làm thế nào chọn Công việc phù hợp

Công việc phù hợp là yếu tố cần thiết nhất

copywriting-576x450 Ông Trần Anh Tuấn: “Ngành nghề nào muốn có thu nhập cũng đều phải đầu tư về mặt lao động và kiến thức. Đã là tài sản vô hình thì khó đánh giá được giá trị cao hay thấp” Phó Giám đốc – Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM