Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!
*

(60=2^2.3.5)

(84=2^2.3.7)

Các phép tính so với thừa số ra vượt số nguyên tố chúng ta có thể phân tích bằng máy tính.

Bạn đang xem: 400 phân tích ra thừa số nguyên tố

Nếu máy nhiều loại cũ : ( thừa nhận số cần phân tích) , (nhấn) = , (nhấn) (""""")

Nếu máy tính loại new : thừa nhận Shift, 6 , 4, dìm số đề xuất tìm

tíc mình nha


phân tích từng số sau ra thừa số yếu tắc rồi cho biết thêm mỗi số chia hết cho những số yếu tắc nào?a/80 b/120 c/225 d/400


*

a)(80=2^4.5)

&r
Arr;80 phân tách hết mang lại 2 số nguyêntố là 2 và 5

b)(120=2^3.3.5)

&r
Arr; 120 chia hết mang đến 3số nguyêntố là 2; 3 với 5

c)(225=3^2.5^2)

&r
Arr; 225chia hết mang đến 2 số nguyêntố là 3và 5

d)(400=2^4.5^2)

&r
Arr; 400 chia hết mang lại 2 số nguyêntố là 2 cùng 5


Phân tích mỗi số sau ra vượt số nguyên tố rồi cho thấy thêm mỗi số chia hết cho những số nhân tố nào?

a) 80; b) 120; c) 225; d) 400.


*

80=24.5

120=23.3.5

225=32.52

400=24.52

Số 80 phân tách hết cho những số nguyên tố: 2; 5

Số 120 chia hết cho những số nguyên tố: 2; 3; 5

Số 225 chia hết cho các số nguyên tố: 3; 5

Số 400 phân tách hết cho những số nguyên tố: 2; 5


phân tích mỗi số sau ra quá số nhân tố rồi cho biết thêm mỗi số phân tách hết cho những ssó nguyên tố nào : a) 80 b) 120 c) 225 ...

Xem thêm: Quà Tặng Sự Kiện Điện Máy Xanh, Chiêu Lừa Nhận Quà Tri Ân Khách Hàng


phân tích từng số sau ra vượt số nhân tố rồi cho biết thêm mỗi số chia hết cho những ssó nguyên tố như thế nào : a) 80 b) 120 c) 225 d)400


*

Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố : 100; 180; 400; 320; 160 rồi tìm xem các số đó có bao nhiêu ước?


Dễ ẹc:

100=22.52&r
Arr;100 gồm 9 ước

180=22.32.5&r
Arr;180 có 18 ước

400=24.52&r
Arr;400 tất cả 15 ước

320=26.5&r
Arr;320 có 14 ước

160=25.5&r
Arr;160 bao gồm 12 ước

Lưu ý: số ước đó là mình kiếm tìm theo cách làm , chúng ta có thể tự tìm hiểu chứ giải thích ở trên đây thì khó khăn lắm =)


a) 60 = 22. 3 . 5; b) 64 = 26; c) 285 = 3 . 5 . 19;

d) 1035 = 32. 5 . 23; e) 400 = 24. 52; g) 1000000 = 26. 56


a/(60=2^2.3.5)

b/(84=2^2.3.7)

c/(285=3.5.19)

d/(1035=3^2.5.23)

e/(400=2^4.5^2)

g/(1000000=2^6.5^6)


1/Tìm những số nguyên tố trong số số sau:129;137;259;283;557;824;159;327;809;973

2/Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố:32;127;275;312;3060;24255;62475

3/Phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố.Hãy tìm các ước của 120


phân tích các số sau ra quá số nguyên tố:110;252;340;700 ra thừa số yếu tố vàtìm số các ước,các ước của những số trên


Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên

suviec.com là nền tảng giáo dục số. Với chương trình đào tạo bám liền kề sách giáo khoa từ mẫu mã giáo đến lớp 12. Các bài học được cá nhân hoá cùng phân tích thời gian thực. suviec.com đáp ứng nhu ước riêng của từng tín đồ học.

Theo dõi suviec.com trên

*
*
*

Học liệu này hiện giờ đang bị hạn chế, chỉ giành cho tài khoản VIP cá nhân, phấn kích nhấn vào đây để upgrade tài khoản.