bí quyết thàn công trong công việc

Đừng để sự nghiệp quản lý bạn mà hãy làm ngược lại

20160114122024-plane 8. Hãy nhớ câu châm ngôn: “Người ta không quan tâm là bạn biết nhiều hay ít cho đến khi họ biết rằng bạn đã quan tâm họ đến mức nào.” Ngay cả khi bạn biết tất cả các câu trả lời, mọi người vẫn không muốn làm việc cùng bạn nếu như bạn tiếp