Dự kiến thời gian Luật Đất đai sửa đổi được thông qua là lúc nào? hồ hết nội dung rất nổi bật của dự thảo cơ chế Đất đai sửa đổi là gì?


*
Mục lục bài viết

Luật Đất đai sửa thay đổi dự kiến thông qua tháng 01/2024

9. Về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án công trình Luật Đất đai (sửa đổi)

...Chính lấp giao câu hỏi trong thời gian đến khi Quốc hội cho ý kiến, thông qua dự án cơ chế Đất đai (sửa đổi):

- Giao bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên chịu trách nhiệm trọn vẹn về câu hỏi tiếp thu, hoàn thành dự thảo luật Đất đai sửa đổi; khẩn trương tiếp thu, giải trình rất đầy đủ ý con kiến Thành viên chính phủ tại Phiên họp này cùng tại Phiếu lấy chủ kiến Thành viên chính phủ. Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối phù hợp với các bộ, phòng ban liên quan, phối hợp nghiêm ngặt với Ủy ban tài chính của Quốc hội và những bộ, cơ quan tương quan kịp thời report Chính phủ, Thủ tướng cơ quan chính phủ về hầu như nội dung phân phát sinh trước khi Quốc hội xem xét, thông qua dự án hiện tượng Đất đai (sửa đổi) trên Kỳ họp Quốc hội phi lý tháng 01 năm 2024.

Bạn đang xem: Dự thảo luật đất đai sửa đổi có gì mới

Như vậy, dự con kiến dự thảo quy định Đất đai sửa đổi đang thông qua trong tháng 01/2024, trên Kỳ họp không bình thường của Quốc hội.

Những văn bản nổi nhảy của dự thảo hiện tượng Đất đai sửa đổi (Hình trường đoản cú internet)

22 văn bản nổi bật của dự thảo luật pháp Đất đai sửa đổi

Nội dung nhắc tại báo cáo 710/BC-CP năm 2023 của chính phủ về nội dung đối với dự thảo hình thức Đất đai sửa đổi.

Cụ thể, 22 nội dung nổi bật đã hoàn thiện, chỉnh lý theo Thông báo tóm lại 3123/TB-TTKQH và thông báo 3298/TB-VPQH gồm:

(1) Về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng trọt của cá thể không thẳng sản xuất nông nghiệp (Khoản 7 Điều 45)

(2) Về nguyên tắc, tiêu chí phân chia chỉ tiêu áp dụng đất trong câu chữ quy hoạch sử dụng đất cung cấp huyện (điểm c Khoản 2 Điều 66)

(3) Về cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá thể đang thực hiện đất không có sách vở và giấy tờ về quyền áp dụng đất mà không vi phi pháp luật về khu đất đai, không thuộc trường phù hợp giao khu đất trái thẩm quyền (Điều 138)

(4) Về việc ổn định tiền mướn đất thường niên (Khoản 2 Điều 153)

(5) Về chuyển động lấn biển lớn (Điều 190)

(6) Về giải quyết và xử lý việc không thống tốt nhất về địa giới đơn vị hành chính (Điều 49)

“4. Trường phù hợp phạm vi thống trị đất đai cấp tỉnh chưa xác minh được bởi chưa xác định được địa giới đơn vị chức năng hành chủ yếu thì bộ Nội vụ chủ trì phối phù hợp với Bộ tài nguyên và môi trường xung quanh và những địa phương có liên quan lập hồ sơ report Chính phủ.

5. Trường đúng theo phạm vi thống trị đất đai cấp huyện, cấp cho xã chưa khẳng định được vì chưng chưa xác định được địa giới đơn vị hành bao gồm cấp huyện, cấp cho xã thì Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp cho dưới gồm liên quan phối hợp giải quyết; vào thời gian chưa tồn tại quyết định về xác định địa giới đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp huyện, cấp cho xã thì Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp tiến hành các nội dung quản lý nhà nước về đất đai đối với khu vực không thống nhất. Trường hợp không thống độc nhất được phương án giải quyết thì Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh lập hồ nước sơ báo cáo Chính phủ”.

(7) Về quyền và nhiệm vụ về thực hiện đất của người nước ta định cư ở nước ngoài (Điều 4, điểm g khoản 1 Điều 28)

Bên cạnh đó, để kế thừa quy định tại biện pháp Đất đai 2013 đảm bảo tính bình ổn của hệ thống pháp luật, chính phủ đề xuất chỉnh lý điểm g khoản 1 Điều 28 như sau:

“g) fan gốc việt nam định cư ở quốc tế được phép nhập cảnh vào vn được mua, thuê mua nhà ở ở nối sát với quyền sử dụng đất ở, nhấn quyền áp dụng đất làm việc trong dự án cải tiến và phát triển nhà ở; nhấn thừa kế quyền áp dụng đất sinh sống và những loại khu đất khác trong cùng thửa khu đất có nhà ở theo nguyên tắc của luật pháp về dân sự; nhận tặng kèm cho công ty ở gắn liền với quyền thực hiện đất ở từ những người dân thuộc sản phẩm thừa kế theo giải pháp của điều khoản về dân sự”

(8) Về phạm vi nhận chuyển nhượng quyền thực hiện đất của tổ chức tài chính có vốn đầu tư chi tiêu nước ko kể (điểm c khoản 1 Điều 28)

(9) Về quyền và nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập được bên nước cho thuê đất thu tiền mướn đất hàng năm (Điều 34)

(10) Về chính sách lập cùng phê chú ý quy hoạch sử dụng đai các cấp (Khoản 9 Điều 60, khoản 2 Điều 262)

(11) Về quy định chính sách tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh, chỉ tiêu thực hiện đất cung cấp huyện (Khoản 9 Điều 76)

(12) Về thu hồi đất để tiến hành dự án nhà tại thương mại, dự án công trình hỗn hợp nhà tại và sale thương mại dịch vụ (khoản 27 Điều 79)

Tại nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 đã công ty trương "Thực hiện bài toán giao đất, cho mướn đất nhà yếu thông qua đấu giá chỉ quyền thực hiện đất, đấu thầu dự án công trình có sử dụng đất”. Việc đấu giá chỉ quyền áp dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu là pháp luật để bên nước thống trị đất đai theo hướng công khai, minh bạch, đem lợi ích tốt nhất cho xã hội trong những số ấy có việc tăng thu giá thành và lựa chọn nhà đầu tư tốt duy nhất để tiến hành dự án.

Trên cơ sở kế thừa Luật Đất đai 2013, thể chế hóa nghị quyết 18-NQ/TW, ý kiến của chủ tịch Quốc hội, bao gồm phủ ý kiến đề xuất chỉnh lý, hoàn thành khoản 27 Điều 79 như sau:

“27. Tiến hành các dự án do Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh đồng ý phủ họp cùng với quy hoạch nhằm tạo quỹ đất vì Nhà nước đầu tư để đấu giá chỉ quyền thực hiện đất hoặc để giao mang đến nhà đầu tư trúng thầu dự án sử dụng đất, bao gồm: dự án chi tiêu xây dựng khu vực đô thị; dự án công trình chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn”.

(13) Về tổ chức trở nên tân tiến quỹ đất (Điều 115)

“2. Tổ chức cải tiến và phát triển quỹ đất bao gồm chức năng:

a) triển khai thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xây cất hạ tầng kỹ thuật để chế tạo ra lập, quản lí lý, khai thác quỹ đất theo dự án công trình do Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh giao;

b) triển khai bồi thường, hỗ trợ; tái định cư đối với các dự án được Ủy ban quần chúng. # cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ;

c) tổ chức triển khai đấu giá bán quyền sử dụng đất;

d) cho những Tổ chức, cá nhân thuê ngắn hạn đối với đất trực thuộc quỹ đất chưa giao, thuê mướn để triển khai các dự án đầu tư chi tiêu để khai thác, áp dụng tiết kiệm, tác dụng theo biện pháp của bao gồm phủ;

đ) tạo nên lập quỹ khu đất nông nghiệp thông qua việc thuê, nhận cam kết gửi quyền thực hiện đất nông nghiệp để cho thuê, thuê mướn lại để tiếp tế nông nghiệp;

e) hỗ trợ các thương mại & dịch vụ công về đất đai;

g) tiến hành các trách nhiệm khác do Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết định”.

(14) Về quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về thừa nhận quyền sử dụng đất hoặc đang sẵn có quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế-xã hội không sử dụng vốn giá cả nhà nước (Khoản 6 Điều 127)

(15) Về nội dung, cách thức định giá đất nền và điều kiện áp dụng của từng phương thức (Điều 158)

Chính bao phủ thống nhất bổ sung cập nhật các ngôn từ cơ bạn dạng của các cách thức định giá chỉ đất: so sánh, thặng dư, thu nhập, hệ số điều chỉnh giá đất tại khoản 5 Điều 158; quy định ví dụ điều kiện vận dụng của các phương pháp định giá đất tại khoản 6 Điều 158.

(16) Về đối tượng được sử dụng đất quốc phòng, an ninh, kết hợp với vận động tao đụng sản xuất, xây dựng kinh tế (khoản 1 Điều 201)

Chính phủ ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm b khoản 1 Điều 201 như sau:

“b) công ty lớn do cỗ Quốc phòng, cỗ Công an được giao quản lý (trong Điều này gọi là doanh nghiệp quân đội, công an)”

(17) Về quyền và nghĩa vụ của khách hàng quân đội, công an khi thực hiện đất quốc phòng an toàn kết vừa lòng với hoạt động lao rượu cồn sản xuất, xây dựng kinh tế (khoản 3 Điều 201)

Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 3 Điều 201 như sau:

“h) doanh nghiệp lớn quân đội, công an được mang lại thuê, vắt chấp, góp vốn bởi tài sản gắn sát với khu đất theo cách thực hiện được bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt; trường hợp chuyển đều tài sản gắn sát với đất, xử lý gia sản thế chấp, gia tài góp vốn thì chỉ được tiến hành trong nội cỗ giữa những doanh nghiệp, đơn vị chức năng quân đội, công an theo phương pháp được bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an phê duyệt”.

(18) Về trường hợp tổ chức kinh tế tài chính có vốn đầu tư nước ngoài nhận ủy quyền dự án bđs (Điều 117,119,124)

(19) Về dự án công trình tạo quỹ đất vày Nhà nước đầu tư

(20) Về những loại đất tiến hành dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về thừa nhận quyền áp dụng đất hoặc đang xuất hiện quyền sử dụng đất (Điều 122,127)

(21) Về sửa đổi nguyên tắc Đầu bốn công tương quan đến quy định tách bóc nội dung bồi thường giải phóng khía cạnh bằng, cung ứng tái định cư thành dự án công trình độc lập.

Chính phủ thống độc nhất không sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tứ công vào dự thảo nguyên tắc này, mà triển khai cơ chế thử nghiệm như nhà trương tại quyết nghị 18-NQ/TW “Tiếp tục triển khai thí điểm cùng sớm tổng kết công ty trương bóc tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thoát khỏi dự án đầu tư chi tiêu để triển khai trước”, Theo đó, lời khuyên trong nghị quyết về thi hành luật pháp Đất đai (sửa đổi) đã giao cơ quan chính phủ quy định việc thí điểm bóc dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án chủ quyền để tổ chức tiến hành và sau khi có đánh giá, tổng kết thì sửa đổi biện pháp Đầu tư công.

(22) Quỹ cải cách và phát triển đất (Điều 114)

Chính bao phủ đề nghị không thay đổi các hình thức về Quỹ trở nên tân tiến đất, bảo quản điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chi tiêu nhà nước tại dự thảo lý lẽ Đất đai (sửa đổi) đã được chính phủ trình tại báo cáo 598/BC-CP gởi Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội.

(suviec.com.vn) – Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đ&#x
E3; bổ sung nhiều ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch mới, quan trọng.Theo tờ trình của thiết yếu phủ, dự thảo hiện tượng Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tất cả 16 chương, 245 điều, trong đó không thay đổi 28 điều; sửa đổi, 184 điều; bổ sung cập nhật mới 41 điều và huỷ bỏ 8 điều. Cơ quan chính phủ đã thân tặng Quốc hội dự thảo pháp luật Đất đai (sửa đổi). Trong làm hồ sơ có bản so sánh phần đông nội dung bắt đầu của dự thảo điều khoản so với quy định Đất đai 2013.

Những cơ chế mới, đặc trưng của dự thảo hiện tượng Đất đai (sửa đổi) bao gồm 11 nội dung hầu hết sau.

Thứ nhất, quy định cụ thể quyền với trách nhiệm ở trong nhà nước; quyền, nhiệm vụ của công dân đối với đất đai:


Dự thảo giải pháp Đất đai (sửa đổi) vẫn hoàn thiện những chế định về quyền của nhà nước, khẳng định trách nhiệm của những cơ quan lại trong câu hỏi quy hoạch, kế hoạch, xác định mục đích, giới hạn mức và thời hạn thực hiện đất.

Dự thảo đã và đang hoàn thiện những quy định về thu hồi, trưng dụng, giao đất, dịch vụ cho thuê đất và thừa nhận quyền sử dụng đất; quyết định chính sách tài bao gồm về đất đai; luật pháp quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; điều tiết thị trường và nguồn thu từ đất.

Phân cấp mạnh khỏe về thẩm quyền lắp với kiểm tra, giám sát, thống trị thống độc nhất vô nhị từ tw đến địa phương. Quy định cơ chế đất đai mang lại đồng bào dân tộc thiểu số.

Bổ sung qui định về vai trò, nhiệm vụ của chiến trường Tổ quốc nước ta và các tổ chức thành viên, quyền và nghĩa vụ của công dân so với đất đai.

Xem thêm: Cách dịch bình luận trên youtube sang tiếng việt, cách dịch comment sang tiếng việt trên youtube


*

Thứ hai, hoàn thiện những quy định về các quyền của người tiêu dùng đất:

Dự thảo lý lẽ Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung cập nhật quy định quyền thừa thế chấp, thuê mướn lại quyền thuê đất trong trường hợp trả tiền thuê khu đất hàng năm, bán gia sản thuộc sở hữu nối sát với đất; quyền và nhiệm vụ sử dụng khu đất để xây dựng công trình ngầm, công trình trên không; các quy định về góp quyền áp dụng đất để xây dựng, chỉnh trang đô thị phục vụ tác dụng chung.

Dự thảo cũng bổ sung cập nhật quy định người sử dụng đất nông nghiệp & trồng trọt được đổi khác cơ cấu cây trồng, thứ nuôi để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Thứ ba, về quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất:

Dự thảo luật pháp Đất đai (sửa đổi) vấp ngã sung, hoàn thiện những quy định về nguyên tắc bảo đảm an toàn tính thống nhất với các quy hoạch ngành, nghành có sử dụng đất; hệ thống quy hoạch thực hiện đất bảo đảm an toàn đồng bộ tía cấp, trong những số đó quy hoạch áp dụng đất cấp cho huyện chi tiết đến từng thửa đất.


Bổ sung nội dung quy hoạch trình bày được chỉ tiêu, không gian sử dụng đất; khẳng định khu vực sử dụng đất cần đảm bảo an toàn nghiêm ngặt, khoanh vùng cần giữ lại ổn định, khu vực phát triển; định hướng phát triển những khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ; đổi mới về cách thức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hoàn thiện các quy định về việc tham gia của người dân trong lập, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất; quyền của người tiêu dùng đất trong khoanh vùng quy hoạch; trách nhiệm công khai thông tin; điều khoản về kiểm tra soát, kiểm soát và điều chỉnh hoặc diệt bỏ dự án công trình không có công dụng thực hiện.Thứ tư, về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Dự thảo khí cụ Đất đai (sửa đổi) đang quy định ví dụ điều kiện, tiêu chí, những trường hợp nhà nước tịch thu đất để triển khai các dự án công trình phát triển tài chính - xóm hội vì tác dụng quốc gia, chỗ đông người và trình tự, giấy tờ thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm công khai, riêng biệt trong thực hiện và giám sát.

Đa dạng các hiệ tượng bồi thường bằng đất hoặc bởi tiền, bằng nhà ở; tỷ giá của đất nền bồi thường xuyên theo giá thị trường; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện trước khi tịch thu đất.

Cụ thể hóa nguyên tắc fan được tái định cư phải gồm chỗ ở mới, bao gồm thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc xuất sắc hơn nơi ở cũ trải qua quy định về tiêu chí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng buôn bản hội, địa điểm tái định cư.

Bổ sung, hoàn thành các chế độ hỗ trợ định hình đời sống, đào tạo, thay đổi nghề, bình ổn sản xuất tởm doanh.

Mở rộng nhân tố Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cơ chế trách nhiệm, phương pháp lấy ý kiến đối tượng người dùng bị tịch thu đất; bóc nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án công trình riêng để thực hiện trước nhằm mục tiêu rút ngắn tiến độ thực hiện dự án.

Thứ năm, về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất:

Dự thảo luật pháp Đất đai (sửa đổi) sẽ quy định rõ ràng về các trường hợp, điều kiện, tiêu chí giao đất, dịch vụ cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu những dự án có sử dụng đất.

Quy định rõ ràng các trường vừa lòng thuê khu đất trả chi phí một lần, thuê khu đất trả tiền sản phẩm năm.

Phân cấp cho Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh ra quyết định chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng khu đất trồng lúa, đất gồm rừng phòng hộ, quánh dụng. Hoàn thành quy định về vấn đề giao đất, dịch vụ cho thuê đất đối với tổ chức tôn giáo. Bổ sung quy định để công ty vừa và bé dại tiếp cận đất đai.Thứ sáu, về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; điều tiết dục tình giữa bên nước - thị trường - xóm hội.

