làm dịch vụ như thế nào

Làm dịch vụ phải có lòng mến khách để có được thành công

dich-thuat-hop-dong-can-luu-y-gi1-1467825373169 Ông Nguyễn Đình Toàn: “Khi muốn gia nhập ngành, hãy tự hỏi bạn đã sẵn sàng phục vụ người khác hay chưa và có đủ thời gian để theo đuổi hay không” Theo phân tích về dự báo nhân lực và thị trường lao động năm 2014 thì Du lịch – Nhà hàng – Khách