moblie site là gì

Thủ thuật seo với moblie site

loi-khuyen-khi-bi-ap-luc-cong-viec Sử dụng < link rel= “canonical” > với mobile site và các trang sản phẩm, hãy đảm bảo rằng google biết mobile site của mình là liên kết quan trọng nhất SEO website có gì khác so với SEO mobile ? Về cơ bản giống như một website bình thường, và cần thêm một số