SD1., JSC

Công Ty Cổ Phần Sông Đà 1 - SD1., JSC bao gồm tác động tại Số 18/165, con đường CG cầu giấy - Phường Dịch Vọng - Quận CG cầu giấy - Hà Thành. Mã số thuế 0100106257 Đăng ký kết và quản lý do Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Ngành nghề sale chính: Hoạt cồn gây ra chăm dụng

Cập nhật: 6 năm trước
Bạn đang xem: Công ty cổ phần sông đà 1

Từ khóa: 0100106257, 37671761, SD1., JSC, Thành Phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Nguyễn Xuân Bình, Trần tchúng ta Hiếu


STT Mã số thuế Tên công ty lớn Địa chỉ
1 0100106257 Chi nhánh đơn vị cổ phần Sông Đà 1 - tại Sơn La Xã nậm Păm
2 0100106257 công nhân công ty CPhường Sông Đà 1 trên Hà Nội Toà nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 18/165 đường Cầu Giấy
3 0100106257 XN sông đà 1.02 XN sông đà 1.02
4 0100106257 XN sông đà 1.03 XN sông đà 1.03
5 0100106257 XN sông đà 1.04 XN sông đà 1.04
6 0100106257 CN Cty xây cất sông đà I công nhân Cty kiến thiết sông đà I
7 0100106257 XN Sông Đà 1.05- nằm trong chủ thể Sông Đà 1 - trên Sơn la XN Sông Đà 1.05- trực thuộc cửa hàng Sông Đà 1 - tại Sơn la
8 0100106257 CN c.ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà nước một member Sông Đà 1 tại Hà Nội công nhân c.ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà nước một thành viên Sông Đà 1 tại Hà Nội
9 0100106257 Xí nghiệp Sông Đà 1.06 Xí nghiệp Sông Đà 1.06Xem thêm: Đặt Tên Fifa Online 3 Đẹp

STT Mã số thuế Tên công ty lớn Địa chỉ
1 0100106257 Chi nhánh công ty CP Sông Đà 1 - tại Sơn La Xã nậm Păm
2 0100106257 công nhân công ty CPhường Sông Đà 1 trên Hà Nội Toà đơn vị Sông Đà Cầu Giấy, số 18/165 con đường Cầu Giấy
3 0100106257 XN sông đà 1.02 XN sông đà 1.02
4 0100106257 XN sông đà 1.03 XN sông đà 1.03
5 0100106257 XN sông đà 1.04 XN sông đà 1.04
6 0100106257 CN Cty xây cất sông đà I công nhân Cty desgin sông đà I
7 0100106257 XN Sông Đà 1.05- trực thuộc cửa hàng Sông Đà 1 - trên Sơn la XN Sông Đà 1.05- trực thuộc công ty Sông Đà 1 - trên Sơn la
8 0100106257 công nhân c.ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà nước một thành viên Sông Đà 1 trên Hà Nội CN c.ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà nước một thành viên Sông Đà 1 trên Hà Nội
9 0100106257 Xí nghiệp Sông Đà 1.06 Xí nghiệp Sông Đà 1.06

*

Trung tâm tài liệu tin tức công ty lớn là trang web cung ứng, tra cứu miễn tầm giá thông báo công ty lớn.