cách làm sự nghiệp

Tại sao bạn cứ mãi tầm thường và kém cỏi?

cai-thien-cong-viec-cho-nam-moi1   Bạn nghĩ chỉ khi còn đến trường ta mới còn học. Trong khi bạn đang gắng hình dung ra thế giới mênh mông từ lớp học bé tí, tôi đã ở ngoài đó, trải nghiệm nó bằng cách sống và thử thách bản thân mình ngoài cái nôi bảo bọc của gia đình, thầy