đơn xin việc gây ấn tượng

Kinh nghiệm làm đơn xin việc độc đáo và dể gây ấn tượng

chan-viec – Sử dụng ngôn từ mang tính chất yếu đuối ở cuối thư, như: “Tôi mong đợi sự hồi âm của bạn”, “Làm ơn gọi cho tôi vào thời gian sớm nhất” Hầu hết ứng viên thời nay đều thuộc nằm lòng những thứ cần chuẩn bị cho hồ sơ xin việc: đơn xin việc,