cho giả thuyết sẽ đặt ra lúc đầu và các review khác.

5. Viết report kết quả nghiên cứu

Đây đó là bước cuối cùng để hoàn thành một nghiên cứu và phân tích mà người nghiên cứu và phân tích cần “cân não” siêu nhiều. Ngay từ tên gọi, hoạt động này thiên về “tư duy” cùng diễn dịch ở dạng viết để bạn đọc hoàn toàn có thể hiểu và reviews cao unique của công trình. Người phân tích cần thực hiện viết tất cả các nội dung khớp ứng với đề cương phân tích (bản đề cương cứng cuối cùng) với các chất nội dung tương xứng với một nghiên cứu hoàn chỉnh (tùy theo cơ chế của từng đối chọi vị).

Trong bước này, tác giả cần chú ý hai nhân tố là văn bản và văn phong, bởi đó là hai yếu hèn tố ảnh hưởng đến đánh giá của người đọc/người phản bội biện đối với công trình nghiên cứu. Tất yếu bước này yêu cầu được triển khai càng sớm càng xuất sắc theo như planer để người sáng tác có thời gian xin ý kiến từ giảng viên hướng dẫn hoặc những người dân có chuyên môn để sửa đổi một cách xuất sắc nhất.

*

Hội nghị phân tích khoa học sinh viên hay niên của ngôi trường Đại học tài chính – ĐHQGHN

Đối với vận động nghiên cứu khoa học của sinh viên, hành trình nghiên cứu và phân tích khoa học tập còn chưa dừng lại ở cách này, vày chúng mình vẫn còn tiến hành việc report và bảo vệ công trình trước hội đồng làm phản biện với những trải nghiệm rất rất đáng nhớ. ở bên cạnh đó, chúng mình còn có thể chào làng những nghiên cứu của chính mình trên những tạp chí nghiên cứu hoặc tham gia những hội thảo, hội nghị mà đề tài gồm liên quan. Các bạn đã thấy nghiên cứu và phân tích khoa học thu hút chưa? Hãy bước đầu ngay từ hôm nay và trải nghiệm một cuộc hành trình dài mới thú vị. Cộng đồng suviec.com chúc các bạn một mùa phân tích thành công và nhiều kỉ niệm xứng đáng nhớ!