I.Tử Vi làm việc cung mệnh (thân)

Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, giả dụ là trường phù hợp "bách quan triều củng" thì ưa mang lại đại hạn tốt lưu niên được Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa. Nếu tử vi phong thủy Hoá Quyền hoặc Hoá Khoa ở nguyên viên mà không tồn tại "bách quan tiền triều củng", thì ưa mang lại đại hạn hoặc lưu niên có các sao Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu nhảy hội hợp.

Bạn đang xem: Cách luận cung thân

Nếu nguyên viên vốn là phương pháp cục "tại dã cô quân", cho niên hạn dù được Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa, thì cat lợi cũng nhỏ, e rằng chỉ nên nhất thời đắc ý. Trường hợp nguyên viên vốn là cách cục "vô đạo cô quân", lại cho niên hạn có những sao sát, kị tụ tập, thường chủ về tai hoạ, mà hầu như là trường đoản cú chuốc lấy.

Phàm là phong thủy toạ mệnh hầu hết ưa cho cung hạn Thiên tủ hay Thiên tướng toạ thủ, ưa độc nhất là cung hạn phong thủy độc toạ sinh hoạt Tí hoặc Ngọ.

Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ ưa có Lộc Tồn đồng độ. Có điều, tử vi "tại dã cô quân" thì hầu như chủ về ích kỷ, giỏi nghi kỵ. Đến niên hạn có các sao sát, kỵ, hình thuộc chiếu, số đông chủ về oán trách, thị phi, thường còn gây ra hoạ khiếu nại tụng.

Phàm là tử vi phong thủy toạ mệnh đa số không ưa mang đến cung hạn Thiên Cơ tuyệt Thiên Lương toạ thủ, gồm Cự Môn đồng độ, gặp mặt Hoá Kỵ thì càng tệ. Phong thủy độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp mặt cung hạn Thiên Cơ sẽ công ty về phá tán, mà lại tai ách chỉ là 1 trong những phen hụ vía; gặp cung hạn Cự Môn sẽ nhà về gặp gỡ rắc rối cực nhọc xử về tình cảm, có cát hoá thì hoàn toàn có thể giải quyết, chạm mặt các sao sát, hình thì ứng nghiệm.

"Tử Vi, Phá Quân" thủ mệnh, buổi tối kỵ là cách cục "tại dã cô quân", đến vận hạn Thiên Cơ, Thiên Lương, giỏi Cự Môn, thường xuyên là vận trình bao gồm tính cốt tử của cuộc đời. Nếu cung hạn gặp các sao sát, kỵ, hình hội chiếu, công ty về dễ xẩy ra sự cố, thông thường sẽ có thể tác động đến cả cuộc đời; cũng tránh việc đến niên hạn Thái Dương Hoá Kỵ, thường xuyên dẫn cho thị phi, ân oán trách.

"Tử Vi, Phá Quân" thủ mệnh, Vũ Khúc Hoá Kỵ ngơi nghỉ nguyên cục, mang lại đại hạn "Vũ Khúc, Thất Sát" đồng độ, lại mang đến lưu niên Thái Dương Hoá Kỵ hoặc Cự Môn Hoá Kỵ, chủ về vị tiền nhưng chuốc hoạ.

"Tử Vi, Phá Quân" không ưa mang lại niên hạn Thiên che là "kho trống", "kho lộ", chủ về phá tài; giả dụ Thiên Phủ gồm sao lộc, thì chỉ chủ về bởi vì tiền nhưng mất nghĩa.

"Tử Vi, Phá Quân" đến niên hạn "Thiên Đồng, Thiên Lương" toạ thủ, chạm mặt Thiên Cơ Hoá Kỵ kèm tất cả sát tinh đến xung, chủ về xử sự cần phải thận trọng, có cơ tâm mưu mẹo càng càng nhiều thì phá tán, thua thảm càng lớn.

"Tử Vi, Thiên Phủ" thủ mệnh, siêu ưa chạm chán sao lộc, có Lộc Tồn đồng độ, Liêm Trinh Hoá Lộc cho hội, công ty về cự phú. đem trường hợp gặp Hoá Lộc, Lộc Tồn của niên hạn làm cho ứng nghiệm. Lấy ví dụ "Tử Vi, Thiên Phủ" sinh hoạt cung Dần, người sinh năm Giáp, đến hạn Đinh Mão chủ về kiếm được tiền, hoặc chạm chán cơ hội làm đại lý mà phân phát đạt.

"Tử Vi, Thiên Phủ" ưa đến cung hạn Vũ Khúc độc toạ, gặp Lưu Lộc hoặc Tham Lang Hoá Lộc, Liêm Trinh Hoá Lộc, nhà về kiếm được không ít tiền. Nếu lại sở hữu sao phụ, tá cát, không có các sao sát, kỵ, hình hội chiếu, nguyên cục là "Tử Vi, Thiên Phủ" lại có kết cấu cat lợi, tay trắng tạo ra sự mà thành cự phú.

"Tử Vi, Thiên Phủ" không tồn tại sao lộc, đến niên hạn gặp gỡ sao lộc cũng cat lợi.

"Tử Vi, Thiên Phủ" gồm sao lộc, đến niên hạn Thái Dương độc toạ ngơi nghỉ cung Tị, chạm chán các sao phụ, tá cát, nhà về địa vị thăng tiến, trường hợp Thái Dương sinh hoạt cung Hợi là tốt kế đó.

Đối với người "Tử Vi, Thiên Phủ" thủ cung mệnh, đại vận tính theo hướng nghịch, thì đại hạn Thái Dương giữ lại cung hoặc Vũ Khúc duy trì cung, là chủ chốt của mệnh vận cả đời; đại vận đi thuận, thì đại hạn Tham Lang (Vũ Khúc sinh sống đối cung) hoặc đại hạn Cự Môn (Thái Dương nghỉ ngơi đối cung) là chủ chốt của mệnh vận cả đời. Những đại vận này cát hay hung, có tác động rất to đến cuộc đời.

"Tử Vi, Tham Lang" sinh sống cung mệnh, ưa gặp mặt Hoả Tinh, Linh Tinh, cũng ưa chạm chán Tham Lang Hoá Lộc, chủ về tiến lên một cách đột ngột, ngoài ra kéo dài. Ví như Tham Lang Hoá Kỵ, thì cuộc đời gặp mặt nhiều vất vả khổ luỵ, hơn nữa không được như ý. Nếu liền kề tinh lại nặng, thường xuyên thường thời gian sắp thành công thì đùng một phát thất bại.

Nữ mệnh "Tử Vi, Tham Lang" không ưa mang đến niên vận Thái Dương thủ cung phu thê của niên vận, công ty về gặp mặt kẻ bất lương. Nam mệnh "Tử Vi, Tham Lang" không ưa đến niên vận cung phu thê là Thiên Đồng (hoặc Cự Môn) toạ thủ, chủ về rơi vào hoàn cảnh lưới tình, cạnh tranh mà bay ra.

"Tử Vi, Tham Lang" thủ mệnh mang lại đại hạn "Vũ Khúc, Phá Quân", mà Vũ Khúc Hoá Kỵ, lại gặp mặt lưu niên Văn Xương Hoá Kỵ hay Văn Khúc Hoá Kỵ, chủ về xảy ra phá tán, thất bại.

"Tử Vi, Tham Lang" thủ mệnh sinh sống cung Mão, mang lại đại vận hoặc lưu niên Thiên Lương ngơi nghỉ cung Ngọ, nếu Thiên Lương Hoá Lộc, thì tham chi phí hiếu sắc, rất nhiều dể tạo ra phiền phức; chạm mặt thêm liền kề tinh thì gồm hung hoạ, nhưng sau cùng hoá giải được.

"Tử Vi, Tham Lang" thủ mệnh, cung hạn Thái Dương, Cự Môn tương hội cùng cung hạn "Thiên Cơ, Thái Âm" đồng cung, là chủ yếu của mệnh vận cả đời.

"Tử Vi, Thiên Tướng" thủ mệnh, chạm mặt lưu niên "Sát, Phá, Lang" đông đảo chủ về dịch chuyển thay đổi, là cát hay hung, đề nghị xem xét đặc điểm các tổng hợp sao cơ mà định.

"Tử Vi, Thiên Tướng" thủ mệnh, cho đại vận "Tử Vi, Thiên Tướng" thủ cung tật ách, nên đề phòng bệnh tim mạch.

"Tử Vi, Thiên Tướng" thủ mệnh, cho đại vận "Tử Vi, Thiên Tướng" thủ cung phu thê, phải đề phòng hôn nhân đổ vỡ.

"Tử Vi, Thiên Tướng" thủ mệnh, cho đại vận gặp mặt "Vũ Khúc, Thiên Phủ", giả dụ Vũ Khúc Hoá Kỵ, hoặc Thiên bao phủ là "kho lộ", "kho trống", sẽ nhà về vì thực trạng tráo trở, điên đảo mà gây ra phá tán, thua thảm (như thất nghiệp, dứt kinh doanh, đổ vỡ nợ, sập tiệm, v.v...).

"Tử Vi, Thiên Tướng" làm việc cung mệnh, lại đến lưu niên "Tử Vi, Thiên Tướng" thủ mệnh, trong các tình hình thông thường, ko nên hợp tác với tín đồ khác, năm kế tiếp hợp tác cũng không được lâu dài.

