Mẫu tmáu minh báo cáo tài thiết yếu theo thông tứ 200 | Thuyết minch báo cáo tài đó là một thành phần chẳng thể tách rời của report tài bao gồm, hiện thời mẫu mã này có thể sử dụng bằng word hoặc excel nhằm gửi online nộp cho cơ sở thuế. Bài viết ngày lúc này kế toán Việt Hưng vẫn gửi mang đến các bạn Mẫu ttiết minc report tài chính theo thông tư 200.

Bạn đang xem: Thuyết minh báo cáo tài chính theo tt200

*
Mẫu thuyết minh report tài thiết yếu theo thông tứ 200

TẢI VỀ :Mẫu tngày tiết minh báo cáo tài chủ yếu theo thông bốn 200

Thuyết minh báo cáo tài đó là gì? | Là bản phân tích chi tiết – bổ sung – trần thuật những thông tin số liệu đã làm được trình diễn trong báo cáo công dụng kinh doanh – bảng bằng vận kế tân oán – báo cáo lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ hoặc đề cùa tới các công bố cần thiết không giống theo đòi hỏi chuẩn chỉnh mực kế toán rõ ràng. Thuyết minch report tài chính là 1 phần luôn luôn phải có vào báo cáo tài chính của bạn.


NỘI DUNG CHÍNH

Mẫu thuyết minc report tài chính theo thông tư 200

Mẫu ttiết minh report tài chính theo thông tứ 200

Đơn vị báo cáo: ……………………….

(Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm ……. (1)

I. Đặc điểm buổi giao lưu của doanh nghiệp

Hình thức sở hữu vốnLĩnh vực kinh doanhNgành nghề kinh doanhđiểm sáng hoạt động vui chơi của công ty lớn trong thời điểm tài thiết yếu bao gồm ảnh hưởng mang lại báo cáo tài bao gồm.Kỳ kế toán thù, đơn vị tiền tệ áp dụng vào kế toánKỳ kế tân oán năm (bước đầu từ ngày…./…./…. dứt vào trong ngày …./…./…).Đơn vị chi phí tệ sử dụng vào kế tân oán.

III. Chuẩn mực với Chế độ kế toán thù áp dụng

Chế độ kế toán thù áp dụngTulặng ba về Việc vâng lệnh Chuẩn mực kế toán với Chế độ kế toánHình thức kế toán áp dụngCác chính sách kế tân oán áp dụngNguyên tắc ghi thừa nhận các khoản tiền với những khoản tương tự chi phí.

Pmùi hương pháp chuyển đổi những đồng tiền không giống ra đồng xu tiền sử dụng vào kế toán thù.

Nguyên tắc ghi nhấn mặt hàng tồn kho:Nguim tắc ghi dấn sản phẩm tồn kho;Phương thơm pháp tính quý giá hàng tồn kho;Phương pháp hạch tân oán hàng tồn kho;Phương pháp lập dự phòng Giảm ngay hàng tồn kho.Ngulặng tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ với bất động sản đầu tư:Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình dung, mướn tài chính);Pmùi hương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, mướn tài chính).Nguim tắc ghi thừa nhận với khấu hao bất động sản đầu tưNguim tắc ghi nhấn bất động sản đầu tư;Pmùi hương pháp khấu hao bất động sản đầu tư chi tiêu.Nguyên ổn tắc ghi dấn các khoản đầu tư tài chính:Các khoản chi tiêu vào đơn vị bé, công ty links, vốn góp vào các đại lý kinh doanh đồng kiểm soát;Các khoản đầu tư chi tiêu triệu chứng khoán thù nđính hạn;Các khoản đầu tư thời gian ngắn, dài hạn khác;Phương thơm pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chi tiêu thời gian ngắn, lâu năm.Nguim tắc ghi nhận và vốn hóa những khoản chi phí đi vay:Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;Tỷ lệ vốn hóa được áp dụng nhằm xác minh ngân sách đi vay mượn được vốn hóa trong kỳ;Ngulặng tắc ghi thừa nhận và vốn hóa các khoản ngân sách khác:túi tiền trả trước;túi tiền khác;Pmùi hương pháp phân bổ chi phí trả trước ;Phương pháp cùng thời hạn phân chia điểm mạnh thương mại.Nguim tắc ghi dấn chi phí đề nghị trả.Nguyên ổn tắc với phương pháp ghi dấn những khoản dự trữ yêu cầu trả.Nguyên tắc ghi dìm vốn chủ ssinh sống hữu:Nguim tắc ghi thừa nhận vốn đầu tư chi tiêu của công ty cài đặt, thặng dư vốn CP, vốn khác của công ty thiết lập.Nguyên ổn tắc ghi thừa nhận chênh lệch nhận xét lại gia sản.Nguyên ổn tắc ghi dìm chênh lệch tỷ giá.Nguyên ổn tắc ghi dấn lợi nhuận không phân păn năn.Ngulặng tắc cùng cách thức ghi thừa nhận doanh thu:Doanh thu bán hàng;Doanh thu cung ứng dịch vụ;Doanh thu hoạt động tài chính;Doanh thu thích hợp đồng tạo ra.Ngulặng tắc với phương pháp ghi nhấn ngân sách tài thiết yếu.Ngulặng tắc với phương pháp ghi nhận ngân sách thuế thu nhập công ty lớn hiện tại hành, chi phí thuế các khoản thu nhập công ty hoãn lại.Các nghiệp vụ dự trữ khủng hoảng rủi ro hối hận đoái.Các hình thức với phương pháp kế toán không giống.Thông tin bổ sung cập nhật cho những khoản mục trình diễn vào Bảng bằng vận kế toán

