Sách Chứng Khoán PDF - Kho 100 tài liệu bệnh khoán - Tải MIỄN PHÍ, Sách Chứng Khoán Tiếng Anh

Sách triệu chứng khoán: Làm vậy nào để nghĩ nhỏng Benjamin Grasay đắm với đầu tư nlỗi Warren Buffett – Tiếng Anh
Bạn đang xem: Đầu tư tài chính pdf

*

Howard Marks là 1 trong những giáo sư. Ông bước thoát ra khỏi lĩnh vực hàn lâm, bác bỏ định hướng thị phần hiệu quả, (sách tmê mệt khảo) để phân tích về đầu tư giá trị. Nên những nghiên cứu và phân tích của ông về Grasay mê và Buffett chứa đựng rất nhiều bài học hội chứng khân oán tốt đến gần như nhà <…>
Posted in Sách Chứng Khoán thù PDF - Kho 100 tài liệu hội chứng khân oán - Tải MIỄN PHÍ, Sách Chứng Khoán thù Tiếng Anh|Tagged Đầu tứ quý giá, Sách
Sách Chứng Khoán thù PDF - Kho 100 tư liệu chứng khoán thù - Tải MIỄN PHÍ, Sách Chứng Khân oán Tiếng Anh

Sách The most important thing của Howard Marks
Xem thêm: Sinh Nhật 8 Tuổi Quà Sinh Nhật Liên Minh 2019, Sinh Nhật 8 Tuổi Quà Free Đầy

*

Howard Marks đã làm chủ tới 77 tỷ đô la. Chỉ vậy thôi cũng đáng nhằm đọc rồi