"Tử Vi, Thiên Tướng" thủ cung mệnh, không ưa cung hạn Tham Lang Hoá Kỵ. Gặp gỡ nó ở bất cứ cung viên nào, cũng hầu hết chủ về ứng nghiệm xấu sinh sống cung đó. Ví dụ như đến đại vận hoặc lưu niên gặp mặt Tham Lang Hoá Kỵ thủ cung phụ mẫu, nhà về bạn cấp bên trên trọng dụng mệnh chế tạo ra lại bị hoán đưa công tác; đến lưu niên gặp mặt Tham Lang Hoá Kỵ thủ cung phu thê, nhà về xảy ra sự biến hóa trong tình cảm.

Đối với người "Tử Vi, Thiên Tướng" thủ mệnh mà đại vận tính theo hướng nghịch, thì các đại vận Tham Lang, Vũ Khúc, Thiên bao phủ thủ cung hạn là hồ hết vận hạn tất cả tính then chốt của mệnh vận cả đời. Đối với người "Tử Vi, Thiên Tướng" thủ mệnh mà lại đại vận tính theo chiều thuận, thì các đại vận Thất Sát, Liêm Trinh thủ cung hạn là gần như vận hạn gồm tính cốt tử của mệnh vận cả đời.

"Tử Vi, Thất Sát" thủ mệnh, cung tài bạch là "Vũ Khúc, Tham Lang", nếu gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về hoạch phạt hoạch phá, tiến lên một cách bất ngờ đột ngột mà suy sụp cụng cấp tốc chóng. Sau thời điểm phát rất cần được khéo giữ gìn, mới bao gồm thể bảo trì thành tựu đã dành được.

"Tử Vi, Thất Sát" mà tử vi phong thủy Hoá Quyền, thì "tài khí" vào đời không đủ để giúp cho sự nghiệp.

"Tử Vi, Thất Sát" thủ mệnh, công ty về năng lòng tin trách nhiệm. Người sinh năm Quý, cung sự nghiệp là "Liêm Trinh, Phá Quân", cơ mà Phá Quân Hoá Lộc, lại công ty về gánh vác trọng trách quá mức, việc gì rồi cũng đích thân làm.

"Tử Vi, Thất Sát" làm việc cung mệnh, cung độ "Thái Dương, Cự Môn" là có tính then chốt. Thái Dương ở cung dần thì xuất sắc hơn làm việc cung Thân, mà lại vẫn yêu cầu xem xét những sao mèo hung như thế nào mà định.

Nữ mệnh "Tử Vi, Thất Sát", hôn nhân hầu hết không như ý. Trường hợp cung mệnh cùng cung phu thê gặp sát tinh, còn nếu như không khéo xung khắc chế, thì tình yêu rất dể thay đổi.

"Tử Vi, Thất Sát" thủ mệnh, đại hạn Thiên Tướng, Vũ Khúc, tuyệt Tham Lang thủ cung hạn, là có tính chủ công của mệnh vận cả đời.

II. Thiên Cơ ở cung mệnh (thân)

Thiên Cơ độc toạ ở nhị cung Tí hoặc Ngọ, vô cùng ưa Hoá Quyền. Thiên Cơ Hoá Quyền lại ưu rộng Cự Môn Hoá Quyền. Hoá Quyền thì vững vàng vàng, mang lại nên xuất sắc hơn Hoá Lộc, Hoá Lộc phần lớn nóng nảy, trôi nổi bất định.

Thiên Cơ độc toạ nhì cung Tí hoặc Ngọ, giả dụ đối cung là Cự Môn Hoá Quyền, nghỉ ngơi thời hiện tại đại hoàn toàn có thể chỉ là người phân phối, nhà kiến tạo trong giới làm nạp năng lượng kinh doanh, không công ty về là fan vạch kế sách hay quản lý. Thiên Cơ Hoá Quyền, thì rất có thể là fan vạch kế sách phía sau. 1 trong các một ngoài, đặc điểm khác nhau.

Thiên Cơ độc toạ nhị cung Tí hoặc Ngọ, người sinh năm Đinh phần lớn vất vả khổ luỵ, giả dụ cung tật ách là Thiên tướng tá lại thuộc các loại bị "Hình kị ngay cạnh ấn", thì dễ mắc bệnh dịch sỏi mật, sỏi thận.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ vô cùng kỵ đồng độ cùng với Hoả Tinh, Linh Tinh; chủ về lúc bé đã tránh xa cha mẹ, hoặc cảnh ngộ của bố mẹ bị dịch chuyển thay đổi, ảnh hưởng đến phúc nóng của mệnh tạo thành lúc còn bé.

Thiên Cơ độc toạ nhị cung Tí hoặc Ngọ mang lại cung hạn "Vũ Khúc, Thất Sát" đồng độ, gặp mặt Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa thì cát; gặp Hoá Kỵ thì hung. Đây là gồm tính cơ bản của mệnh vận cả đời.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ mang lại cung hạn Thiên bao phủ toạ thủ, chạm chán "kho bao phủ đầy ắp" thì cát, chạm chán "kho lộ", "kho trống" ắt vẫn hung nguy.

Thiên Cơ độc toạ nhị cung Tí hoặc Ngọ, Thái Âm thủ cung thân, công ty về mệnh tạo nên ngày đêm bôn ba bận rộn, thường thao tác ban đêm, hoặc đến tối vẫn buộc phải phải suy nghĩ kế hoạch. Không gặp mặt sát tinh, thì sale làm ăn có thể trở thành giàu có.

Thiên Cơ độc toạ nhị cung Tí hoặc Ngọ chủ về giỏi nói năng; nếu có Kình Dương, Đà La đồng độ, lại chạm chán Cự Môn Hoá Kỵ mang lại hội, thì tài nạp năng lượng nói hoá thành mồm lưỡi, tương thích làm những nghề nghiệp và công việc dùng lời nói để tìm tiền.

Thiên Cơ ở cung Mùi, cung phu thê là Thái Dương sinh sống cung Tị, giả dụ hoá có tác dụng Quyền Lộc, nhà về thành hôn với người ngoại quốc (hay bạn phương xa). Thái Dương sống cung Sửu thì ko phải.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, siêu ưa Hoá Lộc, thì Thiên Lương đối cung cũng trở nên Hoá Quyền, là tác dụng về kế hoạch, nghiên cứu, lại là mạng không phù hợp tự kinh doanh làm ăn; cung phúc đức là Thái Âm cũng mặt khác Hoá Kỵ, đây là ứng nghiệm lao trung ương tổn thần, chẳng buộc phải là điềm hung.

Thiên Cơ độc toạ nhì cung Sửu hoặc Mùi, bao gồm Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, công ty về mệnh tạo có tư tưởng sệt biệt; có kĩ năng đồng độ là trí tuệ rất cao. Tuy vậy hai tình hình này phần nhiều chủ về tín đồ ta nặng nề mà phát âm được mệnh tạo; cho nên cung huynh đệ với cung phụ mẫu đề nghị phải gặp mặt cát tinh, mới rất có thể đứng vững, còn nếu như không cuộc đời dễ dàng chìm nổi.

Đối cùng với Thiên Cơ độc toạ nhì cung Sửu hoặc Mùi, cung hạn "Thái Dương, Thái Âm" đồng độ là đại hạn tất cả tính cốt tử của mệnh vận cả đời, cùng cung hạn "Thiên Đồng, Cự Môn" đồng độ là lưu niên tất cả tính then chốt.

"Thiên Cơ, Thái Âm" đồng độ ở hai cung dần hoặc Thân, là chính cách "Cơ Nguyệt Đồng Lương". Ở cung Thân, Thiên Lương nghỉ ngơi cung Tí ưu hơn Thiên Lương sinh hoạt cung Ngọ, mang lại nên oán trách, thị phi không nhiều hơn.

"Thiên Cơ, Thái Âm" đồng độ ở nhì cung dần dần hoặc Thân vô cùng ngại Hoá Kỵ, nhà về quyền biến, nhiều thủ đoạn. Ở cung Dần, quan trọng đặc biệt còn nhà về hí lộng quyền bính.

"Thiên Cơ, Thái Âm" đồng độ ở nhị cung dần dần hoặc Thân, chạm mặt Thiên Lương Hoá Lộc, đến đại hạn Cự Môn hoặc Thiên Đồng, thường rất dễ chuốc hoạ tai, thị phi, rất cần phải khiêm tốn, ôn hoà, mới bao gồm thể an ninh vượt qua.

"Thiên Cơ, Thái Âm" đồng độ ở nhị cung dần dần hoặc Thân, cung phúc đức là Cự Môn buộc phải phải chạm chán cát tinh mới tốt; nếu Cự Môn có các sao sát, né đồng độ, cho lưu niên "Liêm Trinh, Thất Sát" đồng độ, thường dễ gây nên ra phá tán, thất bại.

"Thiên Cơ, Cự Môn" đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, bắt buộc phải gặp gỡ sao lộc mới cát; cực kỳ kị có Hoả Tinh, lăng nhăng cùng bay đến, công ty về coi thường bạc, phóng đãng, thiếu trang trọng, phá phách.