(Đơn vị tính:……)

01- TiềnCuối nămĐầu năm
– Tiền mặt

– Tiền gửi ngân hàng

– Tiền vẫn chuyển

Cộng

02- Các khoản chi tiêu tài chính ngắn hạn:

– Chứng khoán thù đầu tư chi tiêu nlắp hạn

– Đầu tứ ngắn hạn không giống

– Dự chống giảm ngay đầu tư ngắn thêm hạn

Cuối năm

Đầu năm

Cộng
03- Các khoản yêu cầu thu thời gian ngắn khácCuối nămĐầu năm
– Phải tiếp thu CP hoá

– Phải tiếp thu cổ tức với lợi tức đầu tư được chia

– Phải thu tín đồ lao động

– Phải thu khác

Cộng
04- Hàng tồn khoCuối nămĐầu năm
– Hàng sở hữu vẫn đi đường

– Các nguyên liệu cần có, đồ vật liệu

– Công gắng, dụng cụ

– Ngân sách SX, KD dsinh hoạt dang

– Thành phẩm

– Hàng hóa

– Hàng gửi đi bán

– Hàng hoá kho bảo thuế

– Hàng hoá bất động đậy sản

Cộng giá cội hàng tồn kho

* Giá trị ghi sổ của sản phẩm tồn kho dùng làm thế chấp vay vốn, cầm cố đảm bảo những số tiền nợ bắt buộc trả:

* Giá trị trả nhập dự phòng Giảm ngay mặt hàng tồn kho vào năm:……………………………………..

* Các trường phù hợp hoặc sự khiếu nại dẫn cho đề nghị trích thêm hoặc hoàn nhập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho:…………………………………………………………………

05- Thuế và những khoản nên thu Nhà nướcCuối nămĐầu năm
– Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

– …………………

– Các khoản không giống yêu cầu thu Nhà nước:

Cộng

06- Phải thu lâu dài nội bộ

– Cho vay lâu dài nội bộ

-…………………

– Phải thu lâu dài nội bộ khác

Cộng
07- Phải thu lâu dài khácCuối nămĐầu năm
– Ký quỹ, ký cược nhiều năm hạn

– Các khoản tiền nhấn uỷ thác

– Cho vay không tồn tại lãi

– Phải thu dài hạn khác

Cộng
08 – Tăng, sút gia sản thắt chặt và cố định hữu hình:

Khoản mụcNhà cửa ngõ, vật dụng kiến trúcMáy móc, thiết bịPhương thơm luôn thể vận tải, truyền dẫn

TSCĐ hữu hình khácTổng cộng
Nguyên ổn giá bán TSCĐ hữu hình
Số dư đầu năm
– Mua trong năm

– Đầu tư XDCB hoàn thành

– Tăng khác

– Chuyển lịch sự BDS đầu tư

– Tkhô nóng lý, nhượng bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
– Khấu hao trong năm

– Tăng khác

– Chuyển sang bất động sản đầu tư

– Thanh khô lý, nhượng bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị sót lại của TSCĐ

hữu hình

– Tại ngày đầu năm

– Tại ngày hết năm

– Giá trị còn sót lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đang dùng để thế chấp vay vốn, cầm đồ đảm bảo an toàn các khoản vay:

– Ngulặng giá chỉ TSCĐ cuối năm đã khấu hao không còn dẫu vậy vẫn còn đấy sử dụng:

– Nguim giá TSCĐ thời điểm cuối năm hóng thanh khô lý:

– Các cam kết về việc mua, buôn bán TSCĐ hữu hình có mức giá trị bự trong tương lai:

– Các cầm biến hóa về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, sút gia sản cố định mướn tài chính:

Khoản mụcNhà cửa ngõ, đồ gia dụng loài kiến trúcMáy móc, thiết

bị

Phương thơm luôn tiện vận tải, truyền

dẫn

TSCĐ hữu hình khácTài sản thắt chặt và cố định vô

hình

Tổng cộng

Nguim giá bán TSCĐ mướn tài chính
Số dư đầu năm
– Thuê tài bao gồm vào năm

– Mua lại TSCĐ mướn tài chính

– Tăng khác

– Trả lại TSCĐ mướn tài chính

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
– Khấu hao vào năm

– Mua lại TSCĐ thuê tài chính

– Tăng khác

– Trả lại TSCĐ thuê tài chính

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính
– Tại ngày đầu năm

– Tại ngày cuối năm

* Tiền thuê gây ra thêm được ghi dấn là chi phí trong năm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được cài tài sản:

10- Tăng, bớt gia sản cố định vô hình:

Khoản mục

Quyền

sử dụng đất

Quyền phát

hành

Bản quyền, bằng

sáng sủa chế

TSCĐ vô hình dung khácTổng cộng
Ngulặng giá bán TSCĐ vô hình
Số dư đầu năm
– Mua vào năm

– Tạo ra từ nội cỗ doanh nghiệp

– Tăng vì chưng phù hợp nhất gớm doanh

– Tăng khác

– Thanh khô lý, nhượng bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
– Khấu hao vào năm

– Tăng khác

– Thanh hao lý, nhượng bán

– Giảm khác

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Số dư cuối năm
Giá trị còn sót lại của TSCĐ vô hình
– Tại ngày đầu năm

– Tại ngày cuối năm

* Ttiết minh số liệu cùng giải trình khác:

11- Chi phí sản xuất cơ phiên bản dlàm việc dang:Cuối nămĐầu năm
– Tổng số chi phí XDCB dsinh hoạt dang:
Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình…………..

+ Công trình…………..

+…………………….…

… …

12- Tăng, sút nhà đất đầu tư:

Khoản mục

Số

đầu năm

Tăng

vào năm

Giảm

vào năm

Số

cuối năm

Nguyên giá BDS đầu tư
– Quyền sử dụng đất

– Nhà

– Nhà cùng quyền sử dụng đất

– Trung tâm hạ tầng

Giá trị hao mòn lũy kế
– Quyền áp dụng đất

– Nhà

– Nhà và quyền áp dụng đất

– Trung tâm hạ tầng

Giá trị còn sót lại của bất động sản

đầu tư

– Quyền sử dụng đất

– Nhà

– Nhà với quyền thực hiện đất

– Trung tâm hạ tầng

* Thuyết minc số liệu với giải trình khác:

-…………..

13- Đầu tứ dài hạn khác:

– Đầu tứ cổ phiếu

– Đầu bốn trái phiếu

– Đầu bốn tín phiếu, kỳ phiếu

– Cho vay mượn dài hạn

– Đầu tư lâu năm khác

Cuối năm

Đầu năm

Cộng
14- Ngân sách trả trước lâu năm hạnCuối nămĐầu năm
– giá cả trả trước về thuê chuyển động TSCĐ
– giá thành Thành lập doanh nghiệp

– giá thành nghiên cứu có giá trị lớn

– giá cả mang lại quá trình xúc tiến không đủ tiêu chuẩn ghi thừa nhận là TSCĐ vô hình

– …

Cộng
 15- Vay và nợ nđính hạnCuối nămĐầu năm
– Vay nđính thêm hạn

– Nợ lâu dài mang lại hạn trả

Cộng
16- Thuế và những khoản phải nộp công ty nướcCuối nămĐầu năm
– Thuế quý hiếm gia tăng

– Thuế tiêu trúc đặc biệt

– Thuế xuất, nhập khẩu

– Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

– Thuế các khoản thu nhập cá nhân

– Thuế tài nguyên

– Thuế nhà đất với tiền thuê đất

– Các loại thuế khác

– Các khoản chi phí, lệ mức giá cùng những khoản nên nộp khác

Cộng
17- Chi phí nên trảCuối nămĐầu năm
– Trích trước ngân sách chi phí lương vào thời gian nghỉ phép

– Ngân sách chi tiêu thay thế sửa chữa to TSCĐ

– Ngân sách vào thời gian xong tởm doanh

– …

Cộng
18- Các khoản phải trả, cần nộp thời gian ngắn khácCuối nămĐầu năm
– Tài sản thừa ngóng giải quyết

– Kinch tổn phí công đoàn

– Bảo hiểm xóm hội

– Bảo hiểm y tế

– Phải trả về cổ phần hoá

– Nhận ký kết quỹ, ký kết cược nđính thêm hạn

– Doanh thu không thực hiện

– Các khoản đề nghị trả, nên nộp khác

Cộng

19- Phải trả dài hạn nội bộCuối nămĐầu năm
– Vay dài hạn nội bộ

-…

– Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

 20- Vay cùng nợ nhiều năm hạnCuối nămĐầu năm
a – Vay nhiều năm hạn

– Vay ngân hàng

– Vay đối tượng người dùng khác

– Trái phiếu phát hành

b – Nợ nhiều năm hạn

– Thuê tài chính

– Nợ lâu dài khác

Cộng
c- Các số tiền nợ thuê tài chính

Năm nayNăm trước
Thời hạnTổng khoản thanh hao toán tiền mướn tài chínhTrả tiền

 lãi thuê

Trả nợ

 gốc

Tổng khoản thanh toán chi phí mướn tài chínhTrả tiền lãi thuêTrả nợ

gốc

Từ một năm trnghỉ ngơi xuống
Trên 1 năm đến 5 năm
Trên 5 năm
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế các khoản thu nhập hoãn lại phải trả

 a- Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại:

Cuối nămĐầu năm
– Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại tương quan đến

khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

– Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến

khoản lỗ tính thuế không sử dụng

– Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại liên quan đến

khoản ưu tiên tính thuế chưa sử dụng

– Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại

đã có được ghi nhấn từ bỏ những năm trước

 Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại
b- Thuế thu nhập hoãn lại yêu cầu trả

Cuối nămĐầu năm
– Thuế thu nhập hoãn lại yêu cầu trả phát sinh trường đoản cú các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

– Khoản trả nhập thuế các khoản thu nhập hoãn lại cần trả đã được ghi thừa nhận từ bỏ những năm trước

– Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn nhà sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn công ty tải

Vốn đầu tư của chủ ssinh hoạt hữuThặng dư vốn cổ phầnVốn không giống của nhà snghỉ ngơi hữuCổ phiếu quỹChênh lệch nhận xét lại tài sảnChênh lệch

tỷ giá

ân hận đoái

Nguồn vốn

đầu tư XDCB

Cộng

A123456789
Số dư đầu năm trước

– Tăng vốn vào

năm trước

– Lãi trong

năm trước

– Tăng khác

– Giảm vốn trong

năm trước

– Lỗ vào năm

trước

– Giảm khác

Số dư cuối năm kia Số dư đầu năm nay
– Tăng vốn trong

năm nay

– Lãi trong năm nay

– Tăng khác

– Giảm vốn trong

năm nay

– Lỗ trong thời điểm nay

– Giảm khác

Số dư cuối năm nay

b- Chi ngày tiết vốn đầu tư chi tiêu của nhà sở hữuCuối nămĐầu năm
– Vốn góp của Nhà nước

– Vốn góp của những đối tượng khác

– …

Cộng
* Giá trị trái phiếu sẽ chuyển thành CP vào năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn cùng với các chủ tải cùng phân păn năn cổ tức, chia lợi nhuậnNăm nayNăm trước
– Vốn đầu tư chi tiêu của nhà slàm việc hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp bớt trong năm

+ Vốn góp cuối năm

– Cổ tức, ROI sẽ chia

d- Cổ tức

– Cổ tức đã ra mắt sau ngày xong kỳ kế toán thù năm:

+ Cổ tức đang chào làng trên CP phổ thông:……………..

+ Cổ tức đang công bố trên cổ phiếu ưu đãi:………………

– Cổ tức của cổ phiếu chiết khấu lũy kế chưa được ghi nhận:…….

