nếu sếp sắp nhảy việc nên làm gì

Sếp của bạn sắp nhảy việc bạn nên làm gì?

162145_a1 Nếu sếp của bạn ra đi để mọi việc trở nên tốt hơn, có vẻ như tương lai không có gì để làm với bạn nữa, thì cũng hãy tỏ ra thông cảm và nhìn vào mặt tươi sáng. Đừng đánh giá mọi thứ dưới góc nhìn cá nhân mà hãy cố gắng hỗ trợ