Refinery29 Money Diaries: Everything You've Ever Wanted To Know About Your Finances... And Everyone Else's Lindsey Stanberry


Bạn đang xem: Bài tập giá trị tương lai của dòng tiền

*

*

*

*

Angel: How khổng lồ Invest in Technology Startups—Timeless Advice from an Angel Investor Who Turned $100,000 into $100,000,000 Jason Calacanis
*

Make Your Kid A Money Genius (Even If You're Not): A Parents' Guide for Kids 3 to lớn 23 Beth Kobliner
You Need a Budget: The Proven System for Breaking the Paycheck-to-Paycheck Cycle, Getting Out of Debt, & Living the Life You Want Jesse Mecmê man
What Matters Most: The Get Your Shit Together Guide to Wills, Money, Insurance, và Life's "What-ifs" Chanel Reynolds
Meet the Frugalwoods: Achieving Financial Independence Through Simple Living Elizabeth Willard Thames
The 9.9 Percent: The New Aristocracy That Is Entrenching Ineunique & Warping Our Culture Matthew Stewart
Crypto lớn Economy: How Blockchain, Cryptocurrency, và Token-Economy Are Disrupting the Financial World Aries Wang
FAKE: Nhái Money, Fake Teachers, Nhái Assets: How Lies Are Making The Poor And Middle Class Poorer Robert T. Kiyosaki


Xem thêm: "Mạch Điện Áp Tiếng Anh Là Gì ? Từ Điển Việt Anh Đo Điện Áp

Invested: How Warren Buffett & Charlie Munger Taught Me to Master My Mind, My Emotions, & My Money (with a Little Help From My Dad) Danielle Town

Bài tập tiền giấy doanh nghiệp phần quý hiếm của dòng tiền

1. BÀI TẬPhường TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPPHẦN GIÁ TRỊ TIỀN.Khoản tiền là gì?Khoản tiền chỉ là một số lượng tiền phát sinc tại thởi điểmVd1: nếu khách hàng sở hữu một khoản tiền là 1 triệu đi gửi vào ngân hàng với lãi suất là 10% /năm thì sau 2 năm khách hàng cótổng cộng là1,1 *1,1 =1,21 triệuDòng tiền là gì?Dòng tiền là tập liên tiếp các khoản tiền phát sinch theo thời gian (một giai đọan)Vd2: nếu hàng năm quý khách hàng sở hữu một khoản tiền là 1 triệu đi nhờ cất hộ vào ngân hàng với lãi suất là 10%/năm thì sau hainăm người tiêu dùng có tổng cộng là 1,21 + 1,1 =2,31 triệu.Giá trị cuả khoản tiền:- Giá trị sau này của khoản tiền:FV= A*(1+re )iA: giá trị của khoản tiền.Re : là lãi suất kì vọng của nhà đầu tứ ( lãi suất này là lãi suất tối tgọi mà nhà đầu tứ muốn hóng thông thường phải lớnhơn hoặc bằng lãi suất CUPON của thị trường).i số kì hưởng lãi.- Giá trrị hiện taị của khoản tiền:PV =A(1+