cách từ chối tham gia cuộc họp

Để từ chối tham gia một cuộc họp một cách lịch sự bạn nên làm gì

76092e48b99ae0c069b85501f1863fc0 “Cảm ơn đã mời tôi tham gia cuộc họp này. Nhưng tôi không nghĩ rằng thời điểm này mình cần thiết phải có mặt. Nếu được, tôi muốn gửi anh A làm đại diện cho tôi.” Lắm lúc điều phiền toái của nhân viên văn phòng sẽ xuất phát từ hộp mail: Một lời mời