tại sao nên nhảy việc

Bạn nên nhảy việc 3 năm một lần vì sao ?

aaeaaqaaaaaaaabsaaaajgrhmzg2ngyxlwvizwutndjhns04mzk5lwywngy4ndvjndewmw Những người nhảy việc thường luôn thử thách bản thân mình bằng cách ra khỏi vùng an toàn (comfort zone). Họ biết mình phải học nhanh, tạo ấn tượng tốt và phát triển bản thân trong vòng vài năm trước khi chuyển sang công việc mới . Mọi người cho rằng cứ vài năm bạn