Báo cáo lưu lại chuyển khoản tệ rất có thể được lập theo 1 trong các hai phương thức là phương thức trực tiếp và phương pháp con gián tiếp.

Bạn đang xem: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Bài viết sau đây, lực lượng giảng viên tại lớp học kế tân oán thực tế trên Kế toán Lê Ánh đang giải đáp chúng ta biện pháp lập báo cáo lưu giữ chuyển khoản tệ theo phương pháp loại gián tiếp.


*

1. Ngulặng tắc lập báo cáo giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo phương thức gián tiếp

Các luồng chi phí vào với những luồng chi phí ra được xem với xác minh trước nhất bằng cách điều chỉnh ROI trước thuế TNDoanh Nghiệp của từng vận động ngoài ảnh hưởng của những khoản mục chưa hẳn bằng tiền, những biến hóa vào kỳ của mặt hàng tồn kho, những khoản bắt buộc thu, buộc phải trả tự hoạt động kinh doanh …

*

2. Cách lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo cách thức loại gián tiếp

a. Phần I: Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ hoạt động SXKD

- Lợi nhuận trước thuế (Mã số 01):

+ Lấy từ bỏ tiêu chí Tổng lợi nhuận kế toán thù trước thuế (Mã số 50) bên trên Báo cáo tác dụng HĐKD vào kỳ report.

+ Nếu số liệu này số âm (DN lỗ) thì ghi trong ngoặc đơn(…)

Khấu hao TSCĐ (Mã số 02)

+ Căn cứ vào số khấu hao TSCĐ sẽ trích trong kỳ trong bảng tính cùng phân bổ khấu hao TSCĐ với sổ kế toán thù các tài khoản tất cả tương quan.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”

Các khoản dự phòng (Mã số 03):

+ Số chênh lệch thân số dư đầu kỳ với số dư vào cuối kỳ của những khoản dự trữ tổn định thất gia sản và dự trữ đề xuất trả bên trên Bảng phẳng phiu kế tân oán.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”.

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ ăn năn đoái không thực hiện (Mã số 04):

+ Số chênh lệch số phát sinh Có và tạo nên Nợ TK 4131 đối chiếu sổ kế tân oán TK 515 (cụ thể lãi vì chưng Đánh Giá lại những khoản mục tiền tệ bao gồm gốc ngoại tệ) hoặc TK 635 (cụ thể lỗ bởi vì nhận xét lại những khoản mục tiền tệ tất cả gốc nước ngoài tệ).

+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”(Mã số 01), ví như có lãi hoặc được (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” , nếu tất cả lỗ.

Lãi /lỗ tự chuyển động đầu tư (Mã số 05)

+ Lấy số liệu trường đoản cú các thông tin tài khoản 5117, 515, 711, 632, 635, 811 với các tài khoản không giống gồm tương quan (chi tiết phần lãi, lỗ được khẳng định là luồng tiền trường đoản cú vận động đầu tư) trong kỳ báo cáo. + Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế” giả dụ hoạt động chi tiêu tất cả lãi thuần và được ghi bằng số âm bên dưới bề ngoài ghi trong ngoặc solo (…); hoặc được cộng (+) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”, ví như hoạt động đầu tư có lỗ thuần.

Ngân sách lãi vay (Mã số 06):

+ Số liệu đem từ bỏ sổ kế tân oán thông tin tài khoản 635“túi tiền tài chính”(chi tiết chi phí lãi vay mượn được ghi dìm vào Báo cáo công dụng HĐKD) sau khi so sánh với sổ kế toán thù các tài khoản có tương quan, hoặc căn cứ vào tiêu chí “giá cả lãi vay” vào Báo cáo kết quả HĐKD.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.

Lợi nhuận kinh doanh trước đều biến hóa của vốn lưu động(Mã số 08):

Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06

Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn(…)

Tăng bớt những khoản bắt buộc thu(Mã số 09):

+ Số liệu căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ với đầu kỳ của các Tài khoản yêu cầu thu liên quan mang lại hoạt động kinh doanh, như: TK131, TK 331, TK 136, TK 138, TK133 TK 141.

+ Số liệu được công vào “Lợi nhuận kinh doanh trước mọi thay đổi của vốn lưu đụng ” ví như tổng những số dư thời điểm cuối kỳ bé dại hơn tổng các số dư vào đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước phần lớn biến đổi của vốn giữ hễ ” trường hợp tổng những số dư thời điểm cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư thời điểm đầu kỳ với được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn(…).

Tăng bớt sản phẩm tồn kho(Mã số 10):

+ Số liệu căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư thời điểm cuối kỳ với vào đầu kỳ của các Tài khoản mặt hàng tồn kho nlỗi TK 151, TK152, TK153, TK154, TK155, TK156, TK157, TK158 (Không bao hàm số dư của Tài khoản “Dự phòng giảm ngay mặt hàng tồn kho” cùng không bao hàm số dư mặt hàng tồn kho sử dụng mang lại vận động đầu tư chi tiêu.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước hồ hết biến hóa của vốn lưu giữ động ” ví như tổng những số dư thời điểm cuối kỳ nhỏ tuổi rộng tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước số đông đổi khác của vốn lưu lại cồn ” nếu như tổng những số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư vào đầu kỳ và được ghi thông qua số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đơn(…).

Tăng bớt những khoản yêu cầu trả(Mã số 11)

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ và thời điểm đầu kỳ của những Tài khoản nợ nên trả tương quan mang đến vận động sale, như: TK331, TK 131, TK333, TK 334, TK 335, TK 336, TK 338,TK 351, TK 352. Chỉ tiêu này sẽ không bao gồm các khoản yêu cầu trả về thuế TNDoanh Nghiệp đề nghị nộp, các khoản bắt buộc trả về lãi tiền vay mượn, các khoản bắt buộc trả tương quan cho vận động đầu tư chi tiêu (như mua sắm chế tạo TSCĐ, cài bất động sản đầu tư, tải các quy định nợ…) với hoạt động tài bao gồm (Vay với nợ thời gian ngắn, dài hạn...)

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước phần lớn đổi khác của vốn lưu giữ đụng ” nếu tổng các số dư vào cuối kỳ nhỏ dại rộng tổng những số dư vào đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước gần như đổi khác của vốn lưu động ” ví như tổng những số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư vào đầu kỳ cùng được ghi thông qua số âm bên dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn(…).

Tăng giảm ngân sách trả trước (Mã số 12):

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ cùng thời điểm đầu kỳ của TK 242.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước các chuyển đổi của vốn lưu giữ đụng ” nếu như tổng các số dư thời điểm cuối kỳ bé dại rộng tổng các số dư thời điểm đầu kỳ. Hoặc được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước rất nhiều đổi khác của vốn giữ cồn ” trường hợp tổng những số dư thời điểm cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn(…).

- Tăng, giảm bệnh khoán sale (Mã số 13)

+ Số liệu căn cứ vào tổng chênh lệch thân số dư cuối kỳ với số dư đầu kỳ của TK 121.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được (+) cùng tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước đều biến hóa vốn lưu lại động” trường hợp số dư cuối kỳ nhỏ dại rộng số dư vào đầu kỳ. + Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước rất nhiều biến hóa vốn lưu lại động” nếu số dư cuối kỳ lớn hơn số dư đầu kỳ với được ghi thông qua số âm bên dưới hình thức ghi trong ngoặc solo (…).

Tiền lãi vay đã trả(Mã số 14):

+ Số liệu địa thế căn cứ TK 111, 112, 113 (cụ thể tiền chi trả lãi chi phí vay); sổ kế toán thù những tài khoản bắt buộc thu (chi tiết tiền trả lãi vay từ bỏ tiền thu các khoản yêu cầu thu) trong kỳ report, sau khoản thời gian so sánh cùng với sổ kế toán TK 335, 635, 242 với những Tài khoản tương quan không giống. + Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước đông đảo chuyển đổi vốn giữ động” với được ghi bằng số âm bên dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…). Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước phần lớn biến đổi của vốn lưu đụng ” ví như tổng những số dư thời điểm cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư vào đầu kỳ cùng được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn(…).

Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp sẽ nộp(Mã số 15):

+ Số liệu tiêu chuẩn này căn cứ vào sổ kế toán TK 111, 112, 113 (cụ thể chi phí nộp thuế TNDN), sau khi so sánh cùng với sổ kế toán TK 3334.

+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước phần nhiều biến đổi vốn giữ động” với được ghi thông qua số âm bên dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…).

Tiền thu không giống từ bỏ vận động ghê doanh(Mã số 16)

+ Số liệu tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào TK 111, 112, 113 sau thời điểm so sánh với sổ kế tân oán những tài khoản có liên quan trong kỳ report.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước những đổi khác vốn lưu giữ động”.

Tiền bỏ ra khác trường đoản cú vận động gớm doanh(Mã số 17):

+ Số liệu chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào sổ kế tân oán TK 111, 112, 113 sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán thù các thông tin tài khoản có liên quan vào kỳ báo cáo.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Chơi Chứng Khoán Phái Sinh, Chia Sẽ Top 5

+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước phần lớn chuyển đổi vốn lưu giữ động”.

Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ chuyển động kinh doanh(Mã số 20):

Mã số trăng tròn = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 17

Phần II: Lưu chuyển khoản trường đoản cú hoạt động đầu tư: (như lập Báo cáo LCTT theo phương thức trực tiếp)

Phần III: Lưu chuyển khoản trường đoản cú chuyển động tài chính: (nlỗi lập Báo cáo LCTT theo cách thức trực tiếp)

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa huấn luyện kế toán thù thực hành cùng làm các dịch vụ kế tân oán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được đào tạo và giảng dạy với tiến hành bởi vì 100% các kế toán trưởng từ bỏ 13 năm mang lại 20 năm ghê nghiệm)