reviews Văn học trung học phổ thông VĂN HỌC trung học cơ sở Cảm Nhận học sinh Khoá học tập Sách Văn Chị Hiên

Đề bài: nghị luận làng mạc hội, luận bàn về câu nói của triệu phú Bill Gates: "Cuộc sinh sống vốn không công bằng, hãy tập quen thuộc với điều đó".