Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiếng Anh là Gì? Tên Viết tắt công ty được viết như thế nào? Vui lòng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để có câu trả lời nhé


Công ty Trách nhiệm hữu hạn là gì?

*

Quy định đặt tên công ty bằng tiếng Việt như thế nào?

Luật doanh nghiệp quy định tên công ty bằng tiếng Việt như sau:

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Bạn đang xem: Công ty tnhh dịch sang tiếng anh

2. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 39, 40 và 42 của Luật Doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh có 2 cách viết như sau: Limited Liability Company (viết tắt là LLC) hoặc Company Limited (viết tắt là Co., Ltd)

Tên công ty bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Tên công ty trách hiệm hữu hạn tiếng Anh sẽ được đặt như sau:

Tên tiếng Anh: Anh là Huy Hoang Company Limited

Tên viết tắt: Huy Hoang Co., Ltd

– Ví dụ 2: Tên Công ty Tiếng Anh bao gồm loại hình kinh doanh + Ngành nghề kinh doanh + Danh từ riêng

Tên tiếng Anh: Huy Hoang Trading and Service Company Limited

Tên viết tắt: Huy Hoang Trading and Service Co., Ltd

*

Tên Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh viết tắt là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng Anh.

Xem thêm: Làm Sao Để Biết Chó Mang Thai Bao Lâu, Cách Chăm Sóc Hiệu Quả Nhất

Ví dụ:

Tên tiếng Anh: HOANG PHI INVESTMENT CONSULTANCY AND INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: HOANG PHI INVEST & I.P


Tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh phổ biến hiện nay

Cung tham khảo một số tên Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng Anh thông dụng nhất hiện nay theo nội dung bên dưới nhé.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tiếng Anh là gì?

Tên tiếng việt: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch Vụ Bùi Gia

Tên tiếng Anh: Bui Gia Trading Service Company Limited

Tên viết tắt: Bui Gia Trading Service Co., Ltd

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Anh là gì?

Ví dụ: tên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tên tiếng việt: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bùi Gia

Tên tiếng Anh: Bui Gia One Member Company Limited

Tên viết tắt: Bui Gia Co., Ltd