CEO Lâm Minh Chánh là ai

5 lần khởi nghiệp và triết lý “cho đi để nhận lại” của CEO Lâm Minh Chánh

em-bi-so-cong-viec-khi-di-lam-lai-sau-thoi-gian-nghi-sinh Vì sao cuộc đời “ làm thuê” đang tươi hồng thế mà cuối 2008, anh lại từ bỏ mức lương khủng, để khởi nghiệp Sàn giao dịch Vàng Thế giới (VTG)? “Tôi là doanh nhân, tác giả, người chia sẻ kiến thức, tạo cảm hứng và là người luôn học hỏi”, Lâm Minh Chánh đã