*

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố bằng cách hợp lý tốt nhất :

a)700; 9000; 210 000

b)500; 1600; 18 000


*

bạn cần phân tích bằng cách chia số đó mang đến số thành phần mà hãy nhớ là phải yheo máy tự từ nhỏ bé lớn nha

bạn vào online math coi bài phân tích số nguyên tố đi rồi sẽ làm được


Phân tích những số sau bằng thừa số nguyên tố

a, 700 ; 9000 ; 210000

b, 500 ; 1600 ; 18 000

c, 90 ; 540 ; 3675


*

(a,700=2^2.5^2.7;9000=2^3.3^2.5^3;210000=2^4.3.5^4.7)

(b,500=2^2.5^3;1600=2^6.5^2)

(c,90=2.3^2.5;540=2^2.3^3.5;3675=3.5^2.7^2)

học tốt!!!


Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố bằng cach hợp lý và phải chăng nhất

a, 700 9000 210000

b, 500 1600 18000

ai có các bạn đi cùng giáng sinh chưa


*

B1: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố bằng phương pháp hợp lí nhất

a/ 700; 9 000; 210 000.

Bạn đang xem: 700 phân tích ra thừa số nguyên tố

b/ 500; 1 600; 18 000.

c/ 315; 725; 3 020

Các chúng ta giúp mik với, mik cần gấp. Mai mik cần nộp rùi.

Nhanh nhé, ai nhanh mik tick


Phân tích những số sau ra vượt số nguyên tố bằng cách hợp lí:1000; 700; 90000; 210000; 2400; 16000; 18000


Phân tích những số sau ra quá số nguyên tố bằng phương pháp hợp lí:

1000; 700; 90000; 210000; 2400; 16000; 18000


Phân tích những số sau ra thừa số yếu tố theo sơ thiết bị cột:a) 70 ; b) 280 ; c)125 ; d) 500 000 ; e)800 ; g) 450


phân tích từng số sau ra thừa số nhân tố rồi search tập hợp các ước của từng số : a) 30 b) 225 c) 210 d) 242


a) 30 = 2 . 3 . 5 => Ư(30) = 1; 2; 3; 6; 10; 15; 30.

b) 225 = 3 . 3 . 5 . 5 = 32. 52=> Ư(225) = 1; 3; 5; 9; 15; 25; 45; 75; 225.

c) 210 = 2 . 3 . 5 . 7 => Ư(210) = 1; 2; 3; 5; 6; 7; 10; 14; 15; 21; 30; 35; 42; 70; 105; 210.

Xem thêm: Phân Tích 6 Câu Đầu Bài Bảo Kính Cảnh Giới, Bài 43 Của Nguyễn Trãi

d) 242 = 2 . 2 . 11 = 22. 11 => Ư(242) = 1; 2; 11; 22; 121; 242.


a) 30=2.3.5

Ư(30)= 1;2;3;5;6;10;15;30

b) 225=3^2.5^2

Ư(225)= 1;3;5;9;15;25;45;75;225

c) 210 = 2.3.5.7

Ư(210)=1;2;3;5;6;7;10;14;15;21;35;70;210

d) 242 =

2.11^2

Ư(242)= 1; 2; 11; 22; 121; 242


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên

OLM là nền tảng gốc rễ giáo dục số. Cùng với chương trình huấn luyện và đào tạo bám gần cạnh sách giáo khoa từ chủng loại giáo đi học 12. Những bài học được cá thể hoá và phân tích thời gian thực. OLM đáp ứng nhu mong riêng của từng người học.

Theo dõi OLM trên

*
*
*

Học liệu này hiện giờ đang bị hạn chế, chỉ dành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, sung sướng nhấn vào đây để upgrade tài khoản.

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt đụng trải nghiệm sáng tạo

Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố bằng cách hợp lí:1000; 700; 90000; 210000; 2400; 16000; 18000


*


Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố bằng phương pháp hợp lí:

1000; 700; 90000; 210000; 2400; 16000; 18000


*

a) 60 = 22 . 3 . 5; b) 64 = 26; c) 285 = 3 . 5 . 19;

d) 1035 = 32 . 5 . 23; e) 400 = 24 . 52; g) 1000000 = 26 . 56


a/ (60=2^2.3.5)

b/ (84=2^2.3.7)

c/ (285=3.5.19)

d/ (1035=3^2.5.23)

e/ (400=2^4.5^2)

g/ (1000000=2^6.5^6)


Phân tích những số sau ra quá số nguyên tố bởi cach hợp lí nhất

a, 700 9000 210000

b, 500 1600 18000

ai có chúng ta đi thuộc giáng sinh chưa


1Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 30;70;42; b) 16;48;36;81 c) 10;100;1000;10 000

2.An phân tích các số 24;84;40 ra quá số yếu tố như sau:

24=2.3.4

84=2.3.14

40=2.2.2.5

An làm như trê tất cả đúng ko? hãy sửa lại vào trường hợp An làm ko đúng

3.Tra bảng những số nguyên tố nhỏ dại hơn 1000 nhằm tìm bốn số nguyên tố nằm giữa 200 cùng 230

4.Phân tích số 221 các kết quả của nhị thừa số nguyên tố.


Mình có tác dụng vài câu, còn các câu khác bạn làm tuong từ bỏ nhé 

a)30=3.10=3.2.5

b)16=4.4=2.2.2.2

c)10=2.5

100=10.10=2.5.2.5

2. An lâm cố gắng là ko đúng.chua lại:

24=6.4=3.2.2.2

84=42.2=14.3.2

40=10.4=5.2.2.2

3.tim trọng sách toán 6cuoi sách 

4lam giống như trên 

 

 


1)Phân tích những số 24;35 ra thừa số nguyên tố theo phong cách dùng sơ đồ vật phân tích ( điện thoại tư vấn là sơ trang bị cây)2)Phân tích những số sau ra vượt số nguyên tố:a)30 ; 70 ; 42 b)16 ; 48 ; 36 ; 81c)10 ; 100 ; 1000; 100003)An phân tích những số 24 ; 84 ; 40 ra quá số thành phần như sau:24 2 x 3 x 484 2 x 3 x 1440 23 x 5 An có tác dụng như bên trên có đúng không nhỉ ? Hãy sửa lại trong trường phù hợp An làm không đúng.4)Phân tích số 221 kết quả của hai thừa số nguyên tố

1)Phân tích các số 24;35 ra vượt số nguyên tố theo cách dùng sơ vật dụng phân tích ( điện thoại tư vấn là "https://suviec.com/sơ vật dụng cây"https://suviec.com/)

2)Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố:

a)30 ; 70 ; 42 

b)16 ; 48 ; 36 ; 81

c)10 ; 100 ; 1000; 10000

3)An phân tích các số 24 ; 84 ; 40 ra quá số thành phần như sau:

24 = 2 x 3 x 4

84 = 2 x 3 x 14

40 = 23 x 5 

An làm như bên trên có đúng không nhỉ ? Hãy sửa lại vào trường hợp An làm cho không đúng.

4)Phân tích số 221 các thành tích của nhì thừa số nguyên tố


toàn mấy baiif đơn giản trong sách giao khoa mà, chúng ta tự suy nghĩ đi chứ . Mình nghĩ thay vị viết 1 loạt những bài xích dài cố gắng này thì chúng ta nên dành thời hạn để xem xét thì hơn đó bạn