Đối tượng 2: Môn thi HSG cấp cho QG: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh Đối tượng 3: lĩnh vực thi kỹ thuật Kỹ thuật cấp cho Quốc gia: Toán học / khoa học Xã hội với Hành vi

2

Khoa học vật dụng tính

7480101-CSE

1

Đối tượng 2: Môn thi HSG cấp cho QG: Toán, Tin học Đối tượng 3: nghành nghề thi công nghệ Kỹ thuật cấp cho Quốc gia: khối hệ thống nhúng / Rô bốt và máy vi tính thông minh / phần mềm hệ thống

3

Khoa học tập Y sinh

7420204

1

Đối tượng 2: Môn thi HSG cấp QG: Toán, Hóa học, Sinh học Đối tượng 3: nghành nghề thi công nghệ Kỹ thuật cung cấp Quốc gia: Vi sinh / Hóa sinh / kỹ thuật Y sinh / Sinh học tế bào với phân tử

4

Công nghệ vật tư - chăm ngành technology Nano

7510402

1

Đối tượng 2: Môn thi HSG cấp cho QG: Toán, vật dụng lý, chất hóa học Đối tượng 3: nghành thi công nghệ Kỹ thuật cấp cho Quốc gia: Hóa học, công nghệ Trái đất và Môi trường, Năng lượng: Hóa học, năng lượng : trang bị lý, công nghệ vật liệu, vật lý và Thiên văn

Đối tượng xét tuyển:

1. Xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành của Viện nghiên cứu và phân tích và Đào tạo thành Việt – Anh so với thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi lựa chọn đội tuyển giang sơn dự thi Olympic quốc tế, đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp THPT. Xét giải quốc tế những năm: 2022, 2023, 2024. Thí sinh trong đội tuyển nước nhà dự thi Olympic quốc tế, dự hội thi khoa học, kỹ thuật nước ngoài nếu chưa giỏi nghiệp THPT sẽ được bảo lưu tác dụng đến không còn năm xuất sắc nghiệp THPT.

Bạn đang xem: Viện nghiên cứu và đào tạo việt anh

2. Xét tuyển thẳng thí sinh vẫn tốt nghiệp thpt đoạt giải Nhất, Nhì, ba các môn văn hóa vào kỳ thi chọn học sinh xuất sắc cấp nước nhà hoặc giải Nhất, Nhì, ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải HSG cấp cho QG thuộc các năm: 2022, 2023, 2024. Thí sinh chưa xuất sắc nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT. Xem thêm nguyên tắc xét tuyển chọn để hiểu thêm chi tiết.

3. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, cha trong hội thi khoa học, kỹ thuật cấp cho quốc gia. Tham khảo nguyên tắc xét tuyển để biết thêm chi tiết.

4. Những trường thích hợp khác theo phương tiện của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

Xem thêm: Sự Kiện 30 Tháng 4 5 Năm Chiến Thắng 30/4, Kỷ Niệm 45 Năm Chiến Thắng 30/4

II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2024 THEO KẾT QUẢ THI THPT

TT

Tên ngành - siêng ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Quản trị và sale Quốc tế

7340124

70

1. Toán + vật lí + T.Anh 2. Ngữ văn + Toán + T.Anh 3. Toán + Hoá học tập + T.Anh 4. Toán + Địa lý + T.Anh

1. A01 2. D01 3. D07 4. D10

2

Khoa học máy tính xách tay - chuyên ngành technology Phần mềm

7480101 - SE

20

1. Toán + thứ lí + Hoá học tập 2. Toán + trang bị lý + T.Anh 3. Ngữ Văn + Toán + T.Anh 4. Toán + KHTN + T.Anh

1. A00 2. A01 3. D01 4. D90

3

Khoa học thứ tính

7480101 - CSE

10

1. Toán + trang bị lí + Hoá học 2. Toán + đồ vật lý + T.Anh 3. Ngữ Văn + Toán + T.Anh 4. Toán + KHTN + T.Anh

1. A00 2. A01 3. D01 4. D90

4

Khoa học Y sinh

7420204

5

1. Toán + thiết bị lí + Hoá học 2. Toán + chất hóa học + T.Anh 3. Toán + chất hóa học + Sinh học tập 4. Toán + Sinh học + T.Anh

1. A00 2. D07 3. B00 4. B08

5

Công nghệ vật liệu - CN công nghệ Nano

7510402

5

1. Toán + trang bị lí + Hoá học tập 2. Toán + đồ dùng lí + T.Anh 3. Toán + hóa học + T.Anh 4. Toán + chất hóa học + Sinh học