Đối cùng với "Thiên Cơ, Cự Môn" đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cung hạn "Thái Dương, Thái Âm" đồng độ là giữ niên bao gồm tính then chốt; khôn xiết kị Thái Dương Hoá Kị, ví như có các sao cát, hình trùng trùng; sao né của giữ niên lại xung khởi Thái Dương Hoá Kỵ, nhà về vày gây ân oán thù mà chạm chán sóng gió nghiêm trọng.

"Thiên Cơ, Cự Môn" đồng độ nhị cung Mão hoặc Dậu cho đại hạn Thái Âm Hoá Kỵ, thường thường sẽ dễ sinh phá tán, thất bại, nhưng mà thường bởi vì tự đến thông minh mà lại gây ra.

"Thiên Cơ, Cự Môn" đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, phái nam mệnh Cự Môn Hoá Lộc, công ty về ông xã già lấy vk trẻ; Thiên Cơ Hoá Lộc, thì phần nhiều là tái hôn. Cô gái mệnh Cự Môn Hoá Lộc, cũng nên lấy tín đồ lớn tuổi; Thiên Cơ Hoá Lộc, phần đông đều có khiếm khuyết vào hôn nhân.

"Thiên Cơ, Cự Môn" đồng độ nhì cung Mão hoặc Dậu, thiếu phụ mệnh gặp mặt Thiên Đồng đồng độ cùng với Lộc Tồn, mang đến vận Tham Lang, thường công ty về bị người ta bỏ rơi, hôn nhân gặp sóng gió, trắc trở, vì chưng vậy tránh việc kết hôn sớm. Ở cung Dậu tuy xuất sắc hơn, nhưng lại cũng trinh nữ đào hoa vượt nặng. Thiên Đồng chủ về tình cảm, nên bao gồm ứng nghiệm như trên.

Đối cùng với "Thiên Cơ, Cự Môn" đồng độ nhị cung Mão hoặc Dậu, cung hạn "Thái Âm, Thái Dương" đồng độ, cùng cung hạn Thất gần cạnh toạ thủ là nhì đại hạn gồm tính then chốt, cat hung của hai đại hạn này gây ảnh hưởng rất to đến cuộc đời. Cung hạn "Sát Phá Lang" là lưu giữ niên bao gồm tính then chốt.

"Thiên Cơ, Thiên Lương" đồng độ nhị cung Thìn hoặc Tuất, chủ về gồm tay nghề, sinh hoạt thời tân tiến cũng hoàn toàn có thể định là tác dụng chuyên nghiệp; không ưa thích hợp thao tác trong chính giới hay marketing buôn bán, giả dụ không, phúc không được lâu dài, vận xuất sắc thường chỉ vào chớp mắt.

"Thiên Cơ, Thiên Lương" đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, là thiên giải pháp "Cơ Nguyệt Đồng Lương", cần được dùng mồm lưỡi để dùng khẩu ca để tìm tiền, mới có thể phát triển. Ở thời hiện tại đại, thường xuyên thường là chuyên viên bán hàng, xin chào hàng, tiếp thị.

"Thiên Cơ, Thiên Lương" đồng độ nhị cung Thìn hoặc Tuất, gồm sao ko và ngay cạnh tinh cùng cất cánh đến, cổ nhân định là mạng tăng nhân, đạo sĩ; làm việc thời hiện đại cũng là bạn truyền giáo. Nàng mệnh đa số linh đinh.

"Thiên Cơ, Thiên Lương" nghỉ ngơi cung Thìn, mà lại Thiên Cơ Hoá Kị, cần được dùng tiếng nói để tìm tiền. Không có Hoá Kị, nhà về kết bạn với người ngoại quốc (hay người phương xa).

Đối với "Thiên Cơ, Thiên Lương" đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, cung hạn "Vũ Khúc, Tham Lang" đồng độ là đại hạn gồm tính then chốt; ba cung hạn "Tử Vi, Thất Sát", "Liêm Trinh, Phá Quân", cùng "Vũ Khúc, Tham Lang" là những lưu niên tất cả tính then chốt.

Thiên Cơ ở nhị cung ghen tuông hoặc Hợi, cuộc đời gặp mặt nhiều rắc rối khó xử về tình cảm. Nếu như cung phu thê là Thái Dương Hoá Lộc, hoặc cung thiên di là Thái Âm Hoá Lộc, thì dục tình cực kỳ nặng, gặp thêm sát tinh và các sao đào hoa, thì dễ dàng lạm dâm. Thiên Cơ đồng độ cùng với Hoả Tinh, Linh Tinh, là mạng rời xa quê hương; hoặc nhà về làm con nuôi tín đồ khác; tuổi trẻ có hại về cha. Đến đại hạn Thất gần kề toạ thủ, giả dụ có các sao sát, kị, hình cùng chiếu, công ty về có bệnh tật nghiêm trọng ở mắt.

Thiên Cơ ở nhì cung ganh hoặc Hợi, thiếu phụ mệnh không nên Hoá tránh hoặc tất cả sao tránh hội chiếu; chạm mặt thêm cạnh bên tinh, chủ về hình khắc, sinh ly, hoặc làm nhị phòng, tì thiếp.

Thiên Cơ ở nhị cung ghen hoặc Hợi, gặp các sao phụ, tá cát, thì có thể phú quý, phù hợp làm những công việc mang tính ship hàng công chúng, đặc biệt quan trọng về truyền thông media hay thông tấn, báo chí.

Đối với Thiên Cơ ở nhị cung tị hoặc Hợi, nhị cung hạn "Thiên Đồng, Cự Môn" với "Liêm Trinh, Thiên Phủ" là hai giữ niên gồm tính then chốt, "Sát, Phá, Lang" là đại hạn gồm tính then chốt.

III. Thái Dương ngơi nghỉ cung mệnh (thân)

Thái Dương sinh hoạt cung mệnh nhập miếu tốt lạc hãm có tương quan đến bài toán sinh vào ban ngày hay sinh vào ban đêm. Trường hợp nhập miếu mà còn là người sinh vào ban ngày thì khôn xiết tốt, tín đồ sinh vào ban đêm là kế đó; lạc hãm ngoài ra sinh vào ban đêm thì cực kỳ hung, tín đồ sinh vào ban ngày hơi bớt hung.

Thái Dương nghỉ ngơi cung mệnh, buộc phải phải để ý Cự Môn sinh sống cung độ nào, và gồm sát tinh xuất xắc không. Trường hợp Cự Môn kèm bao gồm sát tinh, Thái Dương ở cung miếu vượng thì còn được (lợi tốt nhất là fan sinh vào ban ngày), bất thừa chỉ hao tổn công sức mà thôi; trường hợp Thái Dương nghỉ ngơi cung lạc hãm (tệ độc nhất vô nhị là bạn sinh vào ban đêm), ắt sẽ bị Cự Môn "ám"; rất cần được xem Cự Môn ngơi nghỉ cung độ nào nhưng luận cát hung. Ví như Thái Dương lạc hãm làm việc cung Tí, cung sự nghiệp là Cự Môn sinh hoạt cung Thìn, bao gồm Đà la đồng độ, fan sinh buổi ngày chủ về làm việc hao tổn trung ương lực, nghề nghiệp và công việc phải nói năng vất vả; tín đồ sinh vào ban đêm thì chủ về cuộc sống hao phí công sức mà không tồn tại hiệu quả, mà còn lo lắng về sự nghiệp.

Thái Dương ngơi nghỉ cung mệnh còn buộc phải phải lưu ý Thiên Lương ở cung độ nào. Cự Môn tính "ám", Thiên Lương tính "cô độc". Hễ Thái Dương nhập mệnh là đã ăn hại về người thân phái nam, trường hợp Thiên Lương lại sở hữu Cô Thần, trái Tú, Thiên Hình và gần kề tinh đồng độ (ngại tốt nhất là Hoà Tinh, Linh Tinh), sẽ công ty về hình khắc; tuy thế vẫn rất cần được xem Thiên Lương sinh sống cung độ nào nhằm luận đoán đưa ra tiết. Như Thái Dương ở cung Tí lạc hãm, cung thiên di là Thiên Lương đồng độ cùng với Kình Dương sinh hoạt cung Ngọ, bạn sinh ban ngày chỉ công ty về tách xa quê hương và xa phương pháp cha; nhưng fan sinh vào ban đêm thì rất có thể từ sinh ly trở thành tử biệt. Lại như "Thái Dương, Thái Âm" ở cung Sửu, Thiên Lương sống cung ghen là cung sự nghiệp, nếu chạm chán sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, bạn sinh vào ban ngày chỉ nhà về không thừa kế được sự nghiệp của cha, và lúc phát triển sự nghiệp của bạn dạng thân không có bậc tôn trưởng nâng đở; nhưng bạn sinh vào ban đêm, phần đông chủ về tổ nghiệp phá tán, thất bại, kế tiếp mới trường đoản cú lập.

Thái Dương lạc hãm, Hoá Kị, lại đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, bạn sinh vào ban đêm phần các chủ về tuổi trẻ khắc cha, vãn niên mất con. Nếu như là bạn sinh vào ban ngày, lục thân phái ma, cũng bất lợi. Nếu gặp thêm Thiên Hình, thì bất kỳ là bạn sinh vào ban ngày hay ban đêm, hầu như chủ về phạm pháp, kiện tụng phiền phức.

