tại sao không xin được việc

Bạn đã làm sai điều gì mà nhiều lần xin việc vẫn chưa có việc làm

9 Sẽ có rất nhiều lý do ngẫu nhiên nữa giải thích vì sao bạn được gọi phỏng vấn nhưng không được nhận vào làm, rồi bạn sẽ tự trách hoặc hoài nghi bản thân mình về khả năng phỏng vấn. Bạn đã tìm việc và đi phỏng vấn từ tháng 4. Bạn thấy rằng mình