1. A00 2. A01 3. D07 4. B00

-Ngưỡng ĐBCL đầu vào:Sẽ chào làng sau khi có kết quả thi TN trung học phổ thông 2024

-Điểm sàn (DS)= Tổng điểm 3 môn không nhân thông số + Điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng

-Điểm xét tuyển (ĐXT)= Tổng điểm 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển chọn với hệ số tương xứng mỗi môn, quy về thang điểm 30 + Điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng

III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2024 THEO HỌC BẠTHPT

TT

Tên ngành - siêng ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu

Tổ phù hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Khoa học máy vi tính - chăm ngành technology Phần mềm

7480101 - SE

25

1. Toán + vật lí + Hóa học 2. Toán + đồ dùng lí + T.Anh 3. Toán + T.Anh + Tin học 4. Ngữ văn + Toán + T.Anh

1. A00 2. A01 3. K01 4. D01

Xét tuyển dựa vào:

- Điểm môn học dùng để làm xét tuyển là trung bình cùng của điểm vừa phải môn học tập lớp 10, lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12

- Môn tiếng Anh dùng để xét tuyển hoàn toàn có thể là ngoại ngữ chủ yếu (ngoại ngữ 1) hoặc nước ngoài ngữ phụ (ngoại ngữ 2)

Ngưỡng ĐBCL đầu vào: Điểm xét tuyển >= 18.0

-Điểm sàn (DS)= Tổng điểm 3 môn ko nhân hệ số + Điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng

-Điểm xét tuyển chọn (ĐXT)= Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, quy về thang điểm 30 + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

IV. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2024 THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG

TT

Tên ngành - siêng ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu

Nhóm xét tuyển

1

Quản trị và kinh doanh Quốc Tế

7340124

174

1A,2,3,4,5A,6A,7A,8A,9

2

Khoa học máy tính

7480101-CSE

29

1B,2,3,4,5B,6B,7B,8B,9

3

Khoa học tập Y sinh

7420204

9

1C,2,3,4,5C,6C,7C,8C,9

4

Công nghệ vật liệu - chăm ngành công nghệ Nano

7510402

9

1D,2,3,4,5D,6D,7D,8D,9

Nguyên tắc xét tuyển:Xét lần lượt từ đội 1 đến nhóm 9

Nhóm xét tuyển

Cách tính điểm xét tuyển

Thang

điểm

Điểm quy đổi tiêu chí 1

1

Thí sinh giành giải Nhất, Nhì, Ba trong những cuộc thi học viên giỏi giành cho học sinh lớp 10, 11, 12 hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong số cuộc thi khoa học Kỹ thuật khối trung học phổ thông cấp Tỉnh, tp trực trực thuộc Trung Ương trong số năm 2022, 2023, 2024. Những giải rõ ràng vui lòng xem thêm phần tiêu chí 1 của tập thể nhóm xét tuyển ĐXT = TC1 + Điểm UTKV quy thay đổi + Điểm UTĐT quy đổi

300

Giải Nhất/Nhì/Ba: 300/299/298 những tổ hợp gồm những: A. Toán / Ngữ văn / giờ Anh (đ/v HSG văn hóa) hoặc Toán học tập / công nghệ Xã hội với Hành vi (đ/v cuộc thi KHKT). B. Toán/Tin học (đ/v HSG văn hóa) hoặc hệ thống nhúng / Rô bốt và máy vi tính thông minh / Phần mềm hệ thống (đ/v hội thi KHKT) C. Toán / hóa học / Sinh học tập (đ/v HSG văn hóa) hoặc Vi sinh/Hóa sinh/Kỹ thuật y sinh/Sinh học tập tế bào với phân tử (đ/v hội thi KHKT) D. Toán / đồ dùng lý / hóa học (đ/v HSG văn hóa) hoặc Hóa học/Khoa học tập Trái đất cùng Môi trường/Năng lượng: Hóa học/Năng lượng : trang bị lý/Khoa học thứ liệu/Vật lý với Thiên văn (đ/v cuộc thi KHKT)

2

Các thí sinh tham gia công tác Đường lên đỉnh Olympia bởi vì Đài truyền hình việt nam (VTV) tổ chức trong những năm 2022, 2023, 2024. ĐXT = TC1 + Điểm UTKV quy đổi + Điểm UTĐT quy đổi

