bí quyết tìm kiếm khách hàng

Bí quyết tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng

ofj1434426916 Sau khi đã xác định được nhóm khách hàng tiềm năng của mình, bạn hãy bắt đầu công việc tìm kiếm và khai thác số lượng này. Các công ty thường tìm kiếm khách hàng có giá trị từ chính khách hàng quen thuộc của mình, từ đó phân tích các cơ hội và sử