cơ hội tiến

Bạn là người ĐƯỢC đi làm, hay kẻ BỊ đi làm? Tại sao ?

ba1ffec0-083a-4786-802c-e9b4caa9ebb2 Cũng bởi vậy, họ coi cơ hội thăng tiến không phải do mình tạo ra, mà là do cấp trên “rải” xuống, thế nên cách tốt nhất để tiếp cận cơ hội là thông qua ông sếp. Dần dà, tự họ biến thành những Hoà Thân thời hiện đại lúc nào chẳng hay. Thử nghĩ