đ- Cổ phiếuCuối nămĐầu năm
– Số lượng cổ phiếu ĐK phân phát hành

– Số lượng CP đang xuất kho công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

– Số lượng CP được download lại

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

– Số lượng cổ phiếu đã lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá bán CP đã lưu hành :…………………………

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

Quỹ đầu tư chi tiêu phạt triểnQuỹ dự trữ tài chínhQuỹ khác nằm trong vốn chủ ssống hữu

* Mục đích trích lập và thực hiện những quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập với chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi dấn thẳng vào Vốn chủ thiết lập theo nguyên tắc của các chuẩn mực kế tân oán ví dụ.

23- Nguồn kinh phíNăm nayNăm trước
– Nguồn kinh phí đầu tư được cấp cho trong năm
– Chi sự nghiệp(…)(…)
– Nguồn kinh phí còn sót lại cuối năm

24- Tài sản mướn ngoàiCuối nămĐầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài

– TSCĐ thuê ngoài

– Tài sản không giống thuê ngoài

(2)- Tổng số chi phí mướn về tối thiểu trong tương lai của thích hợp đồng mướn chuyển động tài sản không hủy ngang theo những thời hạn

– Từ một năm trngơi nghỉ xuống

– Trên một năm cho 5 năm

– Trên 5 năm

VI – tin tức bổ sung cập nhật cho những khoản mục trình bày vào Báo cáo kết quả chuyển động sale

(Đơn vị tính:………….)

Năm nayNăm trước
25- Tổng lợi nhuận bán hàng với cung cấp các dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

– Doanh thu phân phối hàng

– Doanh thu cung cấp dịch vụ

– Doanh thu hợp đồng thi công (Đối với doanh nghiệp lớn bao gồm hoạt động xây lắp)

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi dìm vào kỳ;

+ Tổng lệch giá luỹ kế của vừa lòng đồng sản xuất được ghi nhấn mang lại thời khắc lập report tài chính;

26- Các khoản sút trừ lệch giá (Mã số 02)

Trong đó:

– Chiết khấu thương thơm mại

– Giảm giá hàng bán

– Hàng chào bán bị trả lại

– Thuế GTGT buộc phải nộp (phương thức trực tiếp)

– Thuế tiêu trúc quánh biệt

– Thuế xuất khẩu

27- Doanh thu thuần về bán hàng với cung cấp hình thức (Mã số 10)

Trong đó:

– Doanh thu thuần hiệp thương sản phẩm, mặt hàng hóa

– Doanh thu thuần đàm phán các dịch vụ

28- Giá vốn sản phẩm cung cấp (Mã số 11)Năm nayNăm trước
– Giá vốn của hàng hóa đã bán

– Giá vốn của thành phẩm sẽ bán

– Giá vốn của dịch vụ đang cung cấp

– Giá trị còn lại, chi phí nhượng phân phối, thanh khô lý của

BĐS đầu tư chi tiêu đang bán

– Chi tiêu marketing Bất động sản đầu tư

– Hao hụt, mất non sản phẩm tồn kho

– Các khoản chi phí vượt mức bình thường

– Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

(…)

(…)

Cộng

29 – Doanh thu hoạt động tài chủ yếu Mã số 21)Năm nayNăm trước
– Lãi tiền gửi, chi phí mang lại vay

– Lãi chi tiêu trái khoán, kỳ phiếu, tín phiếu

– Cổ tức, lợi nhuận được chia

– Lãi bán ngoại tệ

– Lãi chênh lệch tỷ giá chỉ đang thực hiện

– Lãi chênh lệch tỷ giá chỉ chưa thực hiện

– Lãi bán hàng trả chậm

– Doanh thu hoạt động tài thiết yếu khác

Cộng

30- Chi tiêu tài thiết yếu (Mã số 22)Năm nayNăm trước
– Lãi chi phí vay

– Chiết khấu tkhô hanh tân oán, lãi bán hàng trả chậm

– Lỗ vì chưng tkhô giòn lý những khoản đầu tư chi tiêu thời gian ngắn, dài hạn

– Lỗ chào bán nước ngoài tệ

– Lỗ chênh lệch tỷ giá đang thực hiện

– Lỗ chênh lệch tỷ giá không thực hiện

– Dự chống Giảm ngay những khoản đầu tư ngắn hạn, nhiều năm hạn

– giá thành tài bao gồm khác

Cộng

31- giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành (Mã số 51)Năm nayNăm trước
– Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tính bên trên thu nhập chịu đựng thuế năm hiện hành
– Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lớn của những năm trước vào ngân sách thuế thu nhập hiện tại hành năm nay
– Tổng chi phí thuế các khoản thu nhập công ty lớn hiện tại hành

32- giá thành thuế thu nhập công ty lớn hoãn lại (Mã số 52)Năm nayNăm trước
– Ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tạo ra trường đoản cú những khoản chênh lệch tạm thời buộc phải Chịu đựng thuế
– Ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc trả nhập tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại
– Thu nhập thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại tạo ra từ bỏ những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ(…)(…)
– Thu nhập thuế các khoản thu nhập công ty lớn hoãn lại phát sinh từ bỏ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng(…)(…)
– Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tạo nên từ các việc trả nhập thuế thu nhập cá nhân hoãn lại cần trả(…)(…)
– Tổng chi phí thuế thu nhập cá nhân công ty lớn hoãn lại

33- Chi tiêu chế tạo, sale theo yếu hèn tốNăm nayNăm trước
– Ngân sách nguyên liệu, đồ liệu

– Chi tiêu nhân công

– Chi tiêu khấu hao gia tài nỗ lực định

– giá thành các dịch vụ cài đặt ngoài

– Chi phí không giống bằng tiền

Cộng

VII. Thông tin bổ sung cập nhật cho các khoản mục trình diễn trong Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

(Đơn vị tính:……………..)

Các thanh toán ko bằng tiền tác động cho báo cáo lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ cùng những khoản chi phí bởi vì doanh nghiệp lớn nắm giữ tuy vậy không được sử dụng
Năm nayNăm trước
a-Mua gia tài bằng cách dấn những số tiền nợ liên quan thẳng hoặc thông qua nghiệp vụ dịch vụ thuê mướn tài chính:

– Mua công ty lớn thông qua sản xuất cổ phiếu:

– Chuyển nợ thành vốn chủ ssống hữu:

b-Mua cùng thanh khô lý cửa hàng nhỏ hoặc đơn vị chức năng marketing khác vào kỳ báo cáo.

– Tổng quý hiếm thiết lập hoặc thanh lý;

– Phần quý giá thiết lập hoặc thanh khô lý được thanh hao toán thù bằng tiền cùng các khoản tương đương tiền;

– Số tiền cùng các khoản tương tự chi phí thực tất cả vào đơn vị nhỏ hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh khô lý;

– Phần cực hiếm gia tài (Tổng thích hợp theo từng một số loại tài sản) cùng nợ đề xuất trả chưa phải là tiền cùng những khoản tương đương tiền trong đơn vị bé hoặc đơn vị sale không giống được cài hoặc tkhô hanh lý trong kỳ.

c-Trình bày giá trị và nguyên nhân của những khoản tiền với tương đương chi phí Khủng vày doanh nghiệp nắm giữ dẫu vậy ko được thực hiện do có sự giảm bớt của quy định hoặc các buộc ràng không giống nhưng công ty lớn nên triển khai.

VIII. Những ban bố khác

Những khoản nợ ẩn chứa, khoản cam đoan cùng gần như lên tiếng tài chính khác:……………….Những sự kiện phát sinh sau ngày xong kỳ kế toán năm:……………………………………..tin tức về các bên liên quan:……………………………………………………………………………Trình bày tài sản, doanh thu, tác dụng sale theo phần tử (theo nghành nghề dịch vụ kinh doanh hoặc Khu Vực địa lý) theo lao lý của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo cỗ phận”(2):……………………….Thông tin so sánh (những biến đổi về lên tiếng trong report tài bao gồm của các niên độ kế tân oán trước):……………………………………………………………………………………………………………..Thông tin về hoạt động liên tục:…………………………………………………………………………..Những thông tin không giống. (3)…………………………………………………………………………………. Lập, ngày … tháng … năm ……

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:

(1) Những tiêu chuẩn không tồn tại thông báo, số liệu thì chưa hẳn trình diễn tuy thế ko được đánh lại số lắp thêm trường đoản cú tiêu chí.

(2) Chỉ áp dụng cho công ty niêm yết.

Xem thêm: Game Cửu Dương Thần Công Mobile Cho Android, Cửu Dương Thần Công

(3) Doanh nghiệp được trình bày thêm các ban bố không giống xét thấy quan trọng cho những người sử dụng report tài bao gồm.