Có rất nhiều bạn học sinh khi học ngoại ngữ cam thấy bối rối khi sử dụng từ “Go back” và “Come back”.

Bạn đang xem: Come back và go back

Hai cụm động từ này đều có nghĩa là quay lại, tuy nhiên chúng sử dụng khác nhau như thế nào? Bài viết sẽ cung cấp cho bạn hiểu hơn hơn về hai cụm động từ này.

*

Khi nào bạn nên sử dụng “COME BACK” và “GO BACK”?

COME BACK

Cụm động từ này thường được sử dụng từ góc nhìn về người hoặc một địa điểm nào đó mà ai đó sẽ trở về, bạn có thể hiểu đơn giản là Come back là trở về nơi mình đến.

Ví dụ:

She must have come back to work yesterday (Chắc hôm qua cô ấy đã đi làm trở lại)

Điều này có nghĩa là người nói đó đang ở cùng nơi làm việc với người đã quay trở lại làm việc. Bạn có thể nói rằng cô ấy chắc hẳn đã trở lại làm việc vào ngày hôm qua (he must have returned to work yesterday) nhưng chúng tôi sẽ không biết người nói đang nói về nơi làm việc nào.

*

GO BACK

Cụm động từ này có nghĩa là trở về một địa điểm, một nơi mà bạn gần đây hoặc từ lúc đầu bạn đến từ đó, hoặc là nơi mà bạn đã từ ở trước đây và nó thường được sử dụng từ góc nhìn của người đang trở về.

Ví dụ:

Do you ever want to go back to Australia? (Bạn có từng muốn quay về Úc hay không?)

Điều này có nghĩa là người nói không ở Úc mà ở một quốc gia khác. Người mà người nói đang nói đến đã rời xa họ nên họ không còn ở cùng một chỗ nữa.

Chúng tôi sử dụng come back để mô tả chuyển động đối với vị trí của người nói hoặc nếu người nghe đang ở nơi mà người nói đang quay lại. “COME BACK” và “GO BACK”

Chúng tôi sử dụng go back để nói về hướng chuyển động ra khỏi vị trí của người nói.

Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho các động từ cơ bản go và come. Vì vậy, bạn sẽ nói rằng I’m going home (tôi sẽ về nhà) khi bạn đang ở một nơi khác và bạn chuẩn bị về nhà. Bạn sẽ nói rằng I’ll come home late (tôi sẽ về muộn), nếu bạn vẫn ở nhà và chuẩn bị đi và về muộn.

*

Một số ví dụ với từ COME BACK” và “GO BACK”

Come back: Quay lại đi, quay về

Come back here: Quay lại đây.Come back soon: Sớm trở lại nhé.I’ll come back: Tôi sẽ quay lạiDon’t come back! Đừng có quay lại!Come back to bed: Quay về giường đi.If you come back: Nếu bạn quay về..You’ll come back? Em sẽ quay lại chứ?Hope you’ll come back: Hy vọng bạn sẽ quay lạiTo come back whole: Trở về bình an vô sự.Welcome you come back: Hoan nghênh bạn quay trở lại.if i come back: nếu tôi trở vềcome back home soon: về nhà sớmI just come back: vừa về nèYou there! Come back! Này anh kia! Hãy quay lại!

Go back: Quay lại đi.trở về, về, trở lại

Let’s go back: Hãy trở lại.Go back your work: Trở lại với công việc của anh đi.Then I go back: Sau đó tôi trở về.Go back three pages: Lật lại 3 trang trước đi.Go back to work: Trở lại làm việc đi.“Go back”, she shouted: “Về chỗ”, cô ấy hét lên.Let’s go back to Paris: Chúng ta hãy trở lại Paris.Should we go back inside? Chúng ta nên quay vào trong nhé?We go back too far: Chúng ta quay lại quá xa.Please go back now: Bây giờ bạn hãy quay trở lại.Go back and forth: đi tới đi lui.Go back two paces! Lui hai bước, bước!Go back to work: Làm việc điLet’s go back soon: Chúng ta hãy sớm trở lại nhé.Go back on one’s word: Nói một đằng làm một nẻoGo back three pages, please: Làm ơn lật lại ba trang trước.He had to go back: Anh phải trở lại.Can you go back earlier? Bạn có thể về sớm hơn được không?

Bài tập: Điền vào ô trống dạng đúng của go back/come back

_______soon! She doesn’t want to_______to her husband. You_______very late last night. Of course we want to_______some day—it’s our country, our real home. She _______ at the speaker with some sharp questions.

Xem thêm: Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Chơi Xin Zhao Mới Nhất, Cách Lên Đồ Xin Zhao Di Top

Of course we want to ______ Vietnam some day—it’s our country Of course we want to_______some day—it’s our country, our real home

Trên đây là cách phân biệt go back và come back. Hi vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn dùng hai cụm từ này vào các tình huống giao tiếp tiếng Anh tốt nhất.