Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


- Tổng thích hợp lực là phép sửa chữa thay thế các lực tính năng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống giống như các lực ấy.

Bạn đang xem: Phân tích lực

- Lực sửa chữa thay thế gọi là đúng theo lực

- Về phương diện toán học, ta có: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 + ...)

- Xét một đồ dùng chịu công dụng đồng thời của nhị lực (overrightarrow F_1 ) và (overrightarrow F_2 ), ta bao gồm hợp lực của hai lực này là (overrightarrow F )

=> (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

* Trường thích hợp 1: (overrightarrow F_1 ) cùng (overrightarrow F_2 ) cùng chiều

=> F = F1 + F2

* Trường phù hợp 2: (overrightarrow F_1 ) với (overrightarrow F_2 ) ngược chiều

=> (F = left| F_1 - F_2 ight|)

* Trường đúng theo 3: (overrightarrow F_1 ) và (overrightarrow F_2 ) vuông góc

=> (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 )

* Trường thích hợp 4: ((overrightarrow F_1 ;overrightarrow F_2 ) = alpha )

 

*

=> (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2.F_1.F_2.cos alpha )

II. Những lực thăng bằng và không cân bằng

1. Những lực cân bằng

 

*

- lúc tổng hợp những lực công dụng lên vật bởi 0 thì lực công dụng lên đồ dùng là những lực cân đối ở trạng thái cân nặng bằng.

2. Những lực không cân nặng bằng

- Khi vừa lòng lực của các lực không giống 0 thì các lực này không cân bằng. Hòa hợp lực hay những lực không cân đối này chức năng vào một vật có thể làm thay đổi vận tốc của vật.

Xem thêm: Bình luận gì cho ngầu, cap ấn tượng về tình yêu, cuộc sống, những câu nói hay để đăng ảnh lên facebook

III. đối chiếu lực

Phân tích lực là phép thay thế sửa chữa một lực thành nhị lực yếu tắc có tác dụng giống giống hệt như lực ấy

1. Quy tắc

- Thường so với lực thành nhị lực vuông góc cùng với nhau nhằm thành phần này sẽ không có chức năng nào theo phương của lực nguyên tố kia.

- so sánh lực là phép làm ngược lại với tổng vừa lòng lực tuy nhiên chỉ được áp dụng vào trường phù hợp riêng nêu ngơi nghỉ trên

 

*

2. Chú ý

Chỉ khi xác định được một lực có công dụng theo nhị phương vuông góc nào thì mới có thể phân tích lực theo nhị phương vuông góc đó.