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu như Hoá Lộc, dịp trẻ bất lợi, trung niên rất có thể phát quá lên; nếu như Hoá Kị, thì tuổi trẻ con tự lập, đến trung niên vẫn yêu cầu đề chống phá tán, thất bại.

Đối cùng với Thái Dương ở nhị cung Tí hoặc Ngọ, cung hạn "Thiên Cơ, Thái Âm" cùng cung hạn "Thiên Đồng, Cự Môn" là nhì đại vận bao gồm tính then chốt; những cung hạn Cự Môn, Thiên Lương, Thiên Đồng, Thiên tướng tá là số đông lưu niên bao gồm tính then chốt. Có lúc cung hạn có "Thiên Cơ, Thái Âm" làm việc đối cung là giữ niên tất cả tính chủ công (cung này ắt sẽ vô bao gồm diệu, mượn "Thiên Cơ, Thái Âm" nhằm an sao).

Thái Dương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nên phải gặp các sao phụ, tá cát tụ tập mới tốt; không gặp các sao phụ, tá, dù không tồn tại sát tinh cũng chỉ bình bình; nếu chạm mặt sát tinh mà không tồn tại sao cát, thì bất ổn định, sự nghiệp không tồn tại nền tảng, hoặc không giữ một nghề. Nếu các sao cát hung tập hợp lẫn lộn, thì cũng ko tốt, công ty về dễ lên dễ dàng xuống, dịp ở lưu lại niên hay đại vận không tốt còn dễ có tâm trạng tiêu cực.

Đối với Thái Dương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, những cung hạn "Tử Vi, Thiên Tướng", Phá Quân, "Thiên Cơ, Cự Môn" là hầu hết lưu niên giỏi đại vận bao gồm tính then chốt. Nếu nguyên cục không tồn tại sao lộc thì ưa mang lại vận hạn bao gồm Hoá Lộc. Trường hợp Thái Dương Hoá Lộc, cho vận hạn Thái Âm Hoá Lộc là giỏi nhất.

Thái Dương ở nhị cung dần dần hoặc Thân, ham mê hợp làm việc cho công ty, làm cho việc cho tất cả những người khác; chỉ trong tình hình có các sao phụ, tá cát tụ tập, mà còn được "bách quan tiền triều củng", new chủ về rất có thể tự mình phát triển, tuy vậy sự nghiệp vẫn cần phải có sắc thái phục vụ.

Hễ Thái Dương ở nhì cung dần dần hoặc Thân, phần lớn chủ về bất lợi trong hôn nhân, đề xuất kết hôn muộn.

Thái Dương thủ mệnh ở hai cung dần dần hoặc Thân, dễ dàng mắc dịch tiểu đường, cổ nhân điện thoại tư vấn là bệnh "tiêu khát", thông thường có triệu chứng ăn đủ mà mau đói, còn ưa thức ăn có mỡ; ngơi nghỉ cung dần càng đúng.

Thái Dương ở hai cung dần dần hoặc Thân, Cự Môn Hoá Kị, thích phù hợp với các nghề dùng lời nói để kiếm tiền; trường hợp Thái Dương Hoá kị ở cung Thân thì chủ về cuộc sống thường bị người ta tạo luỵ. Thái Dương Hoá né ở cung Dần, thiếu phụ mệnh chủ về lấy ông chồng không lương thiện.

Đối cùng với Thái Dương thủ mệnh ở hai cung dần hoặc Thân, những cung hạn "Tử Vi, Thất Sát", Thiên Tướng, "Thiên Đồng, Thái Âm" là đại vận hoặc giữ niên tất cả tính then chốt. Cung hạn này rất ưa gặp gỡ Thiên Đồng Hoá Lộc, Thái Âm Hoá Quyền, phong thủy Hoá Khoa.

Thái Dương ở nhị cung Mão hoặc Dậu, ngôi trường hợp cấu tạo thành phương pháp cục "Dương Lương Xương Lộc" là tốt nhất, Ở cung Mão thì thanh danh khá lớn; nghỉ ngơi cung dậu thì chỉ gồm thanh danh vào phạm vi tuyệt nhất định, công bọn chúng ít tín đồ biết.

"Thái Dương, Thiên Lương" thủ mệnh là bạn khéo nói chuyện, suy xét cẩn thận; sống cung Dậu thì cường kí.

"Thái Dương, Thiên Lương" dù gặp mặt cát tinh, cũng nhà về tránh xa quê nhà mà thành gia nghiệp, tuy thế ắt đang được bố mẹ che chở.

"Thái Dương, Thiên Lương" ngơi nghỉ cung Dậu, trường hợp là tín đồ sinh vào đêm tối sẽ công ty về ăn hại trong hôn nhân; người sinh vào ban ngày phần lớn thất bại trong mối tình đầu.

Đối cùng với "Thái Dương, Thiên Lương" nghỉ ngơi cung Mão, cung hạn gồm Thái Âm là vận may gồm tính then chốt; đối với "Thái Dương, Thiên Lương" sống cung Dậu, cung hạn bao gồm Thiên Cơ vận trình quan trọng đặc biệt có tính then chốt.

Thái Dương sinh sống cung Thìn, Thái Âm sống cung Tuất, là cục "Nhật Nguyệt toàn bích". Nếu gặp các sao phụ, tá mèo và cát hoá, công ty về phú quý; tuy vậy nếu Thái Dương sống Tuất, Thái Âm ngơi nghỉ cung Thìn, thì đấy là "Nhật Nguyệt thất huy" (Thái Dương, Thái Âm mất sáng), công ty về cuộc sống biến thiên bất định.

Thái Dương làm việc cung mệnh, Thái Âm thủ cung thân ở nhị cung Thìn hoặc Tuất, công ty về rời xa quê hương.

Thái Dương Hoá Khoa ở nhị cung Thìn hoặc Tuất, đối cung là Thái Âm Hoá Quyền, thích hợp làm quan lại thuế, cũng tương thích nắm quyền tài chủ yếu của công ty, tập đoàn lớn.

Đối cùng với Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn Thái Âm, Thiên Cơ, "Thiên Đồng, Thiên Lương" là những đại hạn hay lưu niên bao gồm tính then chốt.

Thái Dương độc toạ ở nhị cung ganh hoặc Hợi, sống cung Tị hơn xa cung Hợi. Ở cung Tị có thể được người ngoại quốc (hay bạn ở phương xa) trợ lực, làm việc cung Hợi thì công ty về điều tiếng thị phi, rối rắm khó khăn xử.

Thái Dương thủ mệnh làm việc cung Hợi, giả dụ cung phúc đức là Thiên Cơ có cao cát hội hòa hợp thì có thể bổ cứu; ví như Thiên Cơ Hoá Kỵ, hoặc hội các sao ác, sát, hình, kị, thì trung khu chí bạc tình nhược, đa số lúc sắp thành công thì đùng một cái thất bại, còn chuốc thị phi, ân oán trách. Rất cần phải lấy nổ lực hậu thiên để bổ cứu.

Thái Dương thủ mệnh làm việc cung Tị, nếu tất cả Văn Xương, Văn Khúc ở cung phu thê hội chiếu, chủ về được bà xã đẹp, mà còn được nhạc gia nâng đở.

Thái Dương ngơi nghỉ cung Hợi dễ dẫn đến suy nhược thần kinh, xôn xao nhịp tim.

Thái Dương ở nhị cung ganh hoặc Hợi, chạm mặt sát tinh, mọi chủ về bệnh tật ở mắt.

Xem thêm: Tổng Quan Về Nghiên Cứu Ukpds, 10 Nghiên Cứu Về Đái Tháo Đường Dược Sĩ Cần Biết

Đối với Thái Dương sống cung Tị, các cung hạn Thái Âm, "Liêm Trinh, Thiên Tướng", Thất sát là đại hạn hoặc lưu giữ niên tất cả tính then chốt.

Đối cùng với Thái Dương làm việc cung Hợi, các cung hạn "Tử Vi, Thiên Phủ", Tham Lang, Thiên Lương là các đại hạn hoặc giữ niên tất cả tính then chốt.

IV. Vũ Khúc sống cung mệnh (thân)

Vũ Khúc là sao chi phí tài; phân minh tỉ mỉ là hành vi kiếm tiền, không giống với Thái Âm là planer kiếm tiền. Vì thế cổ nhân xếp Thái Âm ở trong văn, còn Vũ Khúc nằm trong võ.

Cổ quyết nói: Người sinh vào năm Thìn, cung mệnh là Vũ Khúc làm việc cung Thìn; người sinh vào năm Tuất, cung mệnh là Vũ Khúc sinh sống cung Tuất; người sinh năm Sửu, cung mệnh là "Vũ Khúc, Tham Lang" sinh sống cung Sửu; người sinh năm Mùi, cung mệnh là "Vũ Khúc, Tham Lang" sinh sống Mùi; phần đa chủ về lập được chiến công, mang công để khởi nghiệp.

Vũ Khúc là sao cô quả, bởi vì vậy không thích hợp với nữ mệnh. Cho dù có cuộc sống đời thường hôn nhân, cũng công ty về vk đoạt quyền chồng. Ở thời hiện tại đại, hay thường là điềm tượng thao túng bấn sự nghiệp của chồng, hơn nữa chủ về kết duyên muộn.

"Vũ Khúc, Thiên Phủ" ở nhì cung Tí hoặc Ngọ, ở cung Ngọ xuất sắc hơn. Tuy cổ quyết nói: "Vũ Khúc, Thiên Phủ" đồng cung chủ về sinh sống thọ, nhưng lại "Vũ Khúc, Thiên Phủ" thủ mệnh nghỉ ngơi cung Tí, lại mắc cỡ cung phụ mẫu là Thái Dương lạc hãm,e rằng còn nhỏ dại đã mồ côi, hoặc khó khăn được cha mẹ che chở, do vậy không bởi cung Ngọ.

"Vũ Khúc, Thiên Phủ" khí cực kỳ hoà hoãn, vì vậy cổ nhân cho rằng rất thích phù hợp với nữ mệnh. Ở thời hiện tại đại, bất kỳ là nam giới mệnh hay thiếu nữ mệnh, "Vũ Khúc, Thiên Phủ" mà tất cả sao lộc, lại chạm mặt Thiên Khôi, Thiên Việt, phần nhiều chủ về đắc chí trong giới làm ăn uống kinh doanh. Nếu không có Thiên Khôi, Thiên Việt, nhưng gặp Tả Phụ, Hữu bật cũng cát; gặp Văn Xương, Văn Khúc, chỉ nhà về thông minh, không công ty về đắc ý.

Đối cùng với "Vũ Khúc, Thiên Phủ", hai cung đại hạn Thiên Đồng, "Thái Âm, Thái Dương" là đại vận tất cả tính cốt tử của đời người. Nhị cung hạn này ưa chạm mặt cát tinh và mèo hoá, được vậy thì tuổi trẻ hưởng thụ, trung niên và vãn niên phúc trạch cũng dầy. Giả dụ hai cung hạn này chạm chán các sao sát, kị, hình, thì tuổi trẻ em không cát tường, trung niên và vãn niên cũng bị ảnh hưởng.

Đối với "Vũ Khúc, Thiên Phủ", các cung hạn Tham Lang, "Tử Vi, Thiên Tướng", Thất Sát, Phá Quân là những lưu niên gồm tính then chốt.

"Vũ Khúc, Tham Lang" thủ mệnh ở nhị cung Sửu hoặc Mùi, gồm Hoả Tinh hoặc linh tinh đồng độ là khôn xiết tốt. Ở cung tài bạch và cung điền trạch cũng cát. Cổ quyết nói: "Vũ Khúc, Tham Lang ngơi nghỉ tài trạch vị, hoạnh vạc tiền của". Không có cát tinh mà có sát tinh, sẽ nhà về hoạnh phát hoạnh phá.

"Vũ Khúc, Tham Lang" đồng độ cùng với Hoả Tinh, Linh Tinh, gặp mặt sao lộc nhà về phú; gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ Hữu bật chủ về quý, hoặc phú nhờ quý mà có.

"Vũ Khúc, Tham Lang" Hoá kiêng (Vũ Khúc Hoá né nặng hơn), chạm chán Hoả Tinh, Linh Tinh, thì luận chạm chán sát tinh, dẫu vậy còn công ty về thông minh, bao gồm nghề đặc biệt để mưu sinh. Ở thời hiện đại cũng hoàn toàn có thể theo ngành công nghệ, công nghệ kỹ thuật.

Đối với "Vũ Khúc, Tham Lang", các cung hạn "Thái Dương, Cự Môn", "Thiên Đồng, Thái Âm" là đại vận gồm tính chủ công của đời người. Vận trình dịp còn trẻ xuất sắc hay xấu gồm thể ảnh hưởng suốt cuộc đời.

Đối cùng với "Vũ Khúc, Tham Lang", các cung hạn Thiên Phủ, "Liêm Trinh, Phá Quân", "Thiên Cơ, Thiên Lương" là các lưu niên bao gồm tính then chốt.

"Vũ Khúc, Tham Lang" ngơi nghỉ cung thân không bằng ở cung mệnh. Nếu chạm mặt các sao sát, kị, hình, chủ về cuộc sống nhiều hung hiểm. Nếu như đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, cũng nhà về hoạnh phát ngay tức thì hoạnh phá.

"Vũ Khúc, Thiên Tướng" thủ mệnh ở nhì cung dần dần hoặc Thân, đa số chủ về là người thao tác làm việc hưởng lương, chỉ nên làm chức phó, ko nên một mình cán xứng đáng công việc.

"Vũ Khúc, Thiên Tướng" bao gồm Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, nhà về thông minh, tay nghề khéo. Cổ quyết nói: "Vũ Khúc, Thiên Tướng gặp mặt Văn Xương, Văn Khúc, thông minh, trình độ chuyên môn khéo mưu sinh". Ở thời hiện đại cũng là điềm tượng công nghệ, công nghệ kỹ thuật.

"Vũ Khúc, Thiên Tướng" bao gồm Văn Khúc đồng độ, lại chạm chán các sao đào hoa (Thiên Riêu càng nặng), chủ về là tín đồ trôi nổi, không lặng một nghề. Rất cần được lấy nổ lực hậu thiên nhằm khắc chế, mới rất có thể dựa vào nghị lực nhưng sáng lập sự nghiệp.

"Vũ Khúc, Thiên Tướng" thủ mệnh cung Dần, Tham Lang thủ cung thân ngơi nghỉ cung Tí; ví như cung thân có những sao sát, tránh hội hợp, thì gặp năm Tí có nguy cơ về sông nước, lấy năm tất cả lưu sát tinh xung hội làm ứng nghiệm.

"Vũ Khúc, Thiên Tướng" thủ mệnh, nếu như cung tài bạch là "Liêm Trinh, Thiên Phủ", nhưng Liêm Trinh Hoá Kị, cần làm công việc có tính hung sự nhằm kiếm tiền. Ở thời hiện nay đại, những ngành nghề như độ ẩm thực, y dược, nước ngoài khoa, hoá nghiệm, tang lễ, v.v... đầy đủ thuộc "hung sự"; sống thời cổ kính là đồ vật tể, chăn nuôi, v.v...

"Vũ Khúc, Thiên Tướng" vô cùng ưa cung thiên di là Phá Quân Hoá Lộc, thì tuy có chức phó nhưng cũng đều có thanh danh, nhưng cuộc đời đa số gánh vác toàn nhiệm vụ khó khăn.

"Vũ Khúc, Thiên Tướng" gồm Văn Khúc đồng độ; đối cung có Thiên Mã, mà không tồn tại Hoá Lộc, Lộc Tồn; những sao cát và giáp tinh lẫn lộn; cổ nhân chỉ ra rằng mang linh đinh.

Đối cùng với "Vũ Khúc, Thiên Tướng", các cung hạn "Thái Dương, Thiên Lương", Thiên Cơ, Thái Âm là những đại vận có tính then chốt; những cung hạn tất cả Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, tử vi phong thủy là đông đảo lưu niên tất cả tính then chốt.

"Vũ Khúc, Thất Sát" thủ mệnh ở cung Mão, chạm mặt các sao sát, né sẽ công ty về nàn tai bất trắc. Cổ quyết nói: "Các sao ác, sát, hao, tội nhân hội vừa lòng ở cung Chấn, nhà về cây đè, sét đánh". Ở cung Dậu, là điềm tượng vì chưng tranh giành tiền tài mà động võ. Cổ quyết nói: "Vũ Khúc, Kiếp gần kề hội Kình Dương, do tiền mà thay đao". Cổ quyết còn nói: "Vũ Khúc, Kình Dương, Đà La kiêm Hoả Tinh, mất mạng vày tiền". Đều nói đến "Vũ Khúc, Thất Sát" ở nhị cung Mão Dậu.

Tóm lại, "Vũ Khúc, Thất Sát" đồng cung, là tổ hợp sao tất cả nguy cơ. "Vũ Khúc, Thất Sát" ở phiên bản cung không tồn tại các sao sát, kị, thì thích hợp với võ nghiệp, rất có thể lập công trạng.

Đối với "Vũ Khúc, Thất Sát", các cung hạn "Thiên Đồng, Thiên Lương", Thái Dương, Thái Âm, là những đại vận có tính then chốt; các cung hạn "Liêm Trinh, Tham Lang", "Tử Vi, Phá Quân" và bản cung "Vũ Khúc, Thất Sát" là các lưu niên gồm tính then chốt.

Vũ Khúc độc toạ ở nhì cung Thìn hoặc Tuất, chạm chán cát tinh cũng công ty về nạm quyền tài chính; gặp gỡ sát tinh, là tè thương, tuyệt vời và hoàn hảo nhất không yêu cầu theo võ nghiệp.

Vũ Khúc ở nhị cung Thìn hoặc Tuất, ắt đã đối nhau với Tham Lang, tính chất tương tự như "Vũ Khúc, Tham Lang" ở hai cung Sửu hoặc Mùi. Các đại vận hoặc lưu giữ niên gồm tính chủ chốt cũng tương tự.

Vũ Khúc thủ mệnh ở nhị cung Thìn hoặc Tuất, cung thiên di là Tham Lang đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, không nhà về rời khỏi quê hương, nhưng mà chỉ công ty về phát tự dưng ngột. Ví như cung mệnh có Hoả Tinh, Linh Tinh, new chủ về rời xa quê hương để lập nghiệp.

"Vũ Khúc, Phá Quân" ở nhì cung ghen tuông hoặc Hợi, đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về phá tổ nghiệp nhưng mà tự lập. Được mèo hoá và gồm sao cát, thì cuộc đời số đông gánh vác trọng trách, hoặc thường gánh vác các bước quá mức.

"Vũ Khúc, Phá Quân" ngơi nghỉ cung mệnh tuyệt cung thân, phần nhiều ưa bắt tay hợp tác với bạn khác. Vị vậy yêu cầu xem xét kỹ cat hung của cung huynh đệ.

"Vũ Khúc, Phá Quân" ở cung Hợi, đa số chủ về thị phi, không đúng định. Trường hợp cung phụ chủng loại là Thái Dương lạc hãm ở cung Tí, cuộc đời thiếu sự che chắn của phụ thân mẹ, hoặc cấp trên không mang lòng thành nhằm đối xử cùng với mệnh tạo. Tuy nhiên người sinh năm Nhâm, mặc dù Vũ Khúc Hoá Kị, nhưng Thái Dương được Thiên Lương Hoá Lộc vây chiếu, bắt đầu chủ về được fan ta đề bạt, trọng dụng. Cho nên "Vũ Khúc, Phá Quân" Hoá Kị, là cách cục "phản bối" thì nhà về cát tường.

Đối với "Vũ Khúc, Phá Quân", những cung hạn Thái Dương, "Thiên Cơ, Thái Âm", Thiên Đồng là rất nhiều đại vận bao gồm tính then chốt; các cung hạn Thái Dương, Thiên Lương, "Tử Vi, Tham Lang", "Thiên Cơ, Thái Âm" là phần đa lưu niên có tính then chốt.

V. Thiên Đồng ngơi nghỉ cung mệnh (thân)

Thiên Đồng ngơi nghỉ 12 cung đều phải sở hữu khuyết điểm, cổ nhân nói, "Thiên Đồng vào 12 cung đầy đủ là phúc trạch", đây là nói chung cuộc nó rất có thể khắc phục khuyết điểm. Như làm việc cung mệnh, chủ về tay trắng làm nên, tức là cần phải lưu ý cung phụ mẫu, xem phụ huynh của mệnh tạo tất cả phá tán, thua thảm hay không, tốt vận trình lúc còn trẻ tất cả phá tán, thua kém hay không.

Thiên Đồng công ty về trung ương trạng, cho nên lúc có các sao phụ, tá tụ hội, chưa chắc hẳn đã mèo lợi, cũng chính vì có thể xảy ra tính ỷ lại, khiến cho đời bạn dễ bởi vì thành tựu nhỏ tuổi mà vẫn an vui không chịu đựng tiến thủ.

Thiên Đồng đơn thuần là sao tinh thần, ưa được kích phát, bắt đầu có niềm tin phấn chấn. Vì vậy, gặp sát tinh với Hoá Kỵ, có những lúc lại nhà về trải qua nguy hại sau mới đạt được thu hoạch lợi ích.

Thiên Đồng gặp gỡ các sao cát, hình trùng trùng, công ty về tinh thần rối rắm khó xử. Nếu chạm chán thêm những tạp diệu Thiên Hình, Thiên Hư, Đại Hao, Âm Sát, mà bạn dạng thân Thiên Đồng lại hoá làm thế nào kị, thì nên đề phòng bệnh dịch tinh thần, hay tâm lý mất quân bình mà tạo ra bệnh hoạn. Nếu gặp gỡ thêm mèo tinh cũng công ty về lòng tin bị áp lực.

Do Thiên Đồng ưa được kích phát, trừ phi nguyên cục có các sao sát, kị, hình, hao trùng trùng, trường hợp không, thường thì nó ưa mang lại cung hạn Thất liền kề tọa thủ. Cung hạn này hơi gặp gỡ cát tinh, cơ mà tam phương tứ chính còn tồn tại sao lộc, tức là vận mệnh công ty về phạt mạnh. Bất cứ đại hạn tuyệt lưu niên mọi như vậy.

"Thiên Đồng, Thái Âm" đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nghỉ ngơi cung Tí thì tốt hơn, vì ở cung Ngọ thì Thái Âm lạc hãm, còn gây ảnh hưởng khiến Thiên Đồng gồm tâm trạng sai trái định. Nếu lại chạm chán sát tinh, sẽ công ty về bệnh mang tính thần kinh, âm dương không điều hoà, nội tiết mất quân bình, âm hư, v.v... Không gặp mặt sát tinh cũng chủ về thần khiếp quá mẫn cảm.

"Thiên Đồng, Thái Âm" ở cung Ngọ, gặp gỡ cát tinh, nhưng có Kình Dương đồng độ, điện thoại tư vấn là "Mã đầu đới tiễn". Người sinh vào năm Bính, Thiên Đồng Hoá Lộc, xuất sắc hơn người sinh vào năm Mậu, Thái Âm Hoá Quyền (ắt cũng gặp gỡ Thiên Cơ Hoá Kị). Người sinh năm Mậu nên trải qua nguy khốn để lập nghiệp, lại thường vày nghi kị cơ mà sinh phá tán, thất bại. Người sinh năm Bính, sau khoản thời gian lập nghiệp thì rất nhiều phúc trạch.

"Thiên Đồng, Thái Âm" ngơi nghỉ cung Tí tuy không tốt bằng sinh hoạt cung Ngọ thuộc phương pháp cục "Mã đầu đới tiễn"; cơ mà lại rộng xa "Thiên Đồng, Thái Âm" sống cung Ngọ nhưng không thành cách. Vì hoàn toàn có thể mượn "Thái Dương, Cự Môn" của cung Dần, trường hợp được mèo hoá, công ty về được người ngoại quốc (hay bạn ở phương xa) đề bạt. Nữ giới mệnh thường kết hôn với người nước ngoài (hay bạn phương xa). Tuyệt nhất là cung Tí vô chủ yếu diệu, mượn "Thiên Đồng, Thái Âm" của cung Ngọ để an sao thì sẽ càng đúng; hoặc cung Ngọ vô thiết yếu diệu, mượn "Thiên Đồng, Thái Âm" của cung Tí cũng vậy.

"Thiên Đồng, Thái Âm" ở nhì cung Tí hoặc Ngọ, khôn cùng kị Thiên Đồng giỏi Thái Âm Hoá Kị; lúc tới cung hạn Thiên tướng tá toạ thủ, bất kể lưu niên tuyệt đại hạn đều có khuyết điểm, thông thường là niên hạn chủ về trắc trở. Giả dụ người sinh năm Đinh, Thiên Đồng Hoá Quyền, Thái Âm Hoá Lộc, thì cung phúc đức Cự Môn ắt đang Hoá Kị, thích hợp với các nghề nghiệp cần mang lại tài ăn uống nói. Người vợ mệnh mang lại vận Thiên Tướng, chỉ việc đề phòng trắc trở trong hôn nhân.

Đối với "Thiên Đồng, Thái Âm" ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chạm mặt sát tinh, thì các cung hạn Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang là đều niên vận có tính then chốt; không chạm chán sát tinh mà gặp cát tinh, thì những cung hạn "Tử Vi, Thất Sát", Thiên Tướng, "Thiên Cơ, Thiên Lương" là các niên vận gồm tính then chốt.

"Thiên Đồng, Cự Môn" ở hai cung Sửu hoặc Mùi, Cự Môn là ám tinh, tác động đến nhan sắc thái vai trung phong trạng của Thiên Đồng. Mang lại nên phiên bản thân các tổ hợp sao đã bao gồm khuyết điểm. Như Thiên Đồng Hoá Kị, thì trung tâm chí bạc đãi nhược, hoặc bao gồm nỗi đau khổ thầm kín; Cự Môn Hoá kiêng sẽ công ty về nỗi cực khổ thầm bí mật trong đời tín đồ thường là do phiên bản thân mệnh tạo chủ động gây ra.

"Thiên Đồng, Cự Môn" ở hai cung Sửu hoặc Mùi, Hoá Lộc thì may mắn tài lộc dồi dào, cơ mà vẫn không tránh được, tất cả nỗi khổ sở thầm kín. Cần được Cự Môn Hoá Quyền, hoặc hội những sao Hoá Khoa, Hoá Quyền bắt đầu chủ về trung ương trạng ổn định định, rất có thể tránh bị bạn ngoài tạo ra nỗi đau buồn thầm kín.

Tổ vừa lòng "Thiên Đồng, Cự Môn", ví như Cự Môn Hoá Kị, thì Thiên Đồng ắt sẽ hoá thành sao quyền. Thiên Đồng Hoá Quyền hoàn toàn có thể ổn định chổ chính giữa trạng, Cự Môn Hoá Kỵ thì sinh lực kích phát; tuy vậy lúc này, giả dụ ở cung Sửu, thì bị Kình Dương, Đà La chiếu xạ; giả dụ ở cung Mùi, ắt sẽ có Kình Dương đồng cung, lực kích phát thái quá đang thành rối rắm khó xử. Bởi vậy không xuất sắc bằng Thiên Đồng ở nhì cung Thìn hoặc Tuất đối nhau với Cự Môn.

Đối với "Thiên Đồng, Cự Môn", ko kể trừ cung hạn Thất ngay cạnh là vận hạn bao gồm tính chủ đạo ra, còn có các cung hạn khác là "Thái Dương, Thiên Lương", Thái Âm, Phá Quân, Thiên Cơ là phần đông hạn tất cả tính then chốt.

Hễ "Thiên Đồng, Cự Môn" đồng độ với Đà La, là chủ về ai oán phiền, đời bạn ắt nên trải qua sóng gió lớn bắt đầu phát mạnh. Về vận phạt mạnh, phái nam mệnh phải đến cung hạn Thất Sát, con gái mệnh cho cung hạn "Liêm Trinh, Thiên Phủ".

"Thiên Đồng, Thiên Lương" đồng độ ở nhị cung dần hoặc Thân, thành cách "Cơ Nguyệt Đồng Lương". Kết cấu này bình ổn hơn "Thiên Cơ, Thái Âm" thủ mệnh thành giải pháp "Cơ Nguyệt Đồng Lương". Gồm điều, Thiên Đồng chủ về trung khu trạng, Thiên Lương công ty về nguyên tắc, nhị sao đồng cung, khó tránh mâu thuẩn, xung đột. Dẫu vậy vẫn đem trường hợp gặp Hoá Lộc, Hoá Quyền làm biện pháp cục mèo lợi; gặp Hoá Khoa thì chỉ sang quý thanh cao, có vị thế xã hội, dẫu vậy không nhiều có, thu nhập sẽ tuỳ theo địa vị mà định.

"Thiên Đồng, Thiên Lương" ở nhị cung dần dần hoặc Thân, công ty về bất lợi trong hôn nhân, cung phu thê là Cự Môn Hoá Kị thì sẽ càng đúng.

Đối với "Thiên Đồng, Thiên Lương" ở nhị cung dần hoặc Thân, những cung hạn "Vũ Khúc, Thất Sát", Cự Môn, Thái Âm, Thái Dương là hầu hết lưu niên giỏi đại vận bao gồm tính then chốt.

Thiên Đồng độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với Thái Âm. Trường phù hợp Thái Âm sinh sống cung Dậu thì giỏi hơn. Giả dụ người sinh năm Đinh, bao gồm tứ hoá diệu tụ hội, vị Cự Môn Hoá tránh ở cung tài bạch, nên không công ty về lực kích phát, cơ mà chỉ công ty về dùng tiếng nói để kiếm tiền, còn nếu như không sẽ thành tai tiếng thị phi.

Thiên Đồng nghỉ ngơi cung Dậu, giả dụ đối cung là Thái Âm Hoá Kị, thì dễ dàng thất chí, hoặc những mặc cảm từ ti. Thiên Đồng sinh sống cung Mão, đối cung là Thái Âm Hoá Kị, sẽ công ty về thủ đoạn.

Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, giả dụ hội Cự Môn Hoá Lộc hoặc Cự Môn Hoá Kị, thì cũng dể sinh nỗi cực khổ thầm kín, tuyệt nhất là khổ sở vì ái tình không bình thường, hệt như "Thiên Đồng, Cự Môn" ở nhì cung Sửu hoặc Mùi.

Đối cùng với Thiên Đồng ở nhì cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn Thiên Cơ, Thất Sát, Thiên Lương, Cự Môn là đều niên hạn bao gồm tính then chốt.

Thiên Đồng ở nhì cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Cự Môn, cũng có thể có đặc tính của "Thiên Đồng, Cự Môn". Gồm điều, Thiên Đồng ngơi nghỉ cung Tuất ưa đối cung là Cự Môn Hoá né kích phát, call là cục "phản bối", công ty về khổ cực sáng lập sự nghiệp, phải phải chú ý điều hoà quan hệ nam nữ nhân tế, vày có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp.

Thiên Đồng nghỉ ngơi cung Thìn, đối cung là Cự Môn Hoá Kị, cho nên không thành cục "phản bối", bởi hội Thiên Lương có tính "cô kị" sinh hoạt cung Tí không bởi hội Thiên Lương ngơi nghỉ cung Ngọ, vì vậy đời tín đồ khá dễ dãi toại ý, nhưng mà lại ít đặc thù "qua trận mưa trời lại sáng" nhằm thành sự nghiệp lớn.

Thiên Đồng làm việc cung Thìn, thường thì đều độc đoán, gồm thành kiến. Bởi vậy ko nên hợp tác và ký kết làm ăn với những người khác.

Đối với Thiên Đồng ở nhì cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn "Liêm Trinh, Thất Sát", Thiên Lương, Cự Môn, "Thiên Cơ, Thái Âm" là những niên vận gồm tính then chốt.

Thiên Đồng ở nhị cung tị hoặc Hợi, ở cung Tị xuất sắc hơn. Ở cung Hợi thì Thiên Lương của đối cung làm việc cung Tị, dễ đem về thị phi, kiện tụnh, xung khắc hại.

Thiên Đồng đối nhau cùng với Thiên Lương, gồm tính lười biếng. Vày vậy nên thận trọng trong việc kết bạn, dễ giao du với các bạn xấu, khiến ảnh hưởng xấu mang đến cuộc đời.

Thiên Đồng ở nhị cung ghen tuông hoặc Hợi, hết sức ngại Hoá Kị, độc nhất là sống cung Hợi, công ty về cuộc đời vất vả, rời xa người thân, giữ lạc, không chỗ nương tựa; nghỉ ngơi cung ghen thì có thể tự lập, chỉ cần giữ ổn định định, không được thấy new nới cũ, mới rất có thể lập nghiệp.

Thiên Đồng ở nhị cung tị hoặc Hợi, lúc hơi thành tựu, nhất thiết không được hợp tác với bạn khác, giả dụ không sẽ có được kết cục khôn xiết xấu.

Đối cùng với Thiên Đồng ở hai cung ghen hoặc Hợi, các cung hạn "Thiên Cơ, Cự Môn", Thất Sát, Liêm Trinh là đông đảo niên hạn bao gồm tính then chốt.

VI. Liêm Trinh nghỉ ngơi cung mệnh (Thân)

Liêm Trinh chủ về tình cảm, cũng nhà về máu. Liêm Trinh Hoá Kỵ, về phương diện quan hệ nam nữ nhân tế là tình yêu bị tổn thương, hoạ hại; về phương diện khung người là căn bệnh tật tương quan đến máu.

Vì Liêm Trinh công ty về tình cảm, nên những khi có các sao đào hoa hội hợp, bèn chuyển trở thành tình cảm nam giới nữ, do vậy điện thoại tư vấn nó là sao "đào hoa thứ". "Đào hoa thứ" là đối nhau cùng với "đào hoa chính" của Tham Lang. Tham Lang nhà về hành động, Liêm Trinh chủ về tư tưởng, nên gọi là "thứ". Nói cách khác, đào hoa của Tham Lang nhà về theo đuổi sắc tình; còn đào hoa của Liêm Trinh là chủ về ghi lòng tạc dạ.

Liêm Trinh còn là một chính trị, hoặc so với chính trị cực kỳ cuồng nhiệt độ và bao gồm lý tưởng. Tinh hệ "Liêm Trinh, Thiên Tướng" đặc biệt có đặc thù này. đặc thù này lúc nhuyễn hoá đã thành quyền biến chuyển hay thủ đoạn; không giống với khuynh hướng quan hệ giao tế ưu tiền về tửu dung nhan của Tham Lang.

Liêm Trinh trôi nổi, rét nảy, nằm trong về phương diện tinh thần; Tham Lang lẳng lơ, trực thuộc về hành vi, cử chỉ. Do đó Liêm Trinh ưa Thiên Tướng, nhuyễn hoá thành thủ đoạn chính trị linh hoạt và tính chất phục vụ; còn Tham Lang thì ưa Vũ Khúc, nhuyễn hoá thành thủ đoạn kiếm tiền linh động, khéo nạp năng lượng khéo ở.

Liêm Trinh rất có thể văn cơ mà cũng hoàn toàn có thể võ. Vì vậy cổ nhân nói: "Liêm Trinh gặp Văn Xương thì xuất sắc lễ nhạc, gặp mặt sát tinh võ nghiệp hiển hách." vị vậy lúc gồm Văn Xương, Văn Khúc, các sao đào hoa cùng bay đến, đây là thi tửu phong lưu; đồng độ với Phá Quân, chạm chán sát tinh, sẽ công ty về võ nghiệp, hoặc làm những công việc và nghề nghiệp có tính hung hiểm, hay bao gồm công nắm bén nhọn. Hết sức ưa đồng độ cùng với Thiên Phủ, hội tử vi phong thủy của cung Ngọ cùng "Vũ Khúc, Thiên Tướng" của cung Dần, đấy là kết cấu tốt. Gặp mặt cát tinh có thể trở thành tín đồ hữu dụng. Đây hầu hết là đặc tính văn võ khởi đầu từ Liêm Trinh.

"Liêm Trinh, Thiên Tướng" ở hai cung Tí hoặc Ngọ khôn xiết ngại tất cả Hoả Tinh, tứ tung đồng độ, nhà về chạm chán trắc trở nghiêm trọng, hoặc có xu thế tự sát. Duy nhất là thời gian Liêm Trinh Hoá kị bị Vũ Khúc Hoá né xung hội, lại gặp gỡ thêm Kình Dương, Đà La, Thiên Hình xung hội, khuynh hướng này càng đúng.

"Liêm Trinh, Thiên Tướng" ở nhì cung Tí hoặc Ngọ, người sinh vào năm Bính Liêm Trinh Hoá Kỵ, cho cung hạn Thiên Đồng thì hoạnh phát, mang đến cung hạn Vũ Khúc thì bắt buộc đề chống hoạnh phá.

"Liêm Trinh, Thiên Tướng" ở nhị cung Tí hoặc Ngọ cực kỳ ưa "tài nóng giáp ấn", Liêm trinh Hoá Lộc, hoặc Phá Quân Hoá Lộc sinh hoạt đối cung, sẽ nhà về phú quý, nhưng lại vẫn chủ về chỉ nên tại phần phụ tá, hay phó, nghề nghiệp có tính chất thao tác làm việc hưởng lương.

"Liêm Trinh, Thiên Tướng" ko kể người sinh vào năm Bính mang hai cung hạn Thiên Đồng, Vũ Khúc làm cho vận trình gồm tính then chốt, sót lại là hầu hết lấy những cung hạn "Tử Vi, Thiên Phủ" Vũ Khúc, Cự Môn, Phá Quân làm cho đại vận hoặc lưu giữ niên bao gồm tính then chốt.

"Liêm Trinh, Thất Sát" ở nhì cung Sửu hoặc Mùi, chỉ có cung hương thơm mới rất có thể cấu thành bí quyết cục "Hùng tú kiền nguyên". Điều khiếu nại là gặp các sao phụ, tá cát, không có tứ liền kề tinh và các sao hình, kị, Địa Không, Địa Kiếp xung hội, chủ về trải qua đau khổ mà thành giàu có. Ở cung Sửu chỉ gồm mức sinh sống trung bình. Ở cung Mùi, Liêm Trinh Hoá Lộc, là bí quyết "thanh bạch", cũng nhà về dư giả, nếu không có Hoà Tinh, loạn xị hội chiếu sẽ công ty về phú quý; ở cung Sửu cũng chỉ thành cục trung bình.

"Liêm Trinh, Thất Sát" ở hai cung Sửu hoặc Mùi không ưa bao gồm Kình Dương đồng độ, nhà về gặp mặt nhiều thị phi; cũng không ưa bao gồm Đà La đồng độ, công ty về gặp nhiều rối ren vô vị; còn không ưa gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, công ty về bị vấn đề nghiêm trọng.

"Liêm Trinh, Thất Sát" đồng độ, nhưng mà Liêm trinh Hoá Kỵ, lại gặp gỡ các sao hình, hao, sát, công ty về chết ở xứ người. Ví như Vũ Khúc Hoá Kỵ, hoặc Văn Khúc tuyệt Văn Xương Hoá Kỵ xung khởi, lại sở hữu Hoả Tinh, lăng nhăng hội hợp, chủ về sự cố bấc trắc, cực kỳ nghiêm trọng thì ngầm gồm ý định từ bỏ sát.

Đối với "Liêm Trinh, Thất Sát" ở nhì cung Sửu hoặc Mùi, những cung hạn Thiên Lương, "Vũ Khúc, Phá Quân", Thiên Đồng là gần như lưu niên tuyệt đại hạn có tính then chốt.

Liêm Trinh độc toạ ở nhì cung dần hoặc Thân, trường vừa lòng ở cung Thân cũng thành cách cục "Hùng tú kiền nguyên", hoàn toàn có thể tham khảo nghỉ ngơi trên. Trường hợp ở cung dần, không thành cách cũng giống như trên.

Liêm Trinh ở hai cung dần hoặc Thân, khôn xiết kỵ Văn Khúc cất cánh đến cung thiên di, cung mệnh lại hội Văn Xương, còn hội những tạp diệu Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, Thiên Hình, và Vũ Khúc Hoá Kỵ mang lại hội; những sao ác liền kề nặng, nhà về có khuynh hướng trộm cắp, ngoài ra chủ về lưu luyến tửu sắc, truỵ lạc, mà lại dẫn đến thất bại. Cổ quyết nói, "Liêm Trinh, Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân chạm chán nhau, Văn Khúc nghỉ ngơi thiên di là làm cho giặc".(Liêm Trinh Tham sát Phá Quân phùng, Văn Khúc thiên di tác bối nhung). Theo vương vãi Đình Chi, hai chữ "bối nhung" ghép lại là chữ tặc. Đời nay, có fan cho rằng đó là do chép lầm của hai chữ "binh nhung", phân tích và lý giải là "võ nghiệp hiển quý", trọn vẹn trái ngược với kiến giải của vương vãi Đình Chi.

Liêm Trinh ở hai cung dần dần hoặc Thân, cũng ưa Tham Lang sống đối cung thành biện pháp "Hoả Tham" hay phương pháp "Linh Tham", chủ về tiến tới một cách chợt ngột, cũng chủ về được tiền của dựa vào vợ, hoặc nhờ bà xã trợ giúp cơ mà trở buộc phải giàu có.

Đối với Liêm Trinh ở hai cung dần dần hoặc Thân, các cung hạn Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Thiên Lương và bản thân Liêm trinh, là đầy đủ lưu niên bao gồm tính then chốt; và các cung hạn Thất Sát, Thiên Lương, "Thiên Cơ, Cự Môn", Vũ Khúc, Thiên Phủ" là phần lớn đại vận bao gồm tính then chốt.

"Liêm Trinh, Phá Quân" ở nhị cung Mão hoặc Dậu, cực kỳ ngại gồm Hoả Tinh, loạn xị đồng độ, công ty về suy sụp cấp tốc chóng; chạm mặt sát tinh nặng, còn gặp mặt thêm Thiên Hình, sẽ công ty về bị phẩu thuật, hoặc xẩy ra sự chũm bất trắc; Liêm Trinh Hoá kiêng ở lưu lại niên xung khởi là năm ứng nghiệm (cung mệnh của nguyên viên là "Liêm Trinh, Phá Quân", lúc cung tật ách của lưu giữ niên cũng là "Liêm Trinh, Phá Quân", có sao kỵ xung phá cũng vậy).

"Liêm Trinh, Phá Quân" ở nhì cung Mão hoặc Dậu, có năng lực sáng tạo, chạm mặt Kình Dương đồng độ, không có các sao hình, hao, là công ty về suy nghĩ khéo, có kỹ năng tay nghề khéo.

"Liêm Trinh, Phá Quân" ở nhị cung Mão hoặc Dậu, người sinh năm Bính cũng công ty về hoạnh phát, hoạnh phá. Đến đại hạn Thiên bao phủ thì hoạnh phát, đề phòng mang đến cung hạn "Thiên Đồng, Thái Âm" thì hoạnh phá.

Ngoài hầu như điều thuật ngơi nghỉ trên, so với "Liêm Trinh, Phá Quân", các cung hạn "Vũ Khúc, Tham Lang", "Thiên Đồng, Thái Âm", "Thái Dương, Cự Môn" là mọi niên hạn tất cả tính then chốt.

"Liêm Trinh, Thiên Phủ" ở nhì cung Thìn hoặc Tuất, khí hết sức hoà hoãn, chạm chán sao lộc thì cát; Thiên bao phủ là "kho trống", "kho lộ" thì hung, nhưng nhẹ hơn các tổng hợp sao khác; có điều, kết giao sớm thì bất lợi, thường dễ bị triệu chứng "ngó đứt mà lại tơ chưa lìa", hoặc có một thời kỳ hữu danh vô thực.

"Liêm Trinh, Thiên Phủ" gặp mặt sao lộc, lại sở hữu sao phụ, tá cát, rất có thể làm bài toán trong giới kinh tế tài chính tài chính, hay những quan thuế. Chạm chán thêm Tả Phụ, Hữu bật thì hết sức tốt.

Nếu "Liêm Trinh, Thiên Phủ" được Thái Dương với Thái Âm giáp cung, thì nghỉ ngơi cung Tuất ưu hơn ở cung Thìn. Nếu như hội những sao cát là đại phú đại quý.

Đối cùng với "Liêm Trinh, Thiên Phủ", các cung hạn Phá Quân, Tham Lang, "Thái Dương, Thiên Lương", có Văn Xương, Văn Khúc là gần như đại vận hoặc lưu giữ niên gồm tính then chốt.

"Liêm Trinh, Tham Lang" đồng độ ở nhị cung ganh hoặc Hợi, gặp mặt các sao sát, kị, nhà về nhận thấy tứ hải, xa lánh quê hương. Gặp mặt các sao phụ, tá (không phải chỉ gặp gỡ Văn Xương, Văn Khúc), thì khí chất cao thượng, giàu sang nho nhã, làm việc trong thiết yếu giới giỏi quân đội rất có thể hơn người.

"Liêm Trinh, Tham Lang" ở nhị cung ganh hoặc Hợi, phần nhiều có hại trong hôn nhân, dễ "ngó đứt mà lại tơ không lìa". Rất cần phải xem xét kỹ cung phu thê cơ mà định nút đ