300

Vòng thi Năm/Quý/Tháng/Tuần: 297/296/295/294

3

Các thí sinh thâm nhập vòng thông thường kết cuộc thi sáng chế Khoa học technology U-invent qua những năm 2022, 2023, 2024 bởi Viện nghiên cứu và phân tích và Đào tạo nên Việt - Anh tổ chức ĐXT = TC1 + Điểm UTKV quy đổi + Điểm UTĐT quy đổi

300

Cuộc thi U-Invent: Giải Nhất/Nhì/Ba: 290/289/288 tham gia vòng bình thường kết: 285

4

300

Sẽ được 280 điểm mang lại TC1 nếu đáp ứng nhu cầu một trong những điều kiện sau: a. A level >= 65/100 b. SAT >= 1100/1600 c. ACT (American College Testing) >= 24/36 d. IBD (International Baccalaureate Diploma) >= 25/42 e. IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) >= 65/100 f. ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) >= 65/100

5

Xét tuyển đối với các thí sinh đạt điều kiện: tổ hợp điểm học bạ (kết quả học hành THPT) >= 21 VÀ đáp ứng nhu cầu một trong hai điều kiện sau: a. IELTS >= 5.0 hoặc tương đương theo cơ chế của Viện; b. Điểm trung bình cộng của điểm trung bình kết quả học tập của năm lớp 10, lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12, môn giờ Anh >=8,5 ĐXT = TC1 + TC2 + Điểm UTKV quy thay đổi + Điểm UTĐT quy đổi

300

TC1 = tổng hợp điểm học tập bạ (kết quả tiếp thu kiến thức THPT) của từng ngành (Thang 30) Điểm môn học dùng để xét tuyển chọn là trung bình cùng của điểm trung bình tác dụng học tập của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Những tổ hòa hợp của TC1: 5A: 1. Toán + thứ lí + giờ Anh (A01) 2. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh (D01) 3. Toán + Hoá học + giờ Anh (D07) 4. Toán + Địa lý + giờ đồng hồ Anh (D10) 5B: 1. Toán + thứ lí + chất hóa học (A00) 2. Toán + đồ dùng lí + tiếng Anh (A01) 3. Toán + giờ đồng hồ Anh + Tin học (K01) 4. Ngữ văn + Toán + giờ Anh (D01) 5C: 1. Toán + đồ vật lí + Hoá học (A00) 2. Toán + chất hóa học + giờ Anh (D07) 3. Toán + chất hóa học + Sinh học tập (B00) 4. Toán + Sinh học + giờ đồng hồ Anh (B08) 5D: 1. Toán + thứ lí + Hoá học tập (A00) 2. Toán + đồ gia dụng lí + giờ Anh (A01) 3. Toán + hóa học + giờ Anh (D07) 4. Toán + hóa học + Sinh học (B00)

6

Xét tuyển so với thí sinh đạt một trong các hai điều kiện sau: a. Là học tập sinh giỏi các năm học tập lớp 10, lớp 11 với Học kỳ 1 lớp 12; b. Tổ hợp điểm học bạ (kết quả học hành THPT) >= 26. ĐXT = TC1 + Điểm UTKV quy đổi + Điểm UTĐT quy đổi

300

TC 1 = 270 điểm nếu thỏa mãn nhu cầu một trong hai điều kiện sau: a. HSG lớp 10, lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 b. Tổ hợp điểm học tập bạ (kết quả học tập trung học phổ thông của từng ngành (Thang 30) >= 26. Điểm môn học dùng làm xét tuyển chọn là trung bình cộng trung bình tác dụng học tập của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Các tổ thích hợp của TC1b: 6A: 1. Toán + đồ lí + tiếng Anh (A01) 2. Ngữ văn + Toán + giờ Anh (D01) 3. Toán + Hoá học + giờ Anh (D07) 4. Toán + Địa lý + giờ đồng hồ Anh (D10) 6B: 1. Toán + đồ gia dụng lí + hóa học (A00) 2. Toán + thiết bị lí + giờ Anh (A01) 3. Toán + giờ Anh + Tin học (K01) 4. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh (D01) 6C: 1. Toán + thiết bị lí + Hoá học (A00) 2. Toán + hóa học + tiếng Anh (D07) 3. Toán + chất hóa học + Sinh học tập (B00) 4. Toán + Sinh học + giờ đồng hồ Anh (B08) 6D: 1. Toán + đồ dùng lí + Hoá học tập (A00) 2. Toán + đồ gia dụng lí + giờ đồng hồ Anh (A01) 3. Toán + hóa học + giờ Anh (D07) 4. Toán + hóa học + Sinh học tập (B00)

