kinh nghiệm làm việc hiệu quả

Cách làm việc hiệu quả cho nhân viên mặc dù tuần làm việc chỉ 5 ngày

hoc-nghe-lap-trinh-phan-mem-co-kho-khong-15102015 “Chúng tôi cho nhân viên nghỉ làm thứ 6 và vẫn trả lương cho họ. Đây được gọi là ’18-Day Work Month’ và chúng tôi tin nó là chìa khóa giúp tăng năng suất lao động”, đại diện WWF chia sẻ. Giảm thời gian làm việc mới là biện pháp tốt nhất giúp nhân viên