Thương mại Điện tử là gì

Tiềm năng và cơ hội làm việc ở ngành Thương mại Điện tử

dich-vu-ke-toan-ha-noi Cơ hội cho ứng viên mong muốn làm việc trong lĩnh vực TMĐT thời gian tới sẽ ra sao? Đâu là những vị trí tiềm năng và có nhu cầu cao hơn cả? Cùng với sự phát triển như vũ bão của internet, thương mại điện tử (TMĐT) ngày nay không còn xa lạ nữa.