Nguyên cửa hàng : Hà Nam Nơi suviec.cominc : Hòa Bình Trình độ : - Thạc suviec.comỹ Quản trị Kinch doanh - Đại học Hawaii - Hoa Kỳ- Cử nhân Tài thiết yếu Tín dụng - Học viện Ngân suviec.comản phẩm


Bạn đang xem: Tổng giám đốc ngân hàng quân đội

/ceo/CEO_05380/luu-trung-tnhị.chnNguyên ổn quán: Hà NamNgân mặt hàng Tmùi hương mại CP Quân nhóm - Phó Chủ tịch HĐQThttpsuviec.com://suviec.com1.mediacdn.vn/CEO/CEO_05380.1.jpgLưu Thiều Thu
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ Xem lịch suviec.comử mua - phân phối cổ phiếu
*
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Lê Hữu Đức Chủ tịch HĐQT
Ông Lưu Trung Thái Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Đỗ Minch Phương Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Vũ Thị Hải Phượng Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Viết Hải Thành viên HĐQT
Ông Ngô Minh Thuấn Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Thủy Thành viên HĐQT
Ông Kiều Đặng Hùng Thành viên HĐQT
Bà Vũ Thái Huyền Thành viên HĐQT
Ông Trần Trung Tín Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN
Ông Lưu Trung Thái Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thị Trung Hà Phó Tổng GĐ
Ông Uông Đông Hưng Phó Tổng GĐ
Ông Trần Minh Đạt Phó Tổng GĐ
Ông Hà Trọng Khiêm Phó Tổng GĐ
Ông Lê Quốc Minh Phó Tổng GĐ
Bà Nguyễn Minh Châu Phó Tổng GĐ
Bà Nguyễn Minc Châu Giám đốc Khối Nguồn vốn với kinh doanh chi phí tệ
Bà Nguyễn Thị Tkhô hanh Nga Quyền Giám đốc Tài chính
Bà Đặng Thúy Dung Kế toán trưởng

BAN KIỂM suviec.comOÁT
Bà Lê Thị Lợi Trưởng BKsuviec.com
Bà Nguyễn Thị An Bình Phó Trưởng BKsuviec.com
Bà Đỗ Thị Tuyết Mai Thành viên BKsuviec.com
Bà Phạm Thu Ngọc Thành viên BKsuviec.com
Ông Đỗ Văn uống Hưng Thành viên BKsuviec.com

(*) Lưu ý: Dữ liệu được suviec.com tổng thích hợp từ bỏ các nguồn tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nát nhiệm trước những rủi ro như thế nào vị suviec.comử dụng các tài liệu này.
< Về đầu trang >

Đối tác
Xem thêm: Giá Trị Chứng Khoán Quyền Là Gì ? Kiến Thức Về Chứng Quyền Có Bảo Đảm Ở Việt Nam

VIBsuviec.comHBTechcombankTPB
*