7

Xét tuyển đối với các sỹ tử sử dụng tác dụng học thpt kết hợp với bài luận và phỏng vấn ĐXT = (TC1 x 5) + (TC2 x 5) + (TC3 x 3)+ Điểm UTKV quy đổi + Điểm UTĐT quy đổi

300

TC1 = Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chọn (thang 30). Điểm môn học dùng để xét tuyển là trung bình cùng của điểm trung bình hiệu quả học tập của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Những tổ thích hợp TC1: 7A: 1. Toán + đồ dùng lí + giờ đồng hồ Anh (A01) 2. Ngữ văn + Toán + giờ Anh (D01) 3. Toán + Hoá học tập + giờ Anh (D07) 4. Toán + Địa lý + giờ đồng hồ Anh (D10) 7B: 1. Toán + trang bị lí + hóa học (A00) 2. Toán + vật lí + tiếng Anh (A01) 3. Toán + tiếng Anh + Tin học tập (K01) 4. Ngữ văn + Toán + giờ Anh (D01) 7C: 1. Toán + đồ dùng lí + Hoá học (A00) 2. Toán + hóa học + giờ Anh (D07) 3. Toán + chất hóa học + Sinh học tập (B00) 4. Toán + Sinh học + giờ đồng hồ Anh (B08) 7D: 1. Toán + đồ vật lí + Hoá học (A00) 2. Toán + thiết bị lí + giờ Anh (A01) 3. Toán + hóa học + giờ Anh (D07) 4. Toán + chất hóa học + Sinh học tập (B00)

8

Xét tuyển so với các sỹ tử sử dụng công dụng trong kỳ thi trung học phổ thông 2024 kết phù hợp với bài luận và phỏng vấn ĐXT = (TC1 x 5) + (TC 2 x 5) + Điểm UTKV quy thay đổi + Điểm UTĐT quy đổi

300

TC1 = Tổng điểm 3 môn thi trong kỳ thi trung học phổ thông 2024 (thang 30) những tổ vừa lòng của TC1: 8A: 1. Toán + vật lí + tiếng Anh (A01) 2. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh (D01) 3. Toán + Hoá học tập + giờ đồng hồ Anh (D07) 4. Toán + Địa lý + giờ đồng hồ Anh (D10) 8B: 1. Toán + thứ lí + Hoá học (A00) 2. Toán + đồ dùng lý + tiếng Anh (A01) 3. Ngữ Văn + Toán + tiếng Anh (D01) 4. Toán + Khoa học thoải mái và tự nhiên + giờ đồng hồ Anh (D90) 8C: 1. Toán + thiết bị lí + Hoá học tập (A00) 2. Toán + chất hóa học + giờ Anh (D07) 3. Toán + chất hóa học + Sinh học (B00) 4. Toán + Sinh học tập + giờ Anh (B08) 8D: 1. Toán + đồ vật lí + Hoá học tập (A00) 2. Toán + đồ gia dụng lí + giờ Anh (A01) 3. Toán + hóa học + giờ đồng hồ Anh (D07) 4. Toán + chất hóa học + Sinh học tập (B00)

9

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp thpt (hoặc tương đương) sống nước ngoài, hoặc chương trình nước ngoài tại Việt Nam ĐXT = (TC1 x 15)+ (TC2 x 5) + Điểm UTKV quy thay đổi + Điểm UTĐT quy đổi

300

TC1 = điểm vừa đủ chung các học kỳ của cấp trung học phổ thông (trừ học tập kỳ cuối của năm học cuối cấp THPT) trường đoản cú 7 trở lên quy thay đổi theo thang điểm 10. (TC1 sẽ được tính theo thang 10) trường hợp không tồn tại điểm trung bình mỗi năm học hoặc toàn khóa thì đã lấy điểm trung bình 2 môn có liên quan gần độc nhất với từng ngành. Đối với các ngành khối kỹ thuật kỹ thuật: Toán học cùng 1 môn kỹ thuật tự nhiên. Đối với các ngành khối ghê tế: Toán học cùng 1 môn kỹ thuật xã hội.

Điểm quy đổi tiêu chuẩn 2:

- đội 5: sẽ tiến hành 250 điểm cho TC2 nếu đáp ứng nhu cầu một vào hai điều kiện sau: a. IELTS >= 5.0 (hoặc tương đương theo phương tiện của Viện) b. ĐXT môn giờ đồng hồ Anh >= 8,5

- team 7: TC2 = Điểm môn tiếng Anh (thang 10) (Đối với sinh viên bao gồm IELTS quốc tế >= 4.5 hoặc tương đương thì TC2 = 10)

Nhịp cầu xúc cảm đưa sinh viên VNUK vươn ra cố gắng giới. Chương trình chuyển tiếp tín chỉ chất nhận được sinh viên học 1-3 năm trên VNUK, tiếp đến chuyển lịch sự học với nhận bởi tại trường Đại học công ty đối tác tại Anh, Úc, Mỹ, Hàn Quốc,...
*

*

*

*

*

Trong bối cảnh nhiều chương trình đào tạo bậc Đại học tập tại nước ta vẫn còn thiên hướng huấn luyện và giảng dạy kiến thức nhiều hơn thế kĩ năng, định hướng nhiều rộng thực hành, bài toán sinh viên thiết lập thêm các chứng chỉ nghề nghiệp và công việc quốc tế, tuy nhiên song với tấm bằng Cử nhân, là hướng đi xác định cả loài kiến thức gốc rễ lẫn năng lực áp dụng vào thực tiễn, mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các bạn trẻ không chỉ có tại vn mà bên trên toàn rứa giới.


Huỳnh Ngọc Minh Thi

Sinh viên khoa học Y sinh

Huỳnh Ngọc Minh Thi - đứa bạn làm bao cố kỉnh hệ sinh viên ưa thích với thành tích học tập triệu con người mơ ước: - giỏi nghiệp xuất sắc chuyên ngành kỹ thuật Y Sinh tại VNUK- Thực tập sinh trên Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU)- học tập bổng...


Ngô Lê Huy nhân hậu

công nghệ và Kỹ thuật máy vi tính

mình là Ngô Lê Huy Hiền, là cựu sinh viên ngành khoa học và Kỹ thuật máy tính xách tay tại Viện phân tích và Đào chế tác Việt - Anh (VNUK), Đại học tập Đà Nẵng khóa 2016-2020. Tức thì sau khi giỏi nghiệp thủ khoa trên VNUK, mình đã nhập học lịch trình Thạc sĩ Mundus Jo...


Hà Phạm Bích thoa

Sinh viên kỹ thuật Y sinh

Hà Phạm Bích thoa - cô gái tài năng của ngành công nghệ Y Sinh, giữa những tân thủ khoa của Lễ giỏi nghiệp VNUK 2023 vừa xuất dung nhan giành được học tập bổng toàn phần theo lịch trình Erasmus Mundus Joint Masters (Liên minh châu u).Hiện tại, cô bạn...


chương trình dự bị đại học (Foundation) – trải đời năm độc nhất vô nhị “hoàn toàn khác biệt” chỉ tất cả tại VNUK!


Chương trình Dự bị Đại học (Foundation) dành cho sinh viên năm tuyệt nhất của VNUK được xây dựng hoàn toàn khác biệt! bọn chúng <…>


Viện phân tích và Đào tạo thành Việt-Anh, ĐHĐN tổ chức triển khai Lễ Trao Bằng tốt nghiệp đại học năm 2023: Địa chỉ tin cậy đào sinh sản nguồn nhân lực rất chất lượng


Sáng ngày 22/7, Viện phân tích và Đào chế tạo ra Việt-Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa trang trọng tổ <…>


Kính thưa PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ, người có quyền lực cao Đại học Đà Nẵng, Kính thưa PGS. TS. Lê quang Sơn, <…>


Trước thềm mùa giải mới của VNUK Innovation Challenge, hãy cùng bọn chúng mình trường đoản cú hào điểm lại những thành công <…>


Ngày 17/10 vừa qua, dù trời mưa nặng phân tử nhưng các bạn học sinh, sinh viên vẫn rộn rã chào <…>


Về việc tuyển dụng người nước ta vào những vị trí dự kiến thực hiện lao hễ nước ngoài thao tác làm việc tại Viện nghiên cứu và phân tích và Đào chế tạo Việt-Anh năm 2024


ào chế tác Việt-Anh năm 2024 Căn cứ yêu cầu tuyển dụng giáo viên và chuyên viên, Viện thông tin kế <…>


Superb Alumni in your Area: Ngô Lê Huy thánh thiện – “Giải mã” bí quyết đặt chân đến 41 giang sơn của cựu sinh viên VNUK


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing & typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to lớn make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, & more recently with desktop publishing software like Aldus Page
Maker including versions of Lorem Ipsum.


Sân chơi ươm mầm cho các hạt tương đương tiềm năng nghành khoa học máy tính xách tay và technology thông <…>