kỹ năng tiếp cận khách hàng

Kỹ năng tiếp cận khách hàng qua điện thoại hiệu quả nhất mà bạn phải có

qtvp1 Bạn có biết, khi giao tiếp qua điện thoại, hiệu quả thông điệp truyền tải đến khách hàng được quyết định 86% bởi giọng nói và chỉ có 14% qua nội dung bạn trao đổi? Sự phát triển và bùng nổ công nghệ trong những năm gần đây tại Việt Nam đang mở ra một