Trong thời hạn hoạt động vui chơi của Doanh nghiệp hoạt động vẫn có rất nhiều tờ knhị, báo cáo, quá trình rất cần phải triển khai đối với Cơ quan liêu Thuế. Và để tránh các Việc nlỗi nộp thiếu thốn cùng nộp chậm trễ tờ knhì, report dẫn cho khủng hoảng phạt không xứng đáng tất cả. suviec.com xin mang đến xin phép được gửi đến quý Doanh Nghiệp, kế toán thù với độc giả kế hoạch nộp những một số loại Báo cáo thuế năm 2019 sau:

*

Căn cứ pháp luật tự các Thông tứ, Nghị định:

Luật Kế tân oán 2003, Luật kế toán thù 2015Nghị định 139/2016/NĐ-CP lý lẽ về lệ chi phí môn bài.Thông tứ 156/2013/TT-BTC trả lời Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP..Thông tư 39/2014/TT-BTC gợi ý thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CPhường cùng 04/2014/NĐ-CPhường công cụ về hóa đối chọi bán hàng hóa, đáp ứng hình thức.Thông tư 151/2014/TT-BTC giải đáp thực hiện Nghị định 91/2014/NĐ-CPhường sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều tại Nghị định hiện tượng về thuế.


Nội dung


Lịch nộp những loại báo cáo thuế 2019
STT

Thời hạn nộp

Kê knhì theo tháng

Kê khai theo Quý

– BC thực trạng thực hiện hóa solo Quý IV/2018

– Nộp chi phí thuế môn bài xích 2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2018

– Tờ knhị thuế GTcông nhân Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế TNDoanh Nghiệp tạm bợ tính Quý IV/2018

– BC thực trạng sử dụng hóa solo Quý IV/2018

– Quyết toán thù thuế TNcông nhân 2018

– Quyết toán thù thuế TNCN 2018

– BC tình hình sử dụng hóa solo Quý I/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý I/2019

– Tờ knhì thuế TNCN Quý I/2019

– Nộp chi phí thuế TNDoanh Nghiệp tạm tính Quý I/2019

– BC tình trạng thực hiện hóa đối chọi Quý II/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý II/2019

– Tờ knhị thuế TNCN Quý II/2019

– Nộp tiền thuế TNDoanh Nghiệp tạm thời tính Quý II/2019

– BC tình hình sử dụng hóa solo Quý III/2019

– Tờ knhì thuế GTGT Quý III/2019

– Tờ knhì thuế TNCN Quý III/2019

– Nộp chi phí thuế TNDoanh Nghiệp trợ thì tính Quý III/2019

– Tờ knhị thuế TNCN tháng 11/2019

Thời hạn nộp Thuế môn bài bác năm 2019: Với Doanh nghiệp bắt đầu thành lập:Doanh nghiệp đang có chuyển động cung cấp tởm doanh: Thời hạn nộp tờ knhị lệ giá tiền môn bài bác chậm nhất là ngày sau cùng của tháng.Doanh nghiệp chưa tồn tại chuyển động thêm vào ghê doanh: Thời hạn nộp tờ knhì lệ giá thành môn bài xích chậm nhất là trong khoảng 30 ngày, kể từ ngày thừa nhận giấy đăng ký sale.

Với Doanh nghiệp đã hoạt động: