Linksvip là khối hệ thống Getlink Vip hàng đầu nước ta hiện nay, nhiều người vẫn áp dụng, mình vừa tải thông tin tài khoản này mang lại các bạn áp dụng, các bạn đổi pass vẫn cần sử dụng bình thường