ai là CEO của Apple

Bài học của CEO Apple Tim Cook: ‘CEO Apple là công việc rất cô đơn’

g7xa691e_maal Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân chủ – Hillary Clinton đề xuất thuế cao hơn với người giàu, nhưng cũng vạch ra nhiều sửa đổi, để các công ty không còn muốn ra nước ngoài, hoặc chuyển tiền ra nước ngoài nữa. Cook cho rằng đứng đầu một công ty lớn như vậy