Tên thủ tục Thẩm định report nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP vì nhà chi tiêu đề xuất Lĩnh vực Đầu tứ theo phương thức đối tác công tư Địa chỉ tiếp nhận Cơ quan thực hiện Hội đồng quần chúng. # tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp cho Tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng đánh giá và thẩm định cấp các đại lý Cách thức thực hiện Trực tiếp Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân Trình trường đoản cú thực hiện Trình trường đoản cú lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi với phê duyệt dự án được thực hiện như sau:

- Nhà chi tiêu tổ chức lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi căn cứ đưa ra quyết định chủ trương đầu tư, gởi cơ quan gồm thẩm quyền.- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực trực thuộc được giao tiến hành nhiệm vụ thẩm định dự án công trình tổ chức thẩm định report nghiên cứu giúp khả thi.- quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh phê duyệt dự án công trình thuộc thẩm quyền đưa ra quyết định chủ trương chi tiêu của Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh.

Bạn đang xem: Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

Thời hạn giải quyết Trực tiếp - thời gian thẩm định: không quá 60 ngày. - thời hạn phê duyệt: không thật 15 ngày.

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ nước sơ - Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu giúp khả thi dự án PPP bởi nhà đầu tư đề xuất bao gồm:Tên giấy tờ
Mẫu đơn, tờ khai
Số lượng+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê cẩn thận dự án; Bản chính: 1Bản sao: 9+ báo cáo nghiên cứu giúp khả thi; Phu luc III Mau so 01.docxBản chính: 1Bản sao: 9+ quyết định chủ trương đầu tư; Bản chính: 1Bản sao: 9+ đưa ra quyết định phê duyệt hiệu quả lựa lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu (trường hợp dự án công trình ứng dụng công nghệ cao, technology mới); Bản chính: 1Bản sao: 9+ Văn bạn dạng thỏa thuận thân cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tư về câu hỏi giao nhà đầu tư lập report nghiên cứu giúp khả thi (bao bao gồm trường hợp dự án ứng dụng technology cao, công nghệ mới); Bản chính: 1Bản sao: 9+ Tài liệu pháp lý khác có tương quan của dự án. Phu luc I.docxBản chính: 1Bản sao: 9+ Văn bạn dạng đề nghị thẩm định; Bản chính: 1Bản sao: 9- hồ sơ kiến nghị phê duyệt dự án PPP do nhà chi tiêu đề xuất bao gồm:Tên giấy tờ
Mẫu đơn, tờ khai
Số lượng
+ Tờ trình ý kiến đề nghị phê chú tâm dự án; Bản chính: 1Bản sao: 9
+ Dự thảo quyết định phê ưng chuẩn dự án; Phu luc III Mau so 03.docxBản chính: 1Bản sao: 9
+ báo cáo nghiên cứu giúp khả thi; Phu luc III Mau so 01.docxBản chính: 1Bản sao: 9
+ báo cáo thẩm định report nghiên cứu giúp khả thi; Phu luc III Mau so 02.docxBản chính: 1Bản sao: 9
+ đưa ra quyết định chủ trương đầu tư; Bản chính: 1Bản sao: 9
+ quyết định phê duyệt tác dụng lựa lựa chọn nhà chi tiêu (trường hợp dự án công trình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); Bản chính: 1Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp luật khác có tương quan của dự án. Phu luc I.docxBản chính: 1Bản sao: 9
Số lượng cỗ hồ sơ 01 bộ Yêu mong - điều kiện Không có. Căn cứ pháp lý

Quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một vài điều của Luật đầu tư theo phương thức đối tác doanh nghiệp công tư và chắt lọc nhà đầu tư chi tiêu Số: 35/2021/NĐ-CP

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Số: 64/2020/QH14

Biểu chủng loại đính kèm Kết quả thật hiện - report thẩm định report nghiên cứu vớt khả thi dự án công trình PPP vày nhà chi tiêu đề xuất.- ra quyết định phê duyệt dự án PPP vì chưng nhà đầu tư đề xuất.
Tôi mong hỏi thủ tục thẩm định report nghiên cứu giúp khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng cấp cho tỉnh tiên tiến nhất được thực hiện như thế nào? - thắc mắc của chị B.Y (Tây Ninh)
*
Nội dung bao gồm

Thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu vớt khả thi chi tiêu xây dựng tiên tiến nhất được thực hiện như vậy nào?

Tại tiểu mục 1 Mục II giấy tờ thủ tục hành chính ban hành kèm theo quyết định 1105/QĐ-BXD năm 2023 gồm nêu rõ giấy tờ thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu vãn khả thi chi tiêu xây dựng tiên tiến nhất được triển khai như sau:

- Người ý kiến đề xuất thẩm định nộp trực tiếp hoặc qua thương mại & dịch vụ bưu bao gồm hoặc trực tuyến đường 01 cỗ hồ sơ kiến nghị thẩm định report nghiên cứu khả thi chi tiêu xây dựng mang đến Trung tâm giao hàng hành chính công của tỉnh giấc hoặc bộ phận tiếp nhận cùng trả kết quả giải quyết TTHC của Sở tạo ra hoặc Sở Giao thông vận tải (hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ - Xây dựng) hoặc Sở công thương nghiệp hoặc Sở NN&PTNT hoặc Ban làm chủ khu công nghiệp, khu vực chế xuất, khu technology cao, khu tởm tế. Sau đây gọi bình thường là Cơ quan trình độ về xây dừng của tỉnh.

- trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc sau khi đón nhận hồ sơ, cơ quan trình độ về xây dựng có trách nhiệm:

+ gửi văn bạn dạng yêu cầu bổ sung cập nhật hồ sơ.

+ Trả lại hồ nước sơ thẩm định và đánh giá và gồm văn phiên bản nêu rõ lý do phủ nhận thực hiện tại thẩm định trong các trường hợp: không nên với thẩm quyền của cơ quan trình độ chuyên môn về kiến thiết hoặc người ý kiến đề xuất thẩm định sai thẩm quyền theo giải pháp tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, sung trên Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; không thuộc đối tượng người sử dụng phải đánh giá tại cơ quan trình độ chuyên môn về xây dựng; làm hồ sơ trình đánh giá và thẩm định không bảo đảm an toàn về tính pháp lý hoặc chưa phù hợp lệ.

+ nhờ cất hộ văn phiên bản đến các cơ quan bao gồm thẩm quyền về phòng cháy chữa trị cháy để thực hiện lấy chủ kiến về chiến thuật phòng cháy, chữa trị cháy của xây cất cơ sở (trường đúng theo chủ đầu tư có yêu cầu).

- trong thời hạn đôi mươi ngày kể từ ngày nhận thấy yêu ước của cơ quan trình độ về xây dựng, ví như người đề xuất thẩm định không thực hiện việc bổ sung cập nhật hồ sơ thì cơ quan trình độ về thành lập dừng bài toán thẩm định, người đề xuất thẩm định trình đánh giá và thẩm định lại khi tất cả yêu cầu.

- Trong quy trình thẩm định, cơ quan trình độ về xây dựng gồm quyền tạm dừng thẩm định (không thừa 01 lần) và thông tin kịp thời bằng văn bản đến người đề xuất thẩm định những lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong câu chữ hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra tóm lại thẩm định. Ngôi trường hợp các lỗi, không đúng sót nêu trên tất yêu khắc phục được trong thời hạn trăng tròn ngày thì cơ quan trình độ về tạo ra dừng bài toán thẩm định, người ý kiến đề xuất thẩm định trình thẩm định và đánh giá lại khi có yêu cầu.

- trong thời hạn không thực sự 80 ngày (đối với dự án đặc biệt quan trọng quốc gia không sử dụng vốn đầu tư công), 35 ngày (đối với dự án nhóm A), 25 ngày (đối với dự án nhóm B), 15 ngày (đối với dự án nhóm C) tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo lệ, cơ quan trình độ về chế tạo ra văn bản thông báo kết quả thẩm định kèm theo hồ sơ bản vẽ được đóng góp dấu.

Xem thêm: Nghiên cứu hình 27.1 sau đó điền tên, nghiên cứu hình 27

*

Thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi chi tiêu xây dựng cấp cho tỉnh tiên tiến nhất được thực hiện như vậy nào?

Hồ xét xử sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu giúp khả thi đầu tư xây dựng bao hàm những gì?

Tại tè mục 1 Mục II giấy tờ thủ tục hành chính ban hành kèm theo ra quyết định 1105/QĐ-BXD năm 2023 bao gồm nêu rõ hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu vãn khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng bao gồm:

- Tờ trình thẩm định report nghiên cứu vớt khả thi chi tiêu xây dựng theo mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

- Văn phiên bản về chủ trương đầu tư chi tiêu xây dựng công trình theo quy định luật pháp về đầu tư, đầu tư chi tiêu công, đầu tư chi tiêu theo phương thức công ty đối tác công tư.

- quyết định lựa lựa chọn phương án xây đắp kiến trúc thông qua thi tuyển theo cách thức và phương án kiến tạo được chắt lọc kèm theo (nếu gồm yêu cầu).

- Văn bản/quyết định phê chăm chút và bản vẽ dĩ nhiên (nếu có) của một trong những loại quy hướng sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt; quy hướng có tính chất kỹ thuật siêng ngành không giống theo cơ chế của quy định về quy hoạch; phương án tuyến công trình, vị trí dự án công trình được cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền chấp thuận; quy hoạch phân quần thể xây dựng đối với trường hợp không tồn tại yêu ước lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Văn bạn dạng ý kiến về giải pháp phòng cháy và trị cháy của thi công cơ sở; văn bản kết quả triển khai thủ tục về đánh giá tác động môi trường thiên nhiên hoặc giấy phép môi trường thiên nhiên theo chính sách của lao lý về đảm bảo an toàn môi ngôi trường (nếu có yêu ước theo biện pháp của quy định về phòng cháy và chữa trị cháy, bảo vệ môi trường).

Các thủ tục về chống cháy và trị cháy, đảm bảo môi ngôi trường được triển khai theo hiệ tượng đồng thời, ko yêu cầu đề xuất xuất trình các văn bản này tại thời gian trình hồ sơ thẩm định, nhưng đề nghị có tác dụng gửi cơ quan trình độ về xây dừng trước thời hạn thông báo tác dụng thẩm định 05 ngày làm việc. Trường hòa hợp chủ chi tiêu có yêu thương cầu tiến hành thủ tục lấy ý kiến về phương án phòng cháy và chữa trị cháy của thi công cơ sở theo phương pháp một cửa ngõ liên thông lúc thẩm định report nghiên cứu vớt khả thi chi tiêu xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dừng thì chủ đầu tư chi tiêu nộp bổ sung cập nhật 01 bộ hồ sơ theo công cụ của luật pháp về chống cháy và trị cháy.

- các văn bạn dạng thỏa thuận, chứng thực về đấu nối hạ tầng nghệ thuật của dự án; văn bạn dạng chấp thuận độ cao công trình theo điều khoản của chính phủ về làm chủ độ cao chướng ngại vật sản phẩm không và những trận địa quản lí lý, bảo vệ vùng trời tại việt nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng người sử dụng có yêu mong lấy chủ ý thống tốt nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình xây dựng tại quy trình phê chú ý quy hoạch xây dựng) (nếu có).

- các văn bản pháp lý không giống có tương quan (nếu có).

- hồ nước sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng; kiến tạo cơ sở hoặc thi công khác theo thông thường quốc tế giao hàng lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gồm phiên bản vẽ cùng thuyết minh); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu vận dụng cho dự án.

- Danh sách các nhà thầu dĩ nhiên mã số chứng chỉ năng lực trong phòng thầu khảo sát, bên thầu lập kiến tạo cơ sở, công ty thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng từ hành nghề chuyển động xây dựng của các chức danh nhà nhiệm khảo sát xây dựng; nhà nhiệm, nhà trì các bộ môn thiết kế, lập tổng vốn đầu tư; công ty nhiệm, nhà trì thẩm tra.

- Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư chi tiêu công, vốn công ty nước ngoài đầu tư chi tiêu công có yêu ước xem xét tổng mức vốn đầu tư, hồ sơ trình thẩm định và đánh giá còn nên có những nội dung sau: tổng vốn đầu tư; các thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan; báo giá, hiệu quả thẩm định vị (nếu có).

Thời hạn giải quyết thẩm định báo cáo nghiên cứu vãn khả thi chi tiêu xây dựng là bao lâu?

Tại tè mục 1 Mục II thủ tục hành chính ban hành kèm theo quyết định 1105/QĐ-BXD năm 2023 bao gồm nêu rõ thời hạn giải quyết và xử lý thẩm định báo cáo nghiên cứu vãn khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng như sau:

- dự án nhóm A không thực sự 35 ngày, dự án nhóm B không thật 25 ngày, dự án nhóm C không thật 15 ngày tính từ lúc ngày dấn đủ hồ sơ thích hợp lệ.