Dự thảo dụng cụ Đất đai (sửa đổi) bỏ nguyên lý khung giá đất, quy định cụ thể nguyên tắc định giá đất cân xứng với cực hiếm thị trường; bảng giá đất được thiết kế định kỳ mặt hàng năm.

Quy định các trường vừa lòng áp dụng bảng báo giá đất, trong số đó áp dụng bảng báo giá để tính thuế thu nhập khi đưa quyền thực hiện đất.

Mở rộng nhân tố Hội đồng đánh giá và thẩm định giá đất với sự tham gia của thay mặt Hội đồng nhân dân, chiến trường Tổ quốc Việt Nam, tổ chức tư vấn và chuyên gia về giá đất để đảm bảo an toàn độc lập, khách quan.

Phân cấp thẩm quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất chũm thể cân xứng với thẩm quyền trong giao đất, cho mướn đất, chuyển mục tiêu sử dụng...

Hoàn thiện những quy định về miễn, bớt tiền áp dụng đất, tiền mướn đất, bổ sung các trường vừa lòng miễn, giảm theo lĩnh vực, địa phận ưu đãi đầu tư, các đối tượng người sử dụng chính sách.…Thứ bảy, về phát triển quỹ đất, thị phần quyền áp dụng đất:

Dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung 01 chương về cải tiến và phát triển quỹ khu đất với các cơ chế công khai, minh bạch, hiệu quả để nhà nước chế tạo quỹ đất, chủ động điều huyết cung - ước thị trường, đấu giá bán quyền thực hiện đất.

Phát triển thị trường quyền thực hiện đất lành mạnh, ổn định thông qua các quy định tài chính, chính sách thuế tăng thêm đối với các dự án công trình chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng; quy định các giao dịch về quyền áp dụng đất so với các dự án marketing bất đụng sản.

Thứ tám, về quản lí lý, thực hiện đất nông nghiệp; giải quyết và xử lý những tồn tại giảm bớt trong cai quản đất có xuất phát nông, lâm trường:

Mở rộng giới hạn mức nhận quyền thực hiện đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp trồng trọt và tập hợp đồng nhân dân cung cấp tỉnh mức sử dụng cụ thể.

Mở rộng đối tượng người tiêu dùng được nhận chuyển nhượng ủy quyền đất trồng lúa là tổ chức triển khai kinh tế, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp thêm vào nông nghiệp.

Quy định tích tụ, tập trung đất đai, phép tắc góp quyền sử dụng đất nhằm sản xuất nntt quy tế bào lớn.

Quy định cụ thể về giải quyết và xử lý đất ở, đất phân phối cho đồng bào dân tộc bản địa thiểu số; xử lý thu hồi đất so với các trường vừa lòng đang mang lại thuê, cho mượn trái pháp luật, lấn chiếm.


Thứ chín, quy định về quản ngại lý, áp dụng đất đa mục đích:

Dự thảo phép tắc Đất đai (sửa đổi) bổ sung cập nhật các công cụ về cai quản lý, áp dụng đất ở, đất nông nghiệp trồng trọt kết phù hợp với thương mại, dịch vụ; khu đất dự án du lịch có yếu hèn tố trung khu linh; khu đất xây dựng công trình xây dựng trên không, công trình ngầm, đất sinh ra từ lấn biển; điều khoản về cai quản đất quốc phòng, an ninh kết phù hợp với kinh tế nhằm mục đích phát huy mối cung cấp lực, tiềm năng khu đất đai.

Thứ mười, pháp luật về thay đổi số và cải tân hành chính:

Dự thảo điều khoản Đất đai (sửa đổi) đã vẻ ngoài về việc xây dựng, cai quản vận hành hệ thống thông tin, tài liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, đa mục tiêu và liên kết liên thông. Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai, triển khai thủ tục hành chính trên môi trường thiên nhiên điện tử.

Thứ mười một là thanh tra, kiểm tra, giám sát, cách xử lý vi phạm; xử lý tranh chấp, năng khiếu nại, cáo giác về đất đai:

Dự thảo qui định Đất đai (sửa đổi) bổ sung quy định về kiểm toán, soát sổ chuyên ngành khu đất đai, hình thức đối thoại, hòa giải trên Tòa án; hình thức rõ thẩm quyền cơ quan giải quyết và xử lý tranh chấp khu đất đai.

Hoàn thiện các cơ chế đo lường và tính toán trong tổ chức thực thi chủ yếu sách, pháp luật ở từng cấp. Làm rõ phạm vi cơ chế của quy định Đất đai với các Luật khác.