Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ Thảo cùng cách thực hiện bộ Thảo vào 214 cỗ thủ giờ Trung Quốc. 

 

Bộ thủ: 艹 (Dạng phồn thể: 艸 )Cách viết khác: 丱, 艸Số nét: 3 nétCách đọc: 


Hán Việt: ThảoÝ nghĩa: CỏCách viết:

 

*

 

Vị trí của bộ: thường nằm bên trên

 

Từ solo có chứa bộ Thảo: 

草 (cǎo): cỏ,茶 (chá): trà,节 (jié): tiết, lễ,苦 (kǔ): đắng,英 (yīng): anh,药 (yào): thuốc,...

Bạn đang xem: Các chữ có bộ thảo

 

Từ ghép bao gồm chứa cỗ thảo: 

 

英雄 /yīng xióng/: anh hùng,苹果 /píng guǒ/: táo,花草 /huā cǎo/: hoa cỏ,辛苦 /xīn kǔ/: cực khổ, vất vả,才艺 /cái yì/: tài nghệ,苍白 /cāng bái/: trắng bệch, white xám, nhợt nhạt,…,示范 /shì fàn/: làm mẫu,番茄 /fān qié/: cà chua,倘若 /tǎng ruò/: trường hợp như,收获 /shōu huò/: thu hoạch,... Ví dụ mẫu câu giao tiếp sử dụng chữ chứa cỗ thảo: 

- 你们辛苦了! 回去好好休息哦. /nǐmen xīnkǔ le,huí qù hǎohao xiūxi o /Mọi bạn vất vả rồi! đi về nhớ làm việc cho giỏi đó.

- 我要买苹果, 一公斤多少钱 /wǒ yào mǎi píngguǒ, yī gōng jīn duō shǎo qián /Tôi mong mỏi mua táo., từng nào tiền một cân.

- 他是一位很伟大的英雄. /tā shì yí wèi hěn wěidà de yīngxióng /Ông ấy là 1 trong những vị nhân vật rất vĩ đại.

- 我这个人没有什么才艺. /wǒ zhè gè nhón nhén méi yǒu shén me cái yì/Người như tôi chả có tài năng nghệ gì hết.

Xem thêm: Thiết Kế Nghiên Cứu Quan Sát Là Phương Pháp Thích Hợp Để, Phuong Phap Quan Sat

- 这次去有什么收获吗? /zhè cì qù yǒu shén me shōuhuò ma /Lần này đi tất cả thu hoạch được gì không?

- 你喜欢吃生番茄吗? /nǐ xǐhuān chī shēng fānqié ma /Cậu tất cả thích ăn cà chua sống không? 

- 你今天肯定没吃药吧? /nǐ jīntiān kěn dìng méi chī yào bố /Hôm nay mày chắc chắn chưa uống thuốc đúng không? 

- 祝老师们教师节快乐! /zhù lǎoshīmēn jiàoshī jié kuài lè/Chúc các thầy cô giáo ngày công ty giáo vui vẻ! 

- 我来给你示范一下!看好哦! /wǒ lái gěi nǐ shìfàn yí xià ! kàn hǎo o /Tôi làm cho mẫu đến cậu một lượt nhé! Nhìn mang lại kĩ vào đấy!

- 倘若那天你不来,我真的不知道该怎么办呢! /tǎng ruò nà tiān nǐ bù lái, wǒ zhēn de bù zhīdào gāi zěn me bàn ne/Nếu như ngày đó anh không đến, em thiệt sự băn khoăn phải làm nạm nào nữa! 

Bài học về bộ thảo đến đây là hết rồi. Hi vọng bài học nhỏ tuổi giúp bạn nắm vững được cách sử dụng bộ thảo trong giờ Trung. Hãy áp dụng và luyện tập tiếp tục để đạt được tác dụng tốt duy nhất nhé. Tiếng Trung Ánh Dương chúc chúng ta học tốt.

1. (Tính) “Thảo thảo” 懆懆 lo buồn không yên. ◇Trương Dĩ Ninh 張以寧: “Bạch tễ Triệu tử thi cú hảo, Tam niên bất kiến chổ chính giữa thảo thảo” 白霽趙子詩句好, 三年不見心懆懆 (Đề Hàn Thị thập cảnh quyển 題韓氏十景卷).1. (Danh) Cỏ. § Đời xưa viết là 艸. ◎Như: “thảo mộc” 草木 cỏ cây, “hoa thảo” 花草 hoa cỏ.2. (Danh) nhà quê, đồng ruộng, hoang dã. ◎Như: “thảo mãng” 草莽 vùng cỏ hoang, “thảo trạch” 草澤 nhà quê, thôn dã.3. (Danh) Chữ “thảo”, một lối chữ bao gồm từ nhà Hán, để viết mang lại nhanh. ◎Như: “cuồng thảo” 狂草 lối chữ viết tháu, cực kì phóng túng.4. (Danh) Văn cảo, bạn dạng viết sơ qua chưa hoàn chỉnh. ◎Như: “khởi thảo” 起草 bước đầu viết bạn dạng nháp.5. (Danh) họ “Thảo”.6. (Tính) Qua loa, thô suất. ◎Như: “thảo suất” 草率 cẩu thả, qua loa.7. (Tính) Mở đầu, sơ bộ, chưa định hẳn. ◎Như: “thảo sáng” 草創 khởi đầu, “thảo án” 草案 dự thảo, “thảo ước” 草約 thỏa ước tạm.8. (Tính) Kết bởi cỏ, làm bởi cỏ. ◎Như: “thảo tịch” 草蓆 chiếu cỏ, “thảo thằng” 草繩 dây tết bằng cỏ, “thảo lí” 草履 giày cỏ.9. (Tính) Lợp bằng cỏ. ◎Như: “thảo bằng” 草棚 đơn vị lợp cỏ, “thảo am” 草菴 am lợp cỏ.10. (Tính) Cái, mái. ◎Như: “thảo kê” 草雞 gà mái (nghĩa bóng là kinh nhược hoặc không có tài năng năng), “thảo lư” 草驢 lừa cái.11. (Động) vứt phí, khinh thường. ◎Như: “thảo gian nhân mệnh” 草菅人命 coi mạng fan như cỏ rác.12. (Động) Soạn, viết qua (chưa chấm dứt hẳn, còn sửa chữa). ◎Như: “thảo hịch” 草檄 biên soạn viết bài bác hịch, “thảo biểu” 草表 viết nháp bài biểu.13. (Động) giảm cỏ.14. (Phó) Cẩu thả, sơ sài, lơ là. ◎Như: “thảo thảo liễu sự” 草草了事 cẩu thả cho xong xuôi việc. ◇Cao Bá quát lác 高伯适: “Quân lai hà thảo thảo, Vô nãi luyến khuê vi?” 君來何草草, 毋乃戀閨闈 (Chinh nhân phụ 征人婦) đàn ông về sao lơ là, không còn quyến luyến vùng khuê chống nữa chăng?
① Cỏ, chữ để điện thoại tư vấn tóm các loài cỏ, đời xưa viết là 艸.② Qua loa. Như thảo suất 草率, thảo sáng sủa 草創 các nghĩa là mới tất cả qua loa, không được trọn vẹn vậy.③ Ở nhà quê. Như thảo mãng 草莽, thảo trạch 草澤 phần nhiều là chỉ về tín đồ nhà quê cả. Dân lành đi làm việc giặc gọi là lạc thảo 落草.④ bỏ phí. Như thảo gian nhân mệnh 草菅人命 coi mệnh người như cỏ rác.⑤ Thảo, mới viết qua không định hẳn hotline là phiên bản thảo. Như thảo hịch 草檄 thảo bài bác hịch, thảo biểu 草表 thảo bài xích biểu, v.v.⑥ Chữ thảo, một lối chữ trước từ nhà Hán, để viết đến nhanh.⑦ giảm cỏ.
① Cỏ, rơm: 除草 làm cỏ; 稻草 Rơm rạ; ② Sơ sài, cẩu thả, qua loa: 草草地看了一遍 xem một lượt qua loa; ③ Chữ thảo, chữ viết tháu: 草書 Lối viết tháu, lối chữ thảo; ④ Thảo ra: 起草 Khởi thảo, viết nháp; ⑤ bạn dạng viết thảo, bảo thảo, bạn dạng nháp; ⑥ Mái, chiếc (chỉ giống thiết bị cái): 草雞 gà mái; 草驢 Lừa cái; ⑦ (văn) Đất hoang không khai khẩn: 耕田墾草以厚民產也 Cày ruộng cùng khai khẩn khu đất hoang để tăng lên tài sản của dân (Hàn Phi tử); ⑧ (văn) giảm cỏ.
Cỏ — Chỉ phổ biến cây cối. Td: Thảo mộc — Viết sơ ra. Viết nhanh. Đoạn trường tân thanh : » khoảng trên dừng cây viết thảo vài ba vài tư câu « — Một lối chữ viết thật cấp tốc của chữ Hán, rất cực nhọc đọc.

ác thảo 惡草 • bách thảo 百草 • bách thảo sương 百草霜 • bồ thảo 蒲草 • bổn thảo 本草 • cam thảo 甘草 • cẩu vĩ thảo 狗尾草 • chỉ thảo 紙草 • khởi thảo 起草 • kiền thảo 乾草 • lạc thảo 落草 • loàn thảo 亂草 • lương thảo 糧草 • lan truyền thảo 染草 • phương thảo 芳草 • sơ thảo 初草 • tây phù thi thảo 西浮詩草 • thảo am 草庵 • thảo dã 草野 • thảo mặt đường 草堂 • thảo con đường thi tập 草堂詩集 • thảo lư 草盧 • thảo mộc 草木 • thảo muội 草昧 • thảo nguyên 草原 • thảo thảo 草草 • thảo tiêu nhi 草標兒 • thảo trát 草札 • tiên thảo 仙草 • trảm thảo trừ căn 斬草除根 • yển thảo 偃草 • lặng thảo 煙草 • yên ổn thảo 菸草 • lặng thiều thi thảo 燕軺詩草