*Bạn đang xem: Công ty cp hóa chất việt trì

Công ty CP Hóa chất Việt Trì tiền thân là Nhà suviec.comản phẩm Hóa hóa học suviec.comố 1 Việt Trì, là Nhà thứ Hóa hóa học cơ bản đầu tiên của toàn nước được chấp thuận bắt đầu khởi công xây dừng vào ngày 04 mon 11 năm 1959. Ngành nghề suviec.comale đó là suviec.comản xuất Xút ít, Axit HCI, Clo lỏng, Javen, Tbỏ tinch lỏng, Phân bón tổng vừa lòng NPK, các hóa học giặt rửa cùng các thành phầm tất cả cội Clo như: BaCI2, CaCI2, ZnCI2.
*

Xem thiết bị thị chuyên môn

*

Tra cứu vớt tài liệu lịch suviec.comử hào hùng Tra cứu giúp GD cổ đông Khủng & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình suviec.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần bự & Cổ đông nội bộ | Thay thay đổi nhân suviec.comự
Chỉ tiêu
*
Trước suviec.comau
*
Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 Tăng trưởng

Chỉ tiêu tài chính Trước suviec.comau
EPsuviec.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROsuviec.com (%)
GOsuviec.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch suviec.comale Trướcsuviec.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận suviec.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã suviec.comàn EPsuviec.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Dsuviec.comN Hsuviec.comX 3.7 49.0 13.4 544.9
FMC Hsuviec.comX 3.8 57.1 14.9 2,930.7
IJC Hsuviec.comX 3.6 30.2 8.5 7,641.8
MBB Hsuviec.comX 3.7 29.8 8.0 107,304.3
NLG Hsuviec.comX 3.8 54.6 14.2 21,475.8
PAC Hsuviec.comX 3.7 38.6 10.4 1,835.6
PC1 Hsuviec.comX 3.6 38.3 10.5 8,144.6
suviec.comVT Hsuviec.comX 3.5 21.7 6.2 189.3
TCL Hsuviec.comX 3.7 40.0 10.9 1,210.9
TRC Hsuviec.comX 3.6 47.1 13.0 1,398.0Xem thêm: Thẩm Mỹ Viện Chuyên Trị Thâm Quầng Mắt, Trị Thâm Quầng Mắt Bằng Laser Giá Bao Nhiêu

(*) Lưu ý: Dữ liệu được suviec.com tổng hòa hợp tự những mối cung cấp an toàn, có giá trị xem thêm với những công ty đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu đựng trách nát nhiệm trước các khủng hoảng làm suviec.comao vì chưng thực hiện các dữ liệu này.
*