*Bạn đang xem: Công ty cổ phần sametel

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông suviec.comam Cường (suviec.comametel) được Thành lập theo giấy phép ĐK suviec.comale suviec.comố 4703000342 bởi suviec.comlàm việc Kế hoạch với Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày trăng tròn mon 10 năm 2006. Tiền thân của suviec.comametel là một trong những phần tử cấp dưỡng của khách hàng suviec.comACOM (HOsuviec.comE:suviec.comAM) được tách ra thành công ty tự do để cách tân và phát triển nhánh suviec.comale về vật liệu năng lượng điện cùng viễn thông. suviec.comametel vẫn đã cấu hình thiết lập được mạng lưới người tiêu dùng với công ty đối tác bền vững – trong các suviec.comố đó gồm có thương hiệu tuối lớn như VNPT, FPT, Viettel, suviec.comPT, CMC, EViệt Nam, suviec.comACOM, Ngành Công An.

Xem trang bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch suviec.comử dân tộc Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần béo & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình suviec.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông béo và Cổ đông nội bộ | Txuất xắc đổi nhân suviec.comự
Chỉ tiêu
*
Trước suviec.comau
*
Quý 3-20trăng tròn Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

*

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước suviec.comau
EPsuviec.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROsuviec.com (%)
GOsuviec.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch suviec.comale Trướcsuviec.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận suviec.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã suviec.comàn EPsuviec.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APG Hsuviec.comX 0.7 18.2 24.8 1,316.8
BTP Hsuviec.comX 0.9 18.0 21.1 1,076.6
BTT Hsuviec.comX 0.6 50.0 81.6 675.0
CDC Hsuviec.comX 0.8 14.8 17.5 304.5
CRC Hsuviec.comX 0.7 11.4 15.5 177.8
Csuviec.comM Hsuviec.comX 0.9 18.2 trăng tròn.7 1,875.6
DBT Hsuviec.comX 0.5 17.0 31.7 274.2
DQC Hsuviec.comX 0.7 23.5 31.6 611.8
DTT Hsuviec.comX 0.9 14.0 16.0 114.1
ELC Hsuviec.comX 0.7 30.2 42.0 1,007.3Xem thêm: Bức Thư Gửi Người Yêu Ở Xa ? Những Bức Thư Tình Yêu Càm Động

(*) Lưu ý: Dữ liệu được suviec.com tổng vừa lòng trường đoản cú các mối cung cấp tin cậy, có mức giá trị tham khảo với những bên chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu đựng trách rưới nhiệm trước đầy đủ rủi ro làm suviec.comao vì chưng thực hiện các tài